KLUCZOWE IDEE

 • Poznaj środowisko, w którym działa dziś sektor handlu detalicznego online.
 • Konsumpcja osobista towarów i usług detalicznych obejmuje około 69% i stanowi około 12,7 biliona USD całkowitego PKB.
 • Branża detaliczna może być podzielona na siedem głównych typów firm: towary ogólne, towary trwałego użytku, sklepy specjalistyczne, żywność i napoje, benzyna i paliwo, MOTO oraz firmy handlu detalicznego online. Każdy rodzaj oferuje możliwości sprzedaży internetowej. Sektor MOTO jest najbardziej podobny do sektora sprzedaży detalicznej online.
 • We wczesnych dniach handlu elektronicznego niektórzy przewidywali, że branża detaliczna zostanie zrewolucjonizowana w oparciu o niższe koszty wyszukiwania, niższe koszty wejścia na rynek, zastąpienie sklepów stacjonarnych firmami internetowymi, eliminację pośredników (dyspośrednictwo) i hipermediację .
 • Dziś stało się jasne, że niewiele z początkowych założeń dotyczących przyszłości handlu internetowego było słusznych. Również struktura rynku detalicznego w Stanach Zjednoczonych nie została zrewolucjonizowana. W rzeczywistości:
 • Konsumenci online nie są przede wszystkim zorientowani na koszty, są oni tak samo zorientowani na markę i pod wpływem postrzeganej wartości, jak ich odpowiednicy offline.
 • Nie oszacowano kosztów wejścia na rynek online, podobnie jak kosztów pozyskania nowych klientów.
 • Starsze tradycyjne firmy, takie jak giganci zajmujący się ogólnym merchandisingiem i uznani sprzedawcy detaliczni działający w oparciu o katalogi, zdobywają pozycję najlepszych internetowych sklepów detalicznych.
 • Nie doszło do dezpośrednictwa. Wręcz przeciwnie, handel detaliczny online stał się przykładem potężnej roli, jaką pośrednicy odgrywają w handlu detalicznym.
 • Wyjaśnij, jak analizować opłacalność ekonomiczną firmy internetowej.
 • Rentowność ekonomiczna lub zdolność firmy do przetrwania w określonym czasie może być analizowana poprzez badanie kluczowych czynników strategicznych branży, czynników strategicznych, które odnoszą się konkretnie do firmy oraz sprawozdań finansowych firmy.
 • Kluczowymi czynnikami strategicznymi dla branży są bariery wejścia, siła dostawców, siła klientów, istnienie produktów zastępczych, branżowy łańcuch wartości oraz charakter konkurencji wewnątrzbranżowej.
 • Kluczowe czynniki strategiczne firmy obejmują łańcuch wartości firmy, kluczowe kompetencje, synergie, obecną technologię firmy oraz wyzwania społeczne i prawne, przed którymi stoi firma.
 • Kluczowe czynniki finansowe obejmują przychody, koszty sprzedaży, marżę brutto, koszty operacyjne, marżę operacyjną, marżę netto i bilans firmy.
 • Zidentyfikuj wyzwania stojące przed różnymi rodzajami sprzedawców internetowych.
 • Wirtualni kupcy to jednokanałowe firmy e-commerce, które generują wszystkie swoje przychody ze sprzedaży online. Ich wyzwania obejmują szybkie zbudowanie firmy i marki, wielu konkurentów na wirtualnym rynku, znaczne koszty budowy i utrzymania obecności e-commerce, znaczne wydatki marketingowe, duże koszty pozyskania klientów, stroma krzywa uczenia się i potrzeba szybkiego osiągnąć wydajność operacyjną w celu zachowania zysku. Amazon jest najbardziej znanym przykładem wirtualnego sprzedawcy.
 • Sprzedawcy omnichannel (bricks-and-clicks) mają sieć sklepów fizycznych jako główny kanał sprzedaży, ale prowadzą również działalność online. Ich wyzwania to wysokie koszty fizycznych budynków, wysokie koszty dużych handlowców, konieczność koordynowania cen w różnych kanałach, potrzeba opracowania metod obsługi zwrotów cross-channel z wielu lokalizacji, budowanie wiarygodnej obecności w e-commerce, zatrudnianie nowych wykwalifikowanych pracowników oraz budowanie systemów szybkiego reagowania i wprowadzania zamówień. Macy’s to przykład firmy działającej na zasadzie „cegiełek i kliknięć”.
 • Sprzedawcy katalogów to firmy o ugruntowanej pozycji, które prowadzą krajowy katalog offline jako największy kanał sprzedaży detalicznej, ale mają również możliwości online. Ich wyzwania obejmują wysokie koszty drukowania i wysyłki, potrzebę wykorzystania istniejących zasobów i kompetencji w nowym środowisku technologicznym, potrzebę opracowania metod obsługi zwrotów międzykanałowych, budowanie obecności w handlu elektronicznym oraz zatrudnianie nowych wykwalifikowanych pracowników. Lands’ End to przykład sprzedawcy katalogowego.
 • Sprzedawcy bezpośrednio z producentami to producenci jedno- lub wielokanałowi, którzy sprzedają konsumentom bezpośrednio przez internet, bez interwencji sprzedawców detalicznych. Ich wyzwania obejmują konflikt kanałów, szybkie opracowanie systemu zamówień i realizacji zamówień online, które szybko reagują; przejście z modelu podaży-push (produkty powstają przed otrzymaniem zamówień na podstawie szacowanego popytu) na model popyt-pull (produkty nie są budowane do momentu otrzymania zamówienia); oraz tworzenie operacji sprzedaży, serwisu i wsparcia online. Firma Dell jest przykładem sprzedawcy bezpośredniego producenta.

Opisz główne cechy sektora usług online.

 • Sektor usług jest największą i najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki rozwiniętych krajów uprzemysłowionych.
 • Główne grupy branży usługowej to usługi finansowe, ubezpieczenia, nieruchomości, usługi biznesowe i usługi zdrowotne.
 • W ramach tych grup branż usługowych firmy można dalej podzielić na te, które obejmują pośrednictwo w transakcjach i te, które obejmują świadczenie usług „praktycznych”.
 • Z pewnymi wyjątkami sektor usług jest w zasadzie przemysłem intensywnie wykorzystującym wiedzę i informacje. Z tego powodu wiele usług jest wyjątkowo dostosowanych do e-commerce i mocnych stron Internetu.
 • Handel elektroniczny oferuje nadzwyczajne możliwości poprawy efektywności transakcji, a tym samym produktywności w sektorze, w którym na produktywność jak dotąd nie wpłynęła znacząco eksplozja technologii informatycznych. Omów trendy zachodzące w branży usług finansowych online.
 • Sektor usług finansowych online jest dobrym przykładem historii sukcesu e-commerce, ale sukces jest nieco inny niż przewidywano na początku e-commerce. Dziś wielokanałowe firmy finansowe o ustalonej pozycji rozwijają się najszybciej i mają najlepsze perspektywy na długoterminową rentowność.
 • Firmy wielokanałowe, które mają zarówno oddziały fizyczne, jak i solidną ofertę online, przejęły pozycję lidera rynku nad firmami działającymi wyłącznie w Internecie.
 • Portale finansowe zapewniają usługi porównywania cen i kierują konsumentów do dostawców internetowych w celu uzyskania niezależnych porad finansowych i planowania finansowego.
 • Agregacja kont to kolejna szybko rozwijająca się usługa finansowa online, która gromadzi wszystkie dane finansowe klienta w jednej spersonalizowanej witrynie internetowej.
 • Pomimo trudnego początku, rynek kredytów hipotecznych online powoli rośnie; jest zdominowany przez uznane banki internetowe i inne internetowe firmy świadczące usługi finansowe, tradycyjni sprzedawcy kredytów hipotecznych i kilka odnoszących sukcesy internetowych firm hipotecznych.
 • Terminowe ubezpieczenie na życie wyróżnia się jako jedna grupa produktów wspierająca wczesne wizje niższych kosztów wyszukiwania, większej przejrzystości cen i wynikających z tego oszczędności konsumentów. Jednak w przypadku innych linii produktów ubezpieczeniowych Internet oferuje firmom ubezpieczeniowym nowe możliwości różnicowania produktów i usług oraz dyskryminacji cenowej.
 • Wczesna wizja, że ​​historycznie lokalna, złożona i oparta na agentach branża nieruchomości zostanie przekształcona w rynek bez pośrednictwa, na którym kupujący i sprzedający mogliby dokonywać transakcji bezpośrednio, nie została zrealizowana.
 • Główny wpływ branży nieruchomości online ma wpływ na zakupy offline, a podstawową usługą jest lista dostępnych domów z dodatkowymi linkami do pożyczkodawców hipotecznych, agencji sporządzających raporty kredytowe, informacje o okolicy, kalkulatory kredytowe, raporty z wyceny, historie cen sprzedaży według dane sąsiedztwa, okręgu szkolnego i raporty o przestępstwach.
 • Opisz główne trendy w branży usług turystycznych online.
 • Internet stał się najpopularniejszym kanałem wykorzystywanym przez konsumentów do badania możliwości podróżowania i dokonywania rezerwacji biletów lotniczych, wynajmowanych samochodów, pokoi hotelowych i wycieczek.
 • Główne trendy w internetowych usługach turystycznych obejmują konsolidację, rozwój metawyszukiwarek, urządzeń mobilnych i mediów społecznościowych. Zidentyfikuj aktualne trendy w branży usług kariery online.
 • Obok usług turystycznych, usługi poszukiwania pracy są jedną z najskuteczniejszych usług internetowych w Internecie, ponieważ pozwalają zaoszczędzić pieniądze zarówno poszukującym pracy, jak i pracodawcom.
 • Rekrutacja online może również służyć do ustalenia cen i warunków rynkowych, określając w ten sposób zarówno poziom wynagrodzenia dla określonych stanowisk, jak i zestaw umiejętności wymaganych do osiągnięcia tego poziomu wynagrodzenia.
 • Główne trendy w branży usług kariery online to sieci społecznościowe, telefony komórkowe, wyszukiwarki pracy, konsolidacja, dywersyfikacja i lokalizacja.

* Zapoznaj się z modelami biznesowymi firm świadczących usługi na żądanie.

 • Firmy świadczące usługi na żądanie zapewniają platformę, która umożliwia dostarczanie różnych usług na żądanie, łącząc dostawców („sprzedawców”), którzy chcą wykorzystać swoje „wolne” zasoby, takie jak samochody, pokoje z łóżkami i możliwość wykonywania różne usługi za pośrednictwem własnej pracy, z konsumentami („nabywcami”), którzy chcieliby korzystać z tych zasobów i usług. Firmy pobierają opłatę zarówno od sprzedawców, jak i kupujących za korzystanie z platformy.
 • Uber, wypożyczalnia samochodów i Airbnb, wypożyczalnia pokoi, to najbardziej znane firmy świadczące usługi na żądanie. Są również jednymi z najbardziej destrukcyjnych i kontrowersyjnych.

FIRMY USŁUGOWE NA ŻĄDANIE

Firmy świadczące usługi na żądanie udostępniają platformę, która umożliwia świadczenie różnych usług na żądanie, łącząc dostawców („sprzedawców”), którzy chcą wykorzystać swoje „wolne” zasoby, takie jak samochody, pokoje z łóżkami i możliwość wykonywania różnych usług poprzez swoją osobistą pracę, z konsumentami („nabywcami”), którzy chcieliby korzystać z tych zasobów i usług. Inne popularne wyrażenia czasami używane do opisania tych firm internetowych to „gospodarka dzielenia się”, „handel oparty na współpracy”, „konsumpcja peer-to-peer”, „gospodarka sieci” i „handel internetowy”. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnego udostępniania, w którym nie jest pobierana opłata w transakcji, firmy te pobierają opłatę zarówno od sprzedawców, jak i kupujących za korzystanie z ich platform. W ciągu ostatnich kilku lat setki startupów stworzyło mnóstwo takich platform, które pozwalają właścicielom niewykorzystanych zasobów sprzedawać dostęp do tych zasobów konsumentom, którzy woleliby lub nie mogą sami tych zasobów kupić. Liczba z tych firm świadczących usługi na żądanie wzrosła wykładniczo w ciągu ostatnich pięciu lat. Tabela 9.9 opisuje zaledwie kilka z setek firm, których model biznesowy polega na dostarczaniu platform transakcyjnych umożliwiających świadczenie różnych usług na żądanie. Zobacz przypadek Insight on Business, Food on Demand: Instacart i GrubHub, aby przyjrzeć się dwóm z tych firm zajmujących się dostarczaniem żywności na żądanie. Handel oparty na współpracy, platformy transakcyjne i handel peer-to-peer nie są nowe. Podczas gdy eBay obejmuje sprzedaż przedmiotów na aukcjach lub po stałych cenach, firmy świadczące usługi na żądanie zapewniają dostęp do sprzedaży samochodów, pomieszczeń, przestrzeni, a nawet wykwalifikowanych pracowników. Nowością w tych firmach jest wykorzystywanie przez nie technologii mobilnej i internetowej w celu umożliwienia dokonywania transakcji na ich platformach. Dotyczy to zwłaszcza usług samochodowych i kwaterunkowych, gdzie transakcje mają charakter lokalny i mobilny. Po drugie, rozwój tych firm jest wspierany przez wykorzystanie internetowych systemów reputacji opartych na wzajemnej ocenie, aby stworzyć zaufane środowisko, w którym sprzedawcy i konsumenci mogą mieć pewność, że przeprowadzają ze sobą transakcje. Wzajemna weryfikacja online zarówno dostawców, jak i konsumentów pomaga zapewnić obu stronom akceptowalną reputację oraz wysoką jakość usług. Firmy te nauczyły się od eBaya i Netflixa, jak ważne są recenzje i oceny wzajemne. Trzecim czynnikiem jest to, że firmy odnoszące sukcesy obniżają koszty usług, takich jak transport miejski, zakwaterowanie, powierzchnia biurowa i osobiste usługi załatwiania spraw. Firmy, które mogą to zrobić, bardzo zakłócają istniejące firmy i modele biznesowe. Uber i Airbnb należą do najbardziej znanych i odnoszących największe sukcesy firm świadczących usługi na żądanie. Zobacz przypadek otwierający w Rozdziale 1, aby zapoznać się z opisem Ubera i dogłębną dyskusją na temat problemów związanych z tym modelem biznesowym. Airbnb zostało założone w 2008 roku jako sposób na znalezienie zakwaterowania dla uczestników kongresu biznesowego. Od tego czasu Airbnb rozszerzyło się na cały rynek zakwaterowania i gwałtownie się rozrosło. Airbnb działa obecnie w ponad 34 000 miastach w 190 krajach i wymienia ponad 2 miliony nieruchomości do wynajęcia, w tym 1400 zamków i dziesiątki jurt w Mongolii. W ciągu ośmiu lat od założenia Airbnb stało się większe niż Intercontinental, największa na świecie prywatna sieć hotelowa, która ma około 5 000 hoteli i około 740 000 pokoi na całym świecie. Do października 2016 r. Airbnb pozyskał 3,2 miliarda dolarów, a jego aktualna wycena wynosi 30 miliardów dolarów. Osoby z przestrzenią do wynajęcia, od pojedynczej sofy do całej mieszkania lub domu, załóż konto i profil, a następnie wypisz ich właściwości na stronie. Pobierana kwota zależy od gospodarza i zwykle opiera się na ocenie przez gospodarza podobnych ofert w pobliżu oraz popytu rynkowego. Podróżni chcący wynająć miejsca rejestrują się i tworzą konto, które zawiera profil. Następnie konsultują się z listami witryn internetowych, czytają recenzje gospodarza i kontaktują się z gospodarzem, aby zorganizować wynajem. Po okresie wynajmu gospodarze oceniają swoich najemców i odwrotnie. Najemcy płacą za pośrednictwem swojego konta Airbnb, które musi być zasilane kartą kredytową. Airbnb pobiera od gości opłatę przesuwną w wysokości od 6% do 12%, w zależności od ceny rezerwacji, a gospodarza w wysokości 3%. Gospodarze otrzymują pod koniec roku formularz 1099, aby zgłosić należne podatki od dochodu. Uber i Airbnb wyróżniają się nie tylko jako odnoszące największe sukcesy firmy świadczące usługi na żądanie, ale także jako najbardziej destrukcyjne i kontrowersyjne. Na przykład dzięki Airbnb najemcy nieruchomości nie mają obciążeń regulacyjnych ani podatkowych, które mają właściciele hoteli. Możliwe, że sukces Airbnb może znacznie zmniejszyć popyt na hotele regulowane. Niewiele jest badań na ten temat, ale wczesny artykuł wykazał, że Airbnb miał niewielki wpływ na dochody z wynajmu w tanich hotelach turystycznych, ale niewielki wpływ empiryczny na hotele dla podróżujących służbowo. Możliwość negatywnych skutków transakcji na tych serwisach na żądanie (np. kierowca okrada lub krzywdzi pasażera lub mieszkanie jest niszczone przez najemców) powoduje, że obie firmy wymagają ubezpieczenia od odpowiedzialności lub oferują takie ubezpieczenie za darmo. Podobnie jak Uber, Airbnb również boryka się z poważnymi wyzwaniami prawnymi. W październiku 2016 r. w Nowym Jorku uchwalono prawo, które nakłada grzywny do 7500 USD na gospodarzy, którzy udostępniają miejsce w usłudze z naruszeniem lokalnych przepisów mieszkaniowych. Airbnb złożyło pozew w sądzie federalnym kwestionując prawo, a także toczy podobne bitwy w Kalifornii, a także w Holandii, Hiszpanii i Niemczech.

TRENDY BRANŻY REKRUTACJI ONLINE

 • Rekrutacja społeczna: Według niedawnego badania przeprowadzonego wśród ponad 1600 rekruterów i specjalistów ds. zasobów ludzkich, 87% korzysta z rekrutacji społecznościowej, przy czym LinkedIn jest głównym zasobem. LinkedIn, prawdopodobnie najbardziej znana sieć społecznościowa zorientowana na biznes, znacznie wzrosła do ponad 450 milionów członków reprezentujących ponad 170 różnych branż w ponad 200 krajach na październik 2016 r. Z rozwiązań rekrutacyjnych LinkedIn korzysta ponad 90 firm z listy Fortune 100 , a ponad 3 miliony firm ma stronę LinkedIn. Konsumenci korzystają z witryn takich jak LinkedIn do nawiązywania kontaktów biznesowych i sieci. Na przykład, według LinkedIn, jego członkowie wykonują prawie 6 miliardów profesjonalnych wyszukiwań na LinkedIn rocznie. Pracodawcy używają również LinkedIn do wyszukiwania potencjalnych kandydatów do pracy, którzy mogą nie aktywnie poszukiwać pracy. Na przykład LinkedIn oferuje firmom funkcję o nazwie LinkedIn Talent Solutions, która obejmuje narzędzia, które pomagają rekruterom korporacyjnym znaleźć „pasywne talenty” (osoby, które nie szukają aktywnie nowej pracy), a także niestandardowe profile firm, które są specjalnie zaprojektowane do rekrutacji. Według LinkedIn Talent Solutions, zależność amerykańskich firm od rekrutacji społecznościowej w celu znalezienia wysokiej jakości pracowników wzrosła o ponad 50% od 2011 roku, przy czym 44% ankietowanych wskazuje, że rekrutacja społecznościowa była najważniejszym źródłem kluczowych stanowisk (LinkedIn Talent Solutions, 2016) . Serwisy społecznościowe są również wykorzystywane przez pracodawców do „sprawdzania” pochodzenia kandydatów do pracy. Badanie przeprowadzone przez Harris Interactive na ponad 2000 menedżerów i pracowników działu zasobów ludzkich wykazało, że ponad 60% korzysta z sieci społecznościowych do sprawdzania kandydatów do pracy, a prawie 50% odrzuciło kandydatów z powodu treści w serwisie społecznościowym. Pracodawcy zazwyczaj przeszukują serwisy Facebook, Twitter i LinkedIn.

Prowokacyjne lub nieodpowiednie zdjęcia były największym negatywnym czynnikiem, po którym następowały odniesienia do alkoholu i narkotyków. Jednak z drugiej strony rekruterzy zauważyli również, że brak jakiejkolwiek obecności w Internecie również szkodzi kandydatom, a ponad jedna trzecia wskazuje, że byliby mniej skłonni do rozmowy z kandydatem do pracy, jeśli nie mogliby znaleźć informacji o tej osobie w Internecie

 • Mobilność: Podobnie jak w przypadku innych form usług, firmy świadczące usługi karier również przeniosły się na platformę mobilną. Niedawne badanie wykazało, że urządzenia mobilne były głównymi urządzeniami używanymi przez milenialsów i pokolenie X do poszukiwania pracy. Aby dotrzeć do tych odbiorców, CareerBuilder, Monster, LinkedIn i większość innych głównych witryn mają witrynę mobilną, a także aplikacje, które pozwalają osobom poszukującym pracy tworzyć i przesyłać CV, wyszukiwać oferty pracy według słów kluczowych, lokalizacji i firmy, e- wysyłaj wiadomości, przeglądaj, aplikuj i nie tylko. Na przykład aplikacja LinkedIn może również polecać oferty pracy na podstawie danych podanych na stronie profilu. W 2016 roku telefony komórkowe stanowiły około 55% unikalnych członków odwiedzających LinkedIn.
 • Wyszukiwarki/agregatory ofert pracy: Podobnie jak w przypadku usług turystycznych, wyszukiwarki, które koncentrują się w szczególności na ofertach pracy, stanowią nowe zagrożenie dla uznanych witryn internetowych z ofertami pracy. Na przykład, Indeed, SimplyHired i Us.jobs „zdrapują” oferty z tysięcy internetowych witryn z ofertami pracy, takich jak Monster, CareerBuilder, specjalistyczne usługi rekrutacyjne i witryny poszczególnych pracodawców, aby zapewnić bezpłatny, przeszukiwalny indeks tysięcy ofert pracy w jednym miejscu. Ponieważ firmy te nie pobierają od pracodawców opłaty za ogłoszenie, stosują obecnie model przychodów z reklam typu „płatność za kliknięcie” lub inny model przychodów z reklam. .
 • Analiza danych i algorytmy: Firmy coraz częściej wykorzystują technologie Big Data w procesie rekrutacji, a także algorytmy adaptacyjne, które pomagają im dopasować osoby poszukujące pracy do ofert pracy.

• Zatrudnianie według algorytmu: Firmy coraz częściej wykorzystują algorytmy do przesiewania internetowych aplikacji o pracę, koncentrując się na słowach kluczowych, aby dopasować osoby poszukujące pracy do miejsc pracy.

TO TYLKO INFORMACJA: IDEALNY BIZNES W INTERNECIE?

Rekrutacja online jest idealnie dopasowana do sieci. Proces zatrudniania jest procesem biznesowym o dużej intensywności informacji, który obejmuje odkrywanie umiejętności i wymagań płacowych poszczególnych osób oraz dopasowywanie ich do dostępnych miejsc pracy. Aby osiągnąć ten pojedynek, początkowo nie jest potrzebna interakcja twarzą w twarz ani duża personalizacja. Przed pojawieniem się Internetu ta wymiana informacji była realizowana lokalnie przez ludzkie sieci przyjaciół, znajomych, byłych pracodawców i krewnych, a także agencje zatrudnienia, które opracowywały papierowe akta osób poszukujących pracy. Internet może wyraźnie zautomatyzować ten przepływ informacji, skracając czas wyszukiwania i koszty dla wszystkich stron. W tabeli 9.8 wymieniono niektóre z najpopularniejszych serwisów rekrutacyjnych. Dlaczego tak wielu poszukujących pracy i pracodawców korzysta z internetowych witryn z ofertami pracy? Witryny rekrutacyjne są popularne głównie dlatego, że oszczędzają czas i pieniądze zarówno poszukującym pracy, jak i pracodawcom poszukującym rekrutów. Dla pracodawców portale ogłoszeniowe poszerzają zasięg geograficzny wyszukiwań, obniżają koszty i skutkują szybszymi decyzjami o zatrudnieniu. Dla osób poszukujących pracy strony internetowe są popularne nie tylko dlatego, że ich życiorysy mogą być szeroko dostępne dla rekruterów, ale także ze względu na szereg innych powiązanych usług poszukiwania pracy. Usługi świadczone przez internetowe serwisy rekrutacyjne znacznie się rozwinęły od czasu ich powstania w 1996 roku. Początkowo internetowe serwisy rekrutacyjne udostępniały tylko cyfrową wersję ogłoszeń prasowych. Dzisiejsze witryny oferują wiele innych usług, w tym ocenę umiejętności, kwestionariusze oceny osobowości, spersonalizowane zarządzanie kontem dla osób poszukujących pracy, oceny kultury organizacyjnej, narzędzia wyszukiwania pracy, blokowanie pracodawców (uniemożliwia pracodawcy zobaczenie Twojego ogłoszenia), blokowanie pracowników (uniemożliwia pracownikom zobaczenie Twoje oferty, jeśli jesteś ich pracodawcą) oraz powiadomienia e-mail. Witryny internetowe zapewniają również szereg usług edukacyjnych, takich jak porady dotyczące pisania życiorysów, przygotowanie umiejętności obsługi oprogramowania i wskazówki dotyczące rozmów kwalifikacyjnych. W większości strony internetowe rekrutacyjne działają w sensie łączenia poszukiwaczy pracy z ofertami pracy, ale są to tylko jeden z wielu sposobów, w jaki ludzie faktycznie znajdują pracę. Badanie przeprowadzone przez The Conference Board wykazało, że większość (70%) osób poszukujących pracy polega w równym stopniu na Internecie i gazetach w poszukiwaniu pracy, z czego około połowa polega na przekazach szeptanych, a około jedna czwarta na agencjach zatrudnienia. Biorąc pod uwagę, że koszt opublikowania CV online wynosi zero, krańcowe zwroty są bardzo wysokie.

Łatwość, z jaką CV można publikować w Internecie, spowodowała również pojawienie się nowych problemów zarówno dla osób rekrutujących, jak i poszukujących pracy. Jeśli jesteś pracodawcą, w jaki sposób sortujesz tysiące życiorysów, które możesz otrzymać, publikując ofertę pracy? Jeśli szukasz pracy, jak wyróżniasz się spośród tysięcy, a nawet milionów innych? Być może jednym ze sposobów jest opublikowanie CV wideo. W ankiecie przeprowadzonej przez Vault prawie dziewięciu na dziesięciu pracodawców stwierdziło, że obejrzałoby CV, gdyby zostało im przesłane, po części dlatego, że pomogłoby im to lepiej ocenić profesjonalną prezentację i zachowanie kandydata a ponad połowa stwierdziła, że ​​wierzy, iż wideo stanie się powszechnym dodatkiem do przyszłych podań o pracę. CareerBuilder stał się pierwszą dużą witryną internetową z ofertami pracy, w której wdrożono narzędzie do CV dla kandydatów do pracy, po wcześniejszym uruchomieniu internetowego narzędzia do budowania marki wideo dla pracodawców. Być może jedną z najważniejszych funkcji witryn rekrutacyjnych online jest nie tyle ich zdolność do dopasowania pracodawców do osób poszukujących pracy, ale ich zdolność do ustalenia ceny i warunków rynkowych, a także trendy na rynku pracy. Internetowe witryny rekrutacyjne identyfikują poziomy wynagrodzeń zarówno dla pracodawców, jak i poszukujących pracy oraz kategoryzują zestawy umiejętności wymagane do osiągnięcia tych poziomów wynagrodzeń. W tym sensie internetowe strony rekrutacyjne to krajowe rynki internetowe, które ustalają warunki handlu na rynkach pracy. Istnienie krajowych stron internetowych z ofertami pracy online powinno prowadzić do racjonalizacji płac, większej mobilności siły roboczej oraz większej wydajności rekrutacji i operacji, ponieważ pracodawcy będą mogli szybko znaleźć ludzi, których potrzebują.

KARIERA ONLINE

Obok usług turystycznych jedną z najbardziej udanych internetowych usług internetowych są usługi pracy (strony rekrutacyjne), które zapewniają bezpłatne publikowanie indywidualnych życiorysów, a także wiele innych powiązanych usług związanych z karierą; za opłatą wyświetlają również oferty pracy opublikowane przez firmy. Witryny oferujące usługi kariery czerpią przychody również z innych źródeł, dostarczając użytkownikom usługi o wartości dodanej i pobierając opłaty od powiązanych dostawców usług. Tradycyjnie firmy opierały się na pięciu narzędziach rekrutacji pracowników: ogłoszeniach drobnych i drukowanych, targach kariery (lub targach), rekrutacji na terenie kampusu, prywatnych agencjach zatrudnienia (obecnie nazywanych „firmami rekrutacyjnymi”) oraz wewnętrznych programach polecających. W porównaniu z rekrutacją online narzędzia te mają poważne ograniczenia. Reklamy drukowane zazwyczaj obejmują opłatę za słowo, która ogranicza ilość szczegółów podawanych przez pracodawców na temat oferty pracy, a także ograniczony okres czasu, w którym oferta jest publikowana. Targi kariery nie pozwalają na wstępne sprawdzanie uczestników i są ograniczone ilością czasu, jaką rekruter może spędzić z każdym kandydatem. Firmy rekrutacyjne pobierają wysokie opłaty i mają ograniczony, zwykle lokalny wybór osób poszukujących pracy. Rekrutacja na terenie kampusu ogranicza również liczbę kandydatów, z którymi rekruter może porozmawiać podczas normalnej wizyty, i wymaga, aby pracodawcy odwiedzili wiele kampusów. . . Z kolei wewnętrzne programy poleceń mogą zachęcać pracowników do zgłaszania niewykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w celu zakwalifikowania się do oferowanych nagród lub zachęt. Rekrutacja online pokonuje te ograniczenia, zapewniając bardziej wydajny i opłacalny sposób łączenia pracodawców i potencjalnych pracowników, przy jednoczesnym skróceniu całkowitego czasu zatrudnienia. Rekrutacja online umożliwia poszukiwaczom pracy łatwiejsze tworzenie, aktualizowanie i rozpowszechnianie CV, jednocześnie zbierając informacje o potencjalnych pracodawcach i przeprowadzając wyszukiwanie pracy.

DYNAMIKA BRANŻY PODRÓŻY ONLINE

korporacyjne rozwiązania do rezerwacji online (COBS): zapewniają zintegrowane usługi linii lotniczych, hoteli, centrum konferencyjnego i wynajmu samochodów w jednym miejscu

Ponieważ wiele z tego, co oferują strony biur podróży, jest towarem, a co za tym idzie, ponoszą te same koszty, konkurencja między dostawcami online jest intensywna. Konkurencja cenowa jest trudna, ponieważ kupujący, a także menedżerowie witryn internetowych, mogą łatwo dokonywać porównań. Dlatego konkurencja między witrynami koncentruje się na zakresie oferty, łatwości użytkowania, opcjach płatności i personalizacji. Niektóre dobrze znane strony turystyczne wymieniono w tabeli 9.7. Branża usług turystycznych online przechodzi okres intensywnej konsolidacji. Expedia jest teraz właścicielem Travelocity, Orbitz, CheapTickets, Hotels.com, Hotwire i metawyszukiwarki Trivago, co daje jej 75% udziału w rynku wśród amerykańskich internetowych biur podróży. Jego główną konkurencją jest Priceline, do której należy Booking.com, Lowestfare.com i Kayak. Expedia i Priceline wspólnie kontrolują aż 95% rynku rezerwacji internetowych biur podróży. Jednak Google ma również szansę stać się graczem na rynku dzięki Google Flights i Google Hotel Finder, które zapewniają również funkcję rezerwacji. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych podał również wprowadzenie przez TripAdvisor usługi natychmiastowej rezerwacji jako czynnik w zatwierdzeniu przejęcia Orbitz przez Expedia. Oprócz konsolidacji branży, branża turystyczna online została zmęczona przez metawyszukiwarki, które przeszukują Internet w poszukiwaniu najlepszych cen podróży i zakwaterowania, a następnie pobierają opłaty za wyszukiwanie lub wysyłanie klientów do witryn o najniższych cenach. Witryny agregatorów podróży to Trivago, Kayak, Fly.com i Mobissimo. Strony te, w oczach wielu liderów branży, jeszcze bardziej utowarowiają branżę turystyczną online, powodują nadmierną konkurencję cenową i przekierowują przychody od wiodących, markowych firm, które poczyniły znaczne inwestycje w zapasy i systemy. Urządzenia mobilne i aplikacje używane do planowania podróży, rezerwacji, odprawy oraz kontekstowych i lokalizacyjnych informacji o miejscu docelowym również zmieniają branżę turystyczną online. Na przykład oczekuje się, że w 2016 r. około 75 milionów ludzi będzie korzystać z urządzenia mobilnego do wyszukiwania informacji o podróżach. Oczekuje się, że w 2016 r. około 59 milionów osób faktycznie zarezerwuje podróże za pomocą urządzenia mobilnego. Smartfony są używane nieco częściej niż tablety zarówno do wyszukiwania informacji, jak i rezerwacji podróży (eMarketer, Inc., 2016l, 2016m). Większość głównych linii lotniczych ma teraz aplikacje na różne platformy mobilne, które umożliwiają wyszukiwanie, rezerwację i zarządzanie lotami. Aplikacje hoteli i wypożyczalni samochodów są dostępne u większości głównych graczy, takich jak Hertz i Avis w przypadku wypożyczalni samochodów oraz Best Western, Choice Hotels, Hilton i Starwood w przypadku hoteli. Aplikacje mogą czasami kierować określone zachowania konsumentów. Na przykład firma Expedia informuje, że 25% sprzedaży hoteli mobilnych odbywa się w obiektach znajdujących się w promieniu 10 mil od aktualnej lokalizacji użytkownika, co wskazuje, że wyszukuje on i rezerwuje pokoje w trakcie podróży. Urządzenia mobilne również okazują się być dość popularne w przypadku rezerwacji w ostatniej chwili. Marriott twierdzi, że 35% rezerwacji na smartfonach dotyczy podróży tego samego dnia. Media społecznościowe mają również duży wpływ na branżę turystyczną online. Treści generowane przez użytkowników i recenzje online mają coraz większy wpływ na decyzje dotyczące zakupu podróży. Sprawa Insight on Society, Phony Reviews, analizuje niektóre z problemów, jakie to przedstawia dla przemysłu

USŁUGI PODRÓŻY ONLINE

Podróże online to jeden z najbardziej udanych segmentów e-commerce B2C i odpowiada za prawie jedną trzecią wszystkich przychodów z handlu elektronicznego B2C w USA w 2016 r. Internet stał się najpopularniejszym kanałem używanym przez konsumentów do badania możliwości podróżowania, poszukiwania najlepszych możliwych cen i rezerwacji biletów lotniczych, pokoi hotelowych, samochodów do wynajęcia, rejsów i wycieczek. Obecnie więcej podróży jest rezerwowanych online niż offline. W 2016 roku około 138 milionów (64% wszystkich użytkowników Internetu w USA) badało podróże i około 115 milionów zarezerwowało podróże online. Oczekuje się, że przychody z internetowych usług turystycznych wyniosą w 2016 r. ponad 180 mld USD, a do 2020 r. będą nadal rosły do ​​ponad 213 mld USD .

DLACZEGO USŁUGI PODRÓŻY ONLINE SĄ TAK POPULARNE?

Witryny podróżnicze online oferują konsumentom kompleksowe, wygodne doświadczenia związane z podróżami turystycznymi i biznesowymi, w których podróżni mogą znaleźć treści (opisy wakacji i obiektów), społeczność (grupy czatów i tablice ogłoszeń), handel (zakup wszystkich elementów podróży) i klientów usługi (zwykle za pośrednictwem call center). Strony internetowe oferują znacznie więcej informacji i znacznie więcej możliwości podróżowania niż tradycyjne biura podróży. W przypadku dostawców — właścicieli hoteli, wypożyczalni samochodów i linii lotniczych — witryny internetowe gromadzą miliony konsumentów w pojedyncze, skoncentrowane grupy klientów, do których można skutecznie dotrzeć dzięki reklamom i promocjom na miejscu. Witryny internetowe tworzą znacznie wydajniejszy rynek, łącząc konsumentów i dostawców w środowisku o niskich kosztach transakcyjnych. Usługi turystyczne są idealną usługą dla Internetu, dlatego modele biznesowe e-commerce sprawdzają się w przypadku tego produktu. Podróże to produkt intensywnie informujący, wymagający znaczących badań konsumenckich. Jest to produkt cyfrowy w tym sensie, że planowanie wymagań dotyczących podróży -planowanie, badanie, porównywanie cen, rezerwacja i płatność — można w większości zrealizować online w środowisku cyfrowym. Po stronie rezerwacji podróży podróż nie wymaga żadnego „inwentarza”: nie ma żadnych aktywów fizycznych. A dostawcy produktów — właściciele hoteli, linii lotniczych, wypożyczalni samochodów, pokojów wakacyjnych i przewodników turystycznych – są bardzo rozdrobnieni i często dysponują nadmiarem mocy produkcyjnych. Zawsze szukając klientów, którzy zapełnią wolne pokoje i wynajmą nieużywane samochody, dostawcy będą chcieli obniżyć ceny i chętnie reklamować się na stronach internetowych, które mogą przyciągnąć miliony konsumentów. Pośrednicy internetowi, tacy jak Travelocity, Expedia i inni, nie muszą rozmieszczać tysięcy biur podróży w fizycznych biurach w całym kraju, ale mogą zamiast tego skoncentrować się na jednym interfejsie z krajowymi odbiorcami konsumentów. Usługi turystyczne nie wymagają kosztownej, wielokanałowej strategii „fizycznej obecności” wymaganej od usług finansowych (chociaż generalnie obsługują one scentralizowane call center w celu zapewnienia osobistej obsługi klienta). Dlatego usługi turystyczne „skalują się” lepiej, co pozwala na szybszy wzrost zarobków niż kosztów. Ale te wydajności utrudniają również stronom rezerwacyjnym osiągnięcie zysku.

RYNEK PODRÓŻY ONLINE

Na rynku turystycznym istnieją cztery główne sektory: bilety lotnicze, rezerwacje hotelowe, wynajem samochodów i pakiety podróżne. Bilety lotnicze są źródłem największych przychodów z podróży online. Rezerwacje lotnicze są w dużej mierze towarem. Można je łatwo opisać online. To samo dotyczy wynajmu samochodów; większość ludzi może niezawodnie wynająć samochód przez telefon lub online i oczekiwać, że otrzyma to, co zamówili. Chociaż hotele są nieco trudniejsze do opisania, branding hoteli, uzupełniony o strony internetowe zawierające opisy, zdjęcia i wirtualne wycieczki, zazwyczaj dostarcza wystarczającej ilości informacji większości konsumentów, aby mogli poczuć się, jakby wiedzieli, co kupują, co sprawia, że ​​czują się wystarczająco komfortowo do dokonywania rezerwacji hotelowych online. Najmniejszy odsetek sprzedaży podróży stanowiły pakiety podróżne zakupione przez Internet. Coraz częściej korporacje zlecają swoje biura podróży całkowicie dostawcom, którzy mogą zapewnić rozwiązania internetowe, wysokiej jakości usługi i niższe koszty. Dostawcy online dla korporacji zapewniają korporacyjne rozwiązania rezerwacji online (COBS), które zapewniają zintegrowane usługi linii lotniczych, hoteli, centrum konferencyjnego i wynajmu samochodów w jednej lokalizacji.

USŁUGI DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ONLINE

We wczesnych dniach handlu elektronicznego nieruchomości wydawały się dojrzałe do rewolucji internetowej, która zracjonalizowałaby ten historycznie lokalny, złożony i oparty na agentach przemysł, który zmonopolizował przepływ informacji konsumenckich. Potencjalnie Internet i e-handel mogły rozdzielić tę ogromną przestrzeń rynkową, umożliwiając kupującym i sprzedającym, najemcom i właścicielom bezpośrednie zawieranie transakcji, obniżając koszty wyszukiwania niemal do zera i drastycznie obniżając ceny. Tak się jednak nie stało. To, co się stało, jest niezwykle korzystne dla kupujących i sprzedających, a także dla pośredników w obrocie nieruchomościami. W pewnym momencie na całym świecie w Internecie było około 100 000 witryn z nieruchomościami. Wiele z tych witryn zniknęło. Jednak pozostałe witryny internetowe zaczęły robić postępy w kierunku przekształcenia branży. Ponadto większość lokalnych pośredników w obrocie nieruchomościami w Stanach Zjednoczonych ma własne strony internetowe agencji, które zajmują się klientami, a także uczestniczą w tysiącach innych agencji w wielu usługach zamieszczania ofert, które zamieszczają domy online. Niektóre z głównych internetowych serwisów nieruchomościowych to Realtor.com i jego spółka macierzysta Move.com (obecnie należąca do globalnego giganta medialnego News Corp.), Zillow i Trulia (obecnie należąca do tej samej firmy), HomeGain, ZipRealty, Craigslist i Czerwonopłetwy. Zillow i Trulia łącznie odpowiadają za ponad 35% wszystkich wizyt na stronach z nieruchomościami na komputerach i urządzeniach mobilnych w 2016 r., podczas gdy Realtor.com przyciąga około 12% ruchu . Nieruchomości różnią się od innych rodzajów internetowych usług finansowych, ponieważ niemożliwe jest dokonanie transakcji dotyczącej nieruchomości przez Internet. Najwyraźniej główny wpływ witryn internetowych z nieruchomościami ma wpływ na decyzje podejmowane w trybie offline. Internet stał się atrakcyjną metodą komunikowania się z konsumentami i dostarczania im informacji przez specjalistów od nieruchomości, deweloperów domów, zarządców i właścicieli nieruchomości oraz dostawców usług pomocniczych. Według National Association of Realtors, pierwszym krokiem w procesie zakupu domu dla prawie wszystkich nabywców domów w każdym wieku było zajrzenie do Internetu. Strony internetowe były najczęstszym źródłem informacji, z którego korzystało prawie 90%, a z witryn i aplikacji mobilnych oraz wyszukiwarki mobilnej korzystało również ponad 50%. Jednocześnie 87% korzystało również z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami. Podstawową usługą oferowaną przez strony z nieruchomościami jest wykaz dostępnych domów. W 2016 r. Realtor.com, oficjalna strona National Association of Realtors, wymieniała ponad 3 miliony domów i miała około 40 milionów unikalnych użytkowników korzystających z komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych w kwietniu 2016 r. Ogłoszenia zazwyczaj zawierają szczegółowe opisy nieruchomości, wiele zdjęć i wirtualne wycieczki 360 stopni. Konsumenci mogą łączyć się z pożyczkodawcami hipotecznymi, agencjami sporządzającymi sprawozdania kredytowe, inspektorami domowymi i rzeczoznawcami. Dostępne są również kalkulatory pożyczek online, raporty z wyceny, historie cen sprzedaży według dzielnic, dane z okręgów szkolnych, raporty o przestępstwach oraz informacje społeczne i historyczne o dzielnicach. Niektórzy pośrednicy w obrocie nieruchomościami online pobierają teraz znacznie mniej niż tradycyjni pośrednicy offline, którzy zazwyczaj pobierają 6% ceny sprzedaży. Mogą to zrobić, ponieważ kupujący (a w niektórych przypadkach sprzedający) wykonują większość pracy tradycyjnych agentów nieruchomości, takich jak poszukiwanie, wybieranie dzielnic i identyfikowanie interesujących domów przed skontaktowaniem się z agentem online. Na przykład Move (spółka macierzysta Realtor.com) oferuje również funkcję „Znajdź sąsiedztwo”, która pozwala użytkownikom wybrać typ okolicy, w której chcą mieszkać, ważąc takie czynniki, jak jakość (i koszty podatkowe) szkół , wiek ludności, liczba okolicznych rodzin z dziećmi oraz dostępne usługi socjalne i rekreacyjne. Move oferuje również aplikacje mobilne na iPada i iPhone’a, telefony z systemem Android i Windows. Na przykład funkcja Area Scout pozwala użytkownikom zobaczyć ceny katalogowe wszystkich domów w okolicy na poziomie ulicy. Pomimo rewolucji w zakresie dostępnych informacji, nie nastąpiła rewolucja w łańcuchu wartości branży. Oferty online są udostępniane przez lokalne usługi oferujące wiele ofert, obsługiwane przez lokalnych agentów nieruchomości. Czasami adresy domów nie są dostępne, a użytkownicy online są kierowani do lokalnego agenta aukcji, który jest zatrudniony przez sprzedawcę. Tradycyjni pośrednicy w obrocie nieruchomościami pokażą dom i zajmą się wszystkimi transakcjami z właścicielem, aby zachować swoje opłaty, zwykle od 5% do 6% transakcji.

USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ONLINE

W 1995 r. cena polisy na życie w wysokości 500 000 dolarów na 20 lat dla zdrowego 40-letniego mężczyzny wynosiła 995 dolarów rocznie. W 2016 r. tę samą polisę można było objąć za około 345 USD — spadek o około 65% — podczas gdy inne ceny w tym samym okresie wzrosły o 15%. W badaniu dotyczącym terminowej działalności ubezpieczeniowej na życie Brown i Goolsbee odkryli, że korzystanie z Internetu doprowadziło do 8%–15% spadku cen terminowych ubezpieczeń na życie w całej branży (zarówno offline, jak i online) oraz zwiększyło nadwyżkę konsumentów o około 115 milionów dolarów na osobę. roku (a tym samym zmniejszone zyski przemysłu o tę samą kwotę). Rozproszenie cen terminowych polis na życie początkowo wzrosło, ale potem spadło, ponieważ coraz więcej osób zaczęło korzystać z Internetu w celu uzyskania ofert ubezpieczeniowych. W przeciwieństwie do książek i płyt CD, gdzie rozrzut cen online jest większy niż offline, a w wielu przypadkach ceny online są wyższe niż offline, terminowe ubezpieczenie na życie wyróżnia się jako jedna grupa produktów wspierająca utarte przekonanie, że internet obniży koszty wyszukiwania, zwiększy porównywanie cen, i niższe ceny dla konsumentów. Terminowe ubezpieczenie na życie jest jednak produktem towarowym, a w innych liniach produktów ubezpieczeniowych, Internet oferuje firmom ubezpieczeniowym nowe możliwości różnicowania produktów i usług oraz dyskryminacji cenowej. Branża ubezpieczeniowa stanowi główną część sektora usług finansowych. To ma cztery główne segmenty: samochód, życie, zdrowie oraz mienie i wypadki. Produkty ubezpieczeniowe mogą być bardzo złożone. Na przykład istnieje wiele różnych rodzajów ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych niezwiązanych z motoryzacją: od odpowiedzialności cywilnej, przeciwpożarowych, właścicieli domów, handlowych, odszkodowań pracowniczych, morskich, wypadkowych i innych, takich jak ubezpieczenie urlopowe. Spisanie polisy ubezpieczeniowej w którejkolwiek z tych dziedzin jest bardzo informacyjne, często wymaga osobistej kontroli nieruchomości i wymaga znacznego doświadczenia aktuarialnego i danych. Branża ubezpieczeń na życie również rozwinęła zasady  ubezpieczenia na życie , które nie dają się łatwo porównać i które mogą być wyjaśnione i sprzedane tylko przez doświadczonego agenta sprzedaży. W przeszłości branża ubezpieczeniowa polegała na tysiącach lokalnych biur ubezpieczeniowych i agentów, aby sprzedawać złożone produkty wyjątkowo dopasowane do sytuacji osoby ubezpieczonej i mienia. . Komplikacją rynku ubezpieczeń jest fakt, że branża ubezpieczeniowa nie jest regulowana przez władze federalne, ale jest regulowana przez 50 różnych stanowych komisji ubezpieczeniowych, na które duży wpływ mają lokalni agenci ubezpieczeniowi. Zanim strona internetowa będzie mogła oferować wycenę ubezpieczeń, musi uzyskać licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich stanach, w których świadczy usługi wyceny lub sprzedaje ubezpieczenia. Podobnie jak branża kredytów hipotecznych online, branża ubezpieczeń online odniosła duży sukces w przyciąganiu odwiedzających, którzy chcą uzyskać ceny i warunki polis ubezpieczeniowych. Podczas gdy wiele krajowych towarzystw ubezpieczeniowych początkowo nie oferowało konkurencyjnych produktów bezpośrednio online, ponieważ mogłoby to zaszkodzić działalności ich tradycyjnych lokalnych agentów, strony internetowe prawie wszystkich dużych firm zapewniają obecnie możliwość uzyskania wyceny online. Nawet jeśli konsumenci w rzeczywistości nie kupują polis ubezpieczeniowych przez Internet, Internet okazał się mieć potężny wpływ na decyzje ubezpieczeniowe konsumentów, radykalnie obniżając koszty wyszukiwania i zmieniając proces ustalania cen. Według ankiety z 2015 r. ponad 70% amerykańskich konsumentów szukało informacji o ubezpieczeniach na życie w Internecie, a 30% wskazało, że Internet był ich najcenniejszym źródłem informacji. Jednak konsumenci nadal polegają również na poradach doradców finansowych, przy czym ponad połowa szuka informacji z obu źródeł (LIMRA, 2015). Inne badanie wykazało, że prawie 2 na 3 konsumentów posiadających urządzenie mobilne stwierdziło, że już posiada lub planuje korzystać z tych urządzeń w celu uzyskania dostępu do usług w ramach polis ubezpieczeniowych na życie (LIMRA, 2014a). Inne formy ubezpieczenia są częściej kupowane przez Internet. Na przykład, zgodnie z badaniem comScore z 2015 r., kanał online nadal jest preferowaną przez konsumentów metodą kupowania polis samochodowych, przy czym ponad 70% kupujących otrzymuje wycenę online (comScore, 2015). Firmy ubezpieczeniowe również coraz częściej korzystają z mediów społecznościowych. Na przykład badanie LIMRA wykazało, że ponad 90% zakładów ubezpieczeń na życie posiadało programy społecznościowe, w porównaniu z 60% w 2010 roku. Facebook i LinkedIn są najpopularniejszymi platformami, z których korzysta ponad 90% (LIMRA, 2014b). Wszyscy główni ubezpieczyciele, tacy jak GEICO, Allstate, State Farm, Progressive i Travelers, mają znaczącą obecność w Internecie. Niektóre z wiodących firm ubezpieczeniowych online to InsWeb, Insure.com, Insurance. com, QuickQuote i NetQuote.

USŁUGI KREDYTOWE I KREDYTOWE ONLINE

We wczesnych dniach handlu elektronicznego setki firm uruchomiły internetowe witryny hipoteczne, aby zdobyć amerykański rynek hipotecznych kredytów hipotecznych. Początkujący gracze mieli nadzieję na radykalne uproszczenie i przekształcenie tradycyjnego procesu łańcucha wartości kredytów hipotecznych, radykalne przyspieszenie procesu zamykania kredytów i dzielenie się gospodarkami z konsumentami poprzez oferowanie niższych stóp procentowych. Do 2003 r. ponad połowa tych wczesnych firm działających wyłącznie w Internecie upadła. Wczesne instytucje oferujące kredyty hipoteczne online pureplay miały trudności ze stworzeniem marki w przystępnej cenie i nie uprościły procesu generowania kredytów hipotecznych. Skończyło się na wysokimi kosztami początkowymi i administracyjnymi, wysokimi kosztami pozyskania klientów, rosnącymi stopami procentowymi i słabą realizacją swoich strategii. Pomimo tego trudnego początku rynek kredytów hipotecznych online powoli się rozwija; jest zdominowany przez uznane banki internetowe i inne internetowe firmy świadczące usługi finansowe, tradycyjni sprzedawcy kredytów hipotecznych i kilka odnoszących sukcesy internetowych firm hipotecznych. Wielu kupujących kredyty hipoteczne szuka kredytów hipotecznych online, ale niewielu faktycznie składa wniosek online ze względu na złożoność kredytów hipotecznych. Obecnie większość kredytów hipotecznych jest wystawianych przez pośredników hipotecznych, a banki nadal odgrywają ważną rolę w udzielaniu kredytów hipotecznych, ale generalnie nie obsługują kredytów hipotecznych, które inicjują. Chociaż internetowe kredyty hipoteczne stanowią obecnie niewielki procent wszystkich kredytów hipotecznych, oczekuje się, że ich liczba będzie powoli, ale pewnie rosła w ciągu najbliższych kilku lat. W listopadzie 2015 r. Intuit’s Quicken Loans wprowadził Rocket Mortgage, który pozwala kredytobiorcom na pełne zatwierdzenie kredytu hipotecznego w mniej niż dziesięć minut. Wnioskodawca musi jedynie podać kilka szczegółów, takich jak data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego i adres domowy, a następnie Rocket Mortgage wykorzystuje te dane do automatycznego pozyskiwania różnego rodzaju informacji bez konieczności ręcznego dostarczania przez kredytobiorcę jakiejkolwiek dalszej dokumentacji. System wyświetla następnie różne opcje pożyczki, a po wybraniu przez pożyczkobiorcę wszystkie niezbędne dokumenty (z wyjątkiem dokumentów ostatecznego zamknięcia) można podpisać online za pomocą bezpiecznego portalu (Prevost, 2015). Korzyści dla konsumentów z kredytów hipotecznych online obejmują skrócenie czasu składania wniosków, analizę rynkowych stóp procentowych i uproszczenie procesu, które ma miejsce, gdy uczestnicy procesu hipotecznego (firmy zajmujące się tytułem, ubezpieczeniem i pożyczkami) mają wspólną bazę informacji. Kredytodawcy hipoteczni czerpią korzyści z redukcji kosztów związanych z przetwarzaniem wniosków online, a stawki są nieznacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych instytucji. Niemniej jednak branża kredytów hipotecznych online nie zmieniła procesu uzyskiwania kredytu hipotecznego. Znaczącym hamulcem ekspansji rynkowej jest złożoność procesu hipotecznego, który wymaga fizycznych podpisów i dokumentów, wielu instytucji oraz złożonych szczegółów finansowania – takich jak koszty zamknięcia i punkty – które kupujący mają trudno porównać z różnymi dostawcami. Niemniej jednak, podobnie jak w innych obszarach, zdolność kupujących do znalezienia niskich oprocentowań kredytów hipotecznych w Internecie pomogła obniżyć opłaty i stopy procentowe naliczane przez tradycyjnych kredytodawców hipotecznych. Usługi pożyczkowe online mają również stać się popularnym. Do największych pożyczkodawców online należą Lending Club, który wszedł na giełdę w grudniu 2014 r., ale w 2016 r. odnotował spadek zysków, Prosper (rynek pożyczek peer-to-peer) i Social Finance Inc. (SoFi), który koncentruje się głównie na pożyczkach studenckich