e-commerce/e-business od A do Z… Start!

Sekcja 1, „Wprowadzenie do handlu elektronicznego”, zawiera wprowadzenie do głównych tematów Część 1 definiuje handel elektroniczny, rozróżnia między handlem elektronicznym i biznesem elektronicznym oraz definiuje różne rodzaje handlu elektronicznego. Część 2 wprowadza i definiuje koncepcje modelu biznesowego i modelu przychodów, opisuje główne biznesy i modele przychodów w handlu elektronicznym zarówno dla firm B2C, jak i B2B oraz wprowadza podstawowe koncepcje biznesowe wymagane w całym tekście do zrozumienia firm handlu elektronicznego, w tym struktury branżowej , łańcuchy wartości i strategia firmy.

Sekcja 2, „Infrastruktura technologiczna dla handlu elektronicznego”, skupia się na infrastrukturze technologicznej, która stanowi podstawę całego handlu elektronicznego. Część 3 przedstawia historyczny rozwój Internetu i szczegółowo opisuje, jak działa dzisiejszy Internet. Głównym tematem tego rozdziału są technologie mobilne, nowe aplikacje, oraz przyszły Internet w najbliższej przyszłości, który jest obecnie w fazie rozwoju i będzie kształtował przyszłość handlu elektronicznego. Część 4 opiera się na sekcji dotyczącej Internetu, koncentrując się na krokach, które menedżerowie muszą wykonać, aby zbudować obecność w handlu elektronicznym. Ta część jest poświęcona infrastrukturze handlu elektronicznego obejmuje proces, którego należy przestrzegać podczas budowania obecności w handlu elektronicznym; najważniejsze decyzje dotyczące outsourcingu tworzenia witryn i / lub hostingu; jak wybrać oprogramowanie, sprzęt i inne narzędzia, które mogą poprawić wydajność witryny; oraz kwestie związane z tworzeniem mobilnej strony internetowej i aplikacji mobilnych. Część 5 koncentruje się na bezpieczeństwie handlu elektronicznego i płatnościach, opierając się na omówieniu infrastruktury handlu elektronicznego z poprzedniej części, opis sposobów zapewniania bezpieczeństwa przez Internet. Zdefiniowano cyfrowe bezpieczeństwo informacji, opisano główne zagrożenia bezpieczeństwa, a następnie omówiono rozwiązania technologiczne i strategiczne dostępne dla menedżerów biznesowych, którzy chcą zabezpieczyć witryny firmy. Kończymy częścią dotyczącą handlu elektronicznego i systemu płatności. Identyfikujemy różne typy systemów płatności online (karty kredytowe, systemy płatności ze środkami zgromadzonymi, takie jak PayPal, portfele cyfrowe, takie jak Google Wallet i inne) oraz rozwój mobilnych i społecznościowych systemów płatności, takich jak Apple Pay, Venmo i Facebook Posłaniec.

Sekcja 3, „Koncepcje biznesowe i problemy społeczne”, koncentruje się bezpośrednio na koncepcjach biznesowych i kwestiach społeczno-prawnych, które dotyczą rozwoju handlu elektronicznego. Część 6 koncentruje się na zachowaniach konsumentów w handlu elektronicznym, odbiorcach internetowych i wprowadza studenta w podstawy marketingu online i budowania marki, w tym tradycyjne technologie marketingu online i strategie marketingowe. Tematy obejmują witrynę internetową jako platformę marketingową, marketing w wyszukiwarkach i reklamę, marketing reklam graficznych, kampanie e-mailowe, programy marketingowe dla partnerów i generowania potencjalnych klientów, marketing wielokanałowy oraz różne strategie utrzymania klientów, takie jak personalizacja (w tym reklamy oparte na zainteresowaniach, znane również jako kierowanie behawioralne) i narzędzia obsługi klienta. Rozdział obejmuje także inne strategie marketingowe, takie jak ceny i marketing długoterminowy. Technologie marketingu internetowego (dzienniki transakcji internetowych, pliki śledzenia, eksploracja danych i Big Data) oraz automatyzacja marketingu i systemy CRM są również badane. Rozdział kończy się częścią poświęconą zrozumieniu kosztów i korzyści różnych rodzajów marketingu online, w tym nową sekcją poświęconą oprogramowaniu do analizy marketingu. Część 7 poświęcony jest dogłębnej analizie marketingu społecznościowego, mobilnego i lokalnego. Tematy obejmują platformy marketingowe Facebook, Twitter i Pinterest, ewolucję marketingu mobilnego oraz rosnące wykorzystanie technologii geo-świadomych do wspierania marketingu w pobliżu. Część 8 zawiera dokładne wprowadzenie do otoczenia społecznego i prawnego handlu elektronicznego. Tutaj znajdziesz opis etycznych i prawnych wymiarów handlu elektronicznego, w tym dokładną dyskusję na temat najnowszych osiągnięć w zakresie prywatności danych osobowych, własności intelektualnej, zarządzania Internetem, jurysdykcji oraz kwestii zdrowia publicznego i dobrobytu, takich jak informacje dotyczące pornografii, hazardu i zdrowia.

Sekcja 4, „E-commerce w akcji”, skupia się na doświadczeniach z rzeczywistego handlu elektronicznego w handlu detalicznym i usługach, mediach online, aukcjach, portalach i sieciach społecznościowych oraz handlu elektronicznym między przedsiębiorstwami. Tu przyjęto podejście sektorowe, a nie podejście koncepcyjne stosowane we wcześniejszych częściach. Handel elektroniczny jest inny w każdym z tych sektorów. W Części 9 przyjrzymy się bliżej doświadczeniom firm na rynku detalicznym zarówno towarów, jak i usług, a także firmom usługowym na żądanie, takim jak Uber i Airbnb. Zawiera również przypadek „E-commerce w działaniu”, który zawiera szczegółową analizę strategii biznesowych i finansowych wyników operacyjnych firmy Amazon, którą można wykorzystać jako model do analizy innych firm handlu elektronicznego. Część 10 bada świat treści online i mediów cyfrowych oraz analizuje ogromne zmiany w branży wydawniczej i rozrywkowej online, które zaszły w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym strumieniowe przesyłanie filmów, e-booków oraz gazet i czasopism online. Część 11 przedstawia świat sieci społecznościowych, aukcji i portali. Część 12 koncentruje się na świecie handlu elektronicznego B2B, opisując zarówno rynki sieciowe, jak i mniej rozpowszechnioną, ale bardzo dużą arenę prywatnych sieci przemysłowych oraz ruch w kierunku handlu opartego na współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *