Radzenie sobie z transakcjami wieloznacznymi

Możesz oczekiwać, że użytkownik końcowy kontroluje fundusze bitcoin na stronie w każdym momencie. Ponieważ jednak użytkownik końcowy jest jedyną osobą z kluczem prywatnym należącym do ich adresów portfela, więcej trzeba było opracować bezpieczne rozwiązanie. Pozostawiając jednego użytkownika kontrolując jeden portfel do indywidualnego użytku, wszystko jest nieco inne dla firm, rodzin, a nawet przyjaciół pracujących razem nad projektem. Zaufanie może się szybko rozpaść. Sposób działania zwykłego portfela bitcoin jest następujący: jeden użytkownik ma klucz prywatny i ma pełną kontrolę nad tym adresem bitcoin. Jeśli co najmniej dwie osoby utworzą projekt razem, istniała tylko jedna opcja: Zaufaj jednemu z użytkowników kluczem prywatnym do wspólnego adresu portfela. Jeśli ten użytkownik chciał wypłacić wszystkie środki, inni członkowie nie mogliby nic z tym zrobić, ponieważ nie mieli nad nimi kontroli. Nie trzeba dodawać, że było to rozwiązanie dalekie od doskonałości, które zachęcił do innowacji, aby zapewnić wielu użytkownikom kontrolę nad tym samym portfelem. Ostatecznie opracowano system wielu podpisów wielu użytkowników kontroluje ten sam portfel, ale żaden użytkownik nie ma pełnej kontroli bez zgody co najmniej jednej innej osoby w grupie. Jest to znane jako konto z wieloma podpisami lub konto z wieloma podpisami. W przeciwieństwie do zwykłego portfela bitcoin, adresy bitcoin zawierające wiele podpisów wymagają wielu kluczy prywatnych przed wydaniem środków. Odbiór transakcji do portfela z wieloma podpisami działa w taki sam sposób jak zwykły portfel, ponieważ klucz prywatny nie jest zaangażowany w otrzymywanie środków. Jednak przy wysyłaniu środków każda transakcja jest podpisywana cyfrowo przez oprogramowanie Bitcoin na Twoim urządzeniu przy użyciu klucza prywatnego powiązanego z Twoim adresem portfela. Adresy bitcoin z wieloma sygnaturami wymagają prywatnych kluczy „m-of-n”, aby móc wydawać środki powiązane z danym adresem bitcoin. Na przykład trójstronny adres złożony z wielu podpisów będzie wymagał (przynajmniej) 2 z 3 kluczy prywatnych należących do tego adresu: jeśli trzy osoby tworzą portfel wielosygnałowy (m = 3), są co najmniej dwa podpisy potrzebne do wysłania transakcji (n = 2). Brak dwóch kluczy prywatnych do podpisania transakcji spowoduje, że transakcja nie zostanie w ogóle wysłana. Adresy bitcoin z wieloma sygnaturami zapewniają większe bezpieczeństwo firmom i grupom osób, które mają wspólny adres portfela, jednak dla indywidualnych użytkowników nie ma prawie żadnej różnicy między zwykłym portfelem a wersją z wieloma podpisami. Jednak dla tych z nas, którzy poważnie traktują bezpieczeństwo bitcoinów, tworzenie portfela z wieloma podpisami nie byłoby złym pomysłem, nawet jeśli jest ono przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Armory, jeden z wielu dostępnych klientów oprogramowania Bitcoin, był pierwszym dostawcą portfela, który zintegrował adresy z wieloma podpisami. Ponad rok temu Armory zaprezentował nową funkcję LockBoxes, która jest praktycznym przedstawieniem sposobu generowania adresu bitcoin z wieloma sygnaturami. Szczegółowy przewodnik wideo można znaleźć na stronie https: // bitcoinarmory. com / tutorials / armory ‐ advanced-features / lockbox / create ‐ lockbox /.

Przykład multi-sig

W grupie trzech osób – Johna, Dylana i Marii – są trzy możliwe kombinacje, aby dotrzeć do 2 z 3 kluczy prywatnych:

✓✓ John i Dylan podpisują transakcję za pomocą odpowiednich kluczy prywatnych

✓✓ John i Maria podpisują transakcję za pomocą odpowiednich kluczy prywatnych

✓✓ Dylan i Maria podpisują transakcję za pomocą odpowiednich kluczy prywatnych

Bez prawidłowego wykonania tej procedury transakcje nie mogą być przetwarzane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *