BIZNES. TECHNOLOGIA. SPOŁECZEŃSTWO

Aby naprawdę zrozumieć e-commerce, musimy zrozumieć relacje między obawami związanymi z handlem elektronicznym, technologią internetową oraz społecznym i prawnym kontekstem handlu elektronicznego. Te trzy tematy przenikają wszystkie aspekty handlu elektronicznego, dlatego w każdej sekcji przedstawiamy materiał, który bada biznesowe, technologiczne i społeczne aspekty głównego tematu .Biorąc pod uwagę ciągły rozwój i rozpowszechnianie handlu elektronicznego, wszyscy niezależnie od swojej głównej dyscypliny, muszą również rozumieć podstawowe siły ekonomiczne i biznesowe napędzające handel elektroniczny. Handel elektroniczny stworzył nowe rynki cyfrowe, na których ceny są bardziej przejrzyste, rynki są globalne, a handel jest wysoce wydajny, choć nie doskonały. Handel elektroniczny ma bezpośredni wpływ na relacje firmy z dostawcami, klientami, konkurentami i partnerami, a także na to, jak firmy sprzedają produkty, reklamują i wykorzystują marki. Niezależnie od tego, czy interesujesz się marketingiem i sprzedażą, projektowaniem, produkcją, finansami, systemami informacyjnymi czy logistyką, musisz wiedzieć, w jaki sposób można wykorzystać technologie e-commerce do obniżenia kosztów łańcucha dostaw, zwiększyć wydajność produkcji i zacieśnić relacje z klientami. Ten tekst ma pomóc Ci zrozumieć podstawowe problemy biznesowe w handlu elektronicznym. Poświęcamy dużo wysiłku na analizę modeli biznesowych i strategii zarówno firm internetowych, jak i firm o ugruntowanej pozycji, które obecnie stosują modele biznesowe oparte na zasadzie „cegły i kliknięcia”. Badamy, dlaczego firmy e-commerce upadają i jakie wyzwania strategiczne, finansowe, marketingowe i organizacyjne napotykają. Omawiamy również, w jaki sposób firmy handlu elektronicznego uczyły się na błędach pierwszych firm i jak firmy o ugruntowanej pozycji wykorzystują handel elektroniczny, aby odnieść sukces. Przede wszystkim staramy się wnieść mocne poczucie realizmu biznesowego i wrażliwości do często przesadnych opisów e-commerce. Platforma internetowa i mobilna spowodowały wielką rewolucję w marketingu i reklamie w Stanach Zjednoczonych. Spędzamy dwie części omawiając marketing i reklamę online. Omówimy „tradycyjne” formaty marketingu online, takie jak marketing w wyszukiwarkach, reklamy graficzne i poczta e-mail, a także różne technologie marketingu internetowego leżące u podstaw tych działań oraz wskaźniki pomiaru sukcesu marketingowego. Dołaczym szczegółowe omówienie marketingu społecznościowego, mobilnego i lokalnego, który opiera się na urządzeniach mobilnych i sieciach społecznościowych. Handel elektroniczny jest napędzany technologią internetową. Technologia internetowa i ogólnie technologia informacyjna jest prawdopodobnie gwiazdą programu. Bez Internetu handel elektroniczny praktycznie nie istniałby. W związku z tym udostępniamy wiele ,materiału dotyczącego Internetu i technologii handlu elektronicznego, a w każdym z nich zapewniamy ciągłe omówienie, ilustrując, w jaki sposób temat jest kształtowany przez nowe technologie informacyjne. Na przykład technologia internetowa napędza rozwój systemów bezpieczeństwa i płatności, strategii marketingowych i reklamy, aplikacji finansowych, dystrybucji mediów, handlu między przedsiębiorstwami i handlu elektronicznego w handlu detalicznym. Omawiamy szybki rozwój platformy mobilnej, pojawienie się chmury obliczeniowej, nowe narzędzia i aplikacje oprogramowania typu open source oraz nowe typy internetowych systemów informacyjnych, które obsługują cyfrowe rynki między przedsiębiorstwami. E-commerce to jednak nie tylko biznes i technologia. Trzecią częścią równania rozumienia handlu elektronicznego jest społeczeństwo. E-commerce i technologie internetowe mają ważne konsekwencje społeczne, które liderzy biznesu mogą ignorować tylko na własne ryzyko. Handel elektroniczny podważył nasze koncepcje prywatności, własności intelektualnej, a nawet nasze koncepcje dotyczące suwerenności i rządów narodowych. Google, Facebook, Amazon i różne sieci reklamowe utrzymują profile milionów kupujących i konsumentów na całym świecie. Rozprzestrzenianie się nielegalnie kopiowanej muzyki, filmów i książek w Internecie oraz rozwój portali społecznościowych, często opartych na wyświetlaniu materiałów chronionych prawem autorskim bez pozwolenia, stanowią wyzwanie dla praw własności intelektualnej wytwórni płytowych, studiów filmowych, artystów i pisarzy. Wiele krajów – w tym Stany Zjednoczone – domaga się kontroli treści witryn internetowych wyświetlanych w ich granicach z powodów politycznych i społecznych. Organy podatkowe w Stanach Zjednoczonych i Europie żądają, aby witryny handlu elektronicznego płaciły podatki od sprzedaży, tak jak zwykłe sklepy stacjonarne na Main Street. W wyniku tych wyzwań stojących przed istniejącymi instytucjami, handel elektroniczny i Internet są przedmiotem coraz częstszych dochodzeń, sporów sądowych i prawodawstwa. Liderzy biznesowi muszą rozumieć te zmiany społeczne i nie mogą już dłużej zakładać, że Internet nie ma granic, nie podlega kontroli społecznej i regulacjom lub jest miejscem, w którym liczy się tylko efektywność rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *