Przewaga konkurencyjna

przewaga konkurencyjna: osiągnięta przez firmę, gdy jest w stanie wyprodukować lepszy produkt i / lub wprowadzić produkt na rynek po niższej cenie niż większość lub wszyscy jej konkurenci

asymetria: występuje, gdy jeden uczestnik rynku ma więcej zasobów niż inni uczestnicy

przewaga pierwszego gracza: przewaga konkurencyjna na rynku dla firmy wynika z bycia pierwszym na rynku z możliwym do serwisowania produktem lub usługą

zasoby uzupełniające: zasoby i aktywa, które nie są bezpośrednio zaangażowane w produkcję produktu, ale są wymagane do sukcesu, takie jak marketing, zarządzanie, aktywa finansowe i reputacja

nieuczciwa przewaga konkurencyjna: występuje, gdy jedna firma uzyskuje przewagę w oparciu o czynnik, którego inne firmy nie mogą kupić

rynek doskonały: rynek, na którym nie ma przewag konkurencyjnych ani asymetrii, ponieważ wszystkie firmy mają równy dostęp do wszystkich czynników produkcji

dźwignia finansowa: kiedy firma wykorzystuje swoje przewagi konkurencyjne, aby osiągnąć większą przewagę na sąsiednich rynkach

strategia rynkowa: przygotowany przez Ciebie plan, który dokładnie określa, w jaki sposób zamierzasz wejść na nowy rynek i przyciągnąć nowych klientów

Firmy uzyskują przewagę konkurencyjną, kiedy mogą wyprodukować lepszy produkt i / lub wprowadzić go na rynek po niższej cenie niż większość lub wszyscy ich konkurenci. Firmy konkurują również pod względem zakresu. Niektóre firmy mogą rozwijać rynki globalne, podczas gdy inne firmy mogą rozwijać tylko rynek krajowy lub regionalny. Firmy, które mogą dostarczać najwyższej jakości produkty po najniższych kosztach na całym świecie, mają naprawdę przewagę. Firmy uzyskują przewagę konkurencyjną, ponieważ w jakiś sposób były w stanie uzyskać zróżnicowany dostęp do czynników produkcji, których odmawia się ich konkurentom – przynajmniej w krótkim okresie. Być może firmie udało się uzyskać bardzo korzystne warunki od dostawców, spedytorów lub źródeł siły roboczej. A może firma ma bardziej doświadczonych, kompetentnych i lojalnych pracowników niż konkurencja. Być może firma ma patent na produkt, którego inni nie mogą naśladować, lub dostęp do kapitału inwestycyjnego poprzez sieć byłych kolegów z biznesu lub markę i popularny wizerunek, którego inne firmy nie mogą skopiować. Asymetria występuje wtedy, gdy jeden uczestnik rynku ma więcej zasobów – zaplecza finansowego, wiedzy, informacji i / lub władzy – niż inni uczestnicy. Asymetrie prowadzą do tego, że niektóre firmy mają przewagę nad innymi, umożliwiając im wejście na rynek z lepszymi produktami, szybciej niż konkurenci, a czasem po niższych kosztach. Na przykład, kiedy Apple ogłosił iTunes, usługę oferującą legalne, możliwe do pobrania pojedyncze utwory za 99 centów utwór, który można odtworzyć na dowolnym urządzeniu cyfrowym z oprogramowaniem iTunes, firma miała większe niż przeciętne szanse na sukces tylko z powodu wcześniejszego Apple sukces dzięki innowacyjnym projektom sprzętu i dużej stajni firm muzycznych, które Apple skrupulatnie przygotowało do obsługi swojego internetowego katalogu muzycznego. Niewielu konkurentów mogłoby dorównać połączeniu tanich, legalnych piosenek i potężnego sprzętu do ich odtwarzania. Jedną raczej wyjątkową przewagą konkurencyjną jest bycie pierwszym graczem. Przewaga pierwszego gracza to przewaga konkurencyjna dla firmy wynikająca z wejścia na rynek z produktem lub usługą nadającą się do użytku. Jeśli pierwsi użytkownicy uzyskają lojalnych fanów lub unikalny interfejs, który jest trudny do naśladowania, mogą przez długi czas utrzymywać przewagę jako pierwszy. Amazon dostarcza dobrego przykładu. Jednak w historii innowacji biznesowych napędzanych technologią, większości pionierów często brakuje uzupełniających zasobów potrzebnych do utrzymania ich przewagi, a firmy naśladowcze często czerpią największe korzyści. Rzeczywiście, wiele historii sukcesu, które omawiamy w tej książce, dotyczy firm, które powoli podążały za nimi – firm, które zdobyły wiedzę z upadku firm pionierskich i późno weszły na rynek. Niektóre przewagi konkurencyjne nazywane są „nieuczciwymi”. Nieuczciwa przewaga konkurencyjna ma miejsce, gdy jedna firma uzyskuje przewagę w oparciu o czynnik, którego inne firmy nie mogą kupić. Na przykład nazwa marki nie może zostać zakupiona i stanowi w tym sensie „nieuczciwą” przewagę. Marki są budowane na lojalności, zaufaniu, niezawodności i jakości. Po uzyskaniu są trudne do skopiowania lub naśladowania i pozwalają firmom na pobieranie wyższych cen za swoje produkty. Na rynkach doskonałych nie ma przewag konkurencyjnych ani asymetrii, ponieważ wszystkie firmy mają równy dostęp do wszystkich czynników produkcji (w tym informacji i wiedzy). Jednak rzeczywiste rynki są niedoskonałe, a asymetrie prowadzące do przewagi konkurencyjnej istnieją, przynajmniej w krótkim okresie. Większość przewag konkurencyjnych ma charakter krótkoterminowy, chociaż niektóre można utrzymać przez bardzo długi czas. Ale nie na zawsze. W rzeczywistości wiele szanowanych marek co roku upada. Mówi się, że firmy wykorzystują swoje konkurencyjne aktywa, gdy wykorzystują swoją przewagę konkurencyjną, aby osiągnąć większą przewagę na otaczających je rynkach. Na przykład przejście Amazona do branży spożywczej online wykorzystuje ogromną bazę klientów firmy i lata doświadczenia w handlu elektronicznym

Strategia rynkowa

Bez względu na to, jak niezwykłe są cechy firmy, jej strategia marketingowa i realizacja są często równie ważne. Najlepsza koncepcja biznesowa lub pomysł nie powiedzie się, jeśli nie zostanie odpowiednio sprzedana potencjalnym klientom.

Wszystko, co robisz, by promować produkty i usługi swojej firmy wśród potencjalnych klientów, nazywa się marketingiem. Strategia rynkowa to opracowany przez Ciebie plan, który dokładnie określa, w jaki sposób zamierzasz wejść na nowy rynek i przyciągnąć nowych klientów. Na przykład Twitter, YouTube i Pinterest mają strategię marketingową w sieciach społecznościowych, która zachęca użytkowników do bezpłatnego publikowania swoich treści, tworzenia osobistych stron profilowych, kontaktowania się ze znajomymi i budowania społeczności. W takich przypadkach klient staje się częścią personelu marketingowego!

Konkurencyjne środowisko

otoczenie konkurencyjne: odnosi się do innych firm działających na tym samym rynku, które sprzedają podobne produkty

Otoczenie konkurencyjne firmy odnosi się do innych firm sprzedających podobne produkty i działających na tym samym rynku. Odnosi się również do obecności produktów zastępczych i potencjalnych nowych podmiotów wchodzących na rynek, a także do władzy klientów i dostawców nad Twoją firmą. W dalszej części rozdziału omówimy otoczenie firmy. Na otoczenie konkurencyjne firmy wpływa kilka czynników: liczba aktywnych konkurentów, wielkość ich działalności, udział w rynku każdego z nich, zyskowność tych firm i cena ich produktów. Firmy mają zazwyczaj zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich konkurentów. Bezpośrednimi konkurentami są firmy, które sprzedają bardzo podobne produkty i usługi w tym samym segmencie rynku. Na przykład Priceline i Travelocity, które sprzedają tanie bilety lotnicze przez Internet, są bezpośrednimi konkurentami, ponieważ obie firmy sprzedają identyczne produkty – tanie bilety. Pośrednimi konkurentami są firmy, które mogą działać w różnych branżach, ale nadal konkurują pośrednio, ponieważ ich produkty mogą się wzajemnie zastępować. Na przykład producenci samochodów i linie lotnicze działają w różnych branżach, ale nadal konkurują pośrednio, ponieważ oferują konsumentom alternatywne środki transportu. CNN, serwis informacyjny, jest pośrednim konkurentem ESPN nie dlatego, że sprzedaje identyczne produkty, ale dlatego, że obaj konkurują o czas konsumentów online. Istnienie dużej liczby konkurentów w jakimkolwiek segmencie może świadczyć o nasyceniu rynku i utrudnianiu osiągania zysków. Z drugiej strony brak konkurentów może oznaczać albo niewykorzystaną niszę rynkową gotową do wyboru, albo rynek, który został już wypróbowany bez powodzenia, ponieważ nie ma pieniędzy do zarobienia. Analiza otoczenia konkurencyjnego może pomóc Ci zdecydować, które to jest.

Szansa na rynku

szansa rynkowa: odnosi się do planowanej przestrzeni rynkowej firmy i ogólnych potencjalnych możliwości finansowych dostępnych dla firmy w tej przestrzeni rynkowej

przestrzeń rynkowa: obszar faktycznej lub potencjalnej wartości handlowej, w którym firma zamierza działać.

Termin szansa rynkowa odnosi się do planowanej przestrzeni rynkowej firmy (tj. Obszaru o rzeczywistej lub potencjalnej wartości handlowej) oraz ogólnych potencjalnych możliwości finansowych dostępnych dla firmy w tej przestrzeni rynkowej. Szansę rynkową zwykle dzieli się na mniejsze nisze rynkowe. Realistyczna szansa rynkowa jest określana przez potencjał przychodów w każdej z nisz rynkowych, w których masz nadzieję konkurować. Załóżmy na przykład, że analizujesz firmę zajmującą się szkoleniem w zakresie oprogramowania, która tworzy systemy do nauki oprogramowania online na sprzedaż firmom. Całkowita wielkość rynku szkoleń z oprogramowania dla wszystkich segmentów rynku wynosi około 70 miliardów USD. Cały rynek można jednak podzielić na dwa główne segmenty rynku: produkty szkoleniowe prowadzone przez instruktorów, które stanowią około 70% rynku (49 miliardów dolarów przychodu) oraz szkolenia komputerowe, które stanowią 30% (21 dolarów miliard). W każdym z tych głównych segmentów rynku istnieją inne nisze rynkowe, takie jak rynek szkoleń komputerowych z listy Fortune 500 oraz rynek szkoleń komputerowych dla małych firm. Ponieważ firma jest firmą typu start-up, nie może skutecznie konkurować na dużym biznesowym rynku szkoleń komputerowych (około 15 miliardów dolarów). W tej niszy dominują duże, markowe firmy szkoleniowe. Prawdziwą szansą rynkową start-upu jest sprzedaż tysiącom małych firm, które wydają około 6 miliardów dolarów na szkolenia z obsługi oprogramowania komputerowego. To jest wielkość realnych możliwości rynkowych firmy

Model przychodów

model przychodów: opisuje, w jaki sposób firma będzie zarabiać, produkować zyski i zapewniają wyższy zwrot z zinwestowanego kapitału

model przychodów z reklam: firma zapewnia forum dla reklam i otrzymuje opłaty od reklamodawców

model przychodów z subskrypcji: firma oferuje swoim użytkownikom treści lub usługi i pobiera opłatę abonamentową za dostęp do części lub całości jego oferty

Strategia freemium: firmy udostępniają określony poziom produktów lub usług za darmo, ale następnie pobierają opłatę abonamentową za poziomy premium produktu lub usługi

model przychodów z opłat transakcyjnych: firma otrzymuje opłatę za umożliwienie lub wykonanie transakcji

model przychodów ze sprzedaży: firma uzyskuje przychody ze sprzedaży towarów, informacji lub usług

model przychodów stowarzyszonych: firma kieruje działalność do podmiotu stowarzyszonego i otrzymuje opłatę za polecenie lub procent przychodów z każdej wynikającej ze sprzedaży.

Model przychodów firmy opisuje, w jaki sposób firma będzie zarabiać, generować zyski i zapewniać wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału. Używamy zamiennie terminów model przychodów i model finansowy. Zadaniem organizacji biznesowych jest zarówno generowanie zysków, jak i generowanie zwrotów z zainwestowanego kapitału, które przewyższają inwestycje alternatywne. Same zyski nie wystarczą, aby firma „odniosła sukces”. Aby firma odniosła sukces, musi przynosić większe zyski niż inwestycje alternatywne. Firmy, które nie przejdą tego testu, znikają. Chociaż opracowano wiele różnych modeli przychodów z handlu elektronicznego, większość firm polega na jednym lub kilku z następujących głównych modeli przychodów: reklama, subskrypcja, opłata transakcyjna, sprzedaż i podmiot stowarzyszony. W modelu przychodów z reklam firma oferująca treści, usługi i / lub produkty zapewnia również forum reklamowe i otrzymuje opłaty od reklamodawców. Firmy, które są w stanie przyciągnąć największą oglądalność lub które mają wysoce wyspecjalizowaną, zróżnicowaną oglądalność i są w stanie utrzymać uwagę użytkowników („lepkość”), mogą pobierać wyższe stawki za reklamy. Na przykład Yahoo uzyskuje znaczną część przychodów z reklam graficznych i wideo. W modelu przychodów z subskrypcji firma oferująca treści lub usługi pobiera opłatę abonamentową za dostęp do niektórych lub wszystkich swoich ofert. Na przykład cyfrowa wersja Consumer Reports zapewnia internetowy i mobilny dostęp do treści premium, takich jak szczegółowe oceny, recenzje i rekomendacje, tylko dla subskrybentów, którzy mają do wyboru 6,95 USD miesięcznej opłaty abonamentowej lub 30,00 USD opłaty rocznej. Doświadczenie z modelem przychodów z subskrypcji wskazuje, że aby skutecznie przezwyciężyć niechęć użytkowników do płacenia za treści, oferowane treści muszą być postrzegane jako oferta premium o wysokiej wartości dodanej, która nie jest łatwo dostępna gdzie indziej ani łatwa do skopiowania. Firmy z powodzeniem oferujące treści lub usługi online na zasadzie subskrypcji obejmują eHarmony (usługi randkowe), Ancestry (badania genealogiczne), Microsoft Xbox Live (gry wideo), Pandora, Spotify i Apple Music (muzyka), Scribd i Amazon’s Kindle Unlimited ( e-booki) oraz Netflix i Hulu (telewizja i filmy). Ostatnio wiele firm łączy model przychodów z subskrypcji ze strategią freemium. W ramach strategii freemium firmy udostępniają określony poziom produktów lub usług za darmo, a następnie pobierają opłatę abonamentową za poziomy premium produktu lub usługi. W modelu przychodów z opłat transakcyjnych firma otrzymuje opłatę za umożliwienie lub wykonanie transakcji. Na przykład eBay udostępnia rynek aukcyjny i otrzymuje niewielką opłatę transakcyjną od sprzedającego, jeśli sprzedający pomyślnie sprzedaje przedmiot. E * Trade, dostawca usług finansowych, pobiera opłaty transakcyjne za każdym razem, gdy wykonuje transakcję giełdową w imieniu klienta. W modelu przychodów ze sprzedaży firmy uzyskują przychody ze sprzedaży towarów, treści lub usług klientom. Firmy takie jak Amazon, L.L. Bean i Gap mają modele przychodów ze sprzedaży. Wiele firm korzysta również z modelu przychodów ze sprzedaży opartego na subskrypcji. Przykładem może być Birchbox, który oferuje dostawę do domu produktów kosmetycznych za 10 USD miesięcznie lub 100 USD rocznej subskrypcji. Kolejnym jest Dollar Shave Club, który sprzedaje żyletki w ramach subskrypcji i został niedawno przejęty przez Unilever za 1 miliard dolarów. W modelu przychodów stowarzyszonych firmy, które kierują biznes do „podmiotu stowarzyszonego”, otrzymują opłatę za polecenie lub odsetek przychodów z jakiejkolwiek wynikającej z tego sprzedaży. Na przykład MyPoints zarabia, łącząc firmy z potencjalnymi klientami, oferując swoim członkom specjalne oferty. Kiedy korzystają z oferty i dokonują zakupu, członkowie zbierają „punkty”, które mogą wymienić na gratisy, a MyPoints otrzymuje opłatę. Firmy zajmujące się opiniami społecznościowymi zazwyczaj uzyskują część swoich dochodów z kierowania potencjalnych klientów na strony internetowe, na których dokonują zakupu.

Propozycja wartości

Propozycja wartości firmy znajduje się w samym sercu jej modelu biznesowego. Propozycja wartości określa, w jaki sposób produkt lub usługa firmy spełnia potrzeby klientów. Aby opracować i / lub przeanalizować propozycję wartości firmy, musisz zrozumieć, dlaczego klienci zdecydują się prowadzić interesy z Twoją firmą zamiast z inną firmą i co firma zapewnia, czego inne firmy nie mogą i nie mogą. Z punktu widzenia konsumenta, udane propozycje wartości w handlu elektronicznym obejmują personalizację i dostosowywanie oferty produktów, redukcję kosztów wyszukiwania produktów, redukcję kosztów odkrywania cen oraz ułatwienie transakcji poprzez zarządzanie dostawami produktów. Na przykład, zanim Amazon istniał, większość klientów osobiście podróżowała, aby dokonać rezerwacji u sprzedawców detalicznych, aby złożyć zamówienie. W niektórych przypadkach żądana książka może być niedostępna, a klient musiałby poczekać kilka dni lub tygodni, a następnie wrócić do księgarni, aby ją odebrać. Amazon umożliwia miłośnikom książek dokonywanie zakupów praktycznie każdej wydrukowanej książki w zaciszu własnego domu lub biura, 24 godziny na dobę, i natychmiastowe sprawdzenie, czy dana książka jest w magazynie. Amazon Kindle idzie o krok dalej, udostępniając e-booki natychmiast, bez oczekiwania na wysyłkę. Główne propozycje wartości Amazon to niezrównany wybór i wygoda

OSIEM KLUCZOWYCH ELEMENTÓW MODELU BIZNESOWEGO

Jeśli chcesz rozwinąć udany model biznesowy na dowolnej arenie, nie tylko w handlu elektronicznym, musisz upewnić się, że model skutecznie uwzględnia osiem elementów. Te elementy to propozycja wartości, model przychodów, możliwości rynkowe, otoczenie konkurencyjne, przewaga konkurencyjna, strategia rynkowa, rozwój organizacyjny i zespół zarządzający. Wielu autorów koncentruje się na propozycji wartości firmy i modelu przychodów. Chociaż mogą to być najważniejsze i najłatwiejsze do zidentyfikowania aspekty modelu biznesowego firmy, pozostałe elementy są równie ważne przy ocenie modeli biznesowych i planów lub przy próbie zrozumienia, dlaczego dana firma odniosła sukces lub przegrała. W kolejnych sekcjach dokładniej opiszemy każdy z kluczowych elementów modelu biznesowego

WPROWADZENIE MODELI BIZNESOWYCH E-COMMERCE

model biznesowy: zestaw planowanych działań, których celem jest osiągnięcie zysku na rynku

biznesplan: dokument opisujący model biznesowy firmy

model biznesowy e-commerce: model biznesowy, który ma na celu wykorzystanie i wykorzystanie wyjątkowych cech Internetu, sieci i platformy mobilnej

Historia Twittera ilustruje trudności w przekształceniu dobrego pomysłu na biznes z ogromną publicznością w udany model biznesowy, który generuje przychody, a nawet zyski. Tysiące firm odkryło, że mogą wydać zainwestowany kapitał innych osób znacznie szybciej, niż skłonić klientów do zapłacenia za ich produkty lub usługi. W większości przypadków niepowodzenia model biznesowy firmy jest wadliwy od samego początku. Z drugiej strony, odnoszące sukcesy firmy handlu elektronicznego mają modele biznesowe, które są w stanie wykorzystać wyjątkowe cechy Internetu, sieci i platformy mobilnej, zapewnić klientom realną wartość, rozwijać wysoce efektywne i wydajne operacje, unikać uwikłań prawnych i społecznych, które mogą szkodzić firmie i przynosić zyskowne wyniki biznesowe. Ponadto udane modele biznesowe muszą się skalować. Firma musi być w stanie osiągnąć wydajność w miarę wzrostu wielkości. Ale czym jest model biznesowy i po czym można stwierdzić, czy model biznesowy firmy przyniesie zysk? W tym rozdziale skupiamy się na modelach biznesowych i podstawowych koncepcjach biznesowych musi być zaznajomiony, aby zrozumieć handel elektroniczny. Model biznesowy to zestaw zaplanowanych działań (czasami nazywanych procesami biznesowymi), których celem jest osiągnięcie zysku na rynku. Model biznesowy nie zawsze jest tym samym, co strategia biznesowa, chociaż w niektórych przypadkach są one bardzo zbliżone, o ile model biznesowy wyraźnie uwzględnia konkurencyjne otoczenie. Model biznesowy znajduje się w centrum biznesplanu. Biznesplan to dokument opisujący model biznesowy firmy. Biznesplan zawsze uwzględnia konkurencyjne otoczenie. Model biznesowy handlu elektronicznego ma na celu wykorzystanie i wykorzystanie unikalnych cech Internetu, sieci i platformy mobilnej

PYTANIA

 1. Co to jest model biznesowy? Czym różni się od biznesplanu?
 2. Jakie jest osiem kluczowych elementów skutecznego modelu biznesowego?
 3. Jakie są główne propozycje wartości dla klientów Amazon?
 4. Opisz pięć głównych modeli przychodów stosowanych przez firmy handlu elektronicznego.
 5. Dlaczego kierowanie się do niszy rynkowej jest ogólnie mądrzejsze dla dostawcy społecznościowego niż kierowanie się na duży segment rynku?
 6. Czy powiedziałbyś, że Amazon i eBay są bezpośrednimi lub pośrednimi konkurentami? (Być może będziesz musiał odwiedzić strony internetowe lub aplikacje, aby odpowiedzieć).
 7. W jaki sposób firma może uzyskać przewagę konkurencyjną?
 8. Jakie są inne strategie rynkowe, które firma może zastosować, poza reklamą i próbkowaniem produktów?
 9. Czym inwestorzy venture capital różnią się od aniołów biznesu?
 10. Dlaczego trudno jest sklasyfikować modele biznesowe e-commerce?
 11. Oprócz przykładów podanych w rozdziale, jakie są inne przykłady istniejących obecnie portali pionowych i poziomych?
 12. Jakie są główne różnice między wirtualnymi witrynami sklepowymi, takimi jak Bluefly, a operacjami typu „cegły i kliknięcia”, takimi jak Walmart? Jakie są zalety i wady każdego z nich?
 13. Jakie inne formy informacji lub treści oferują dostawcy treści, oprócz wiadomości i artykułów?
 14. Co to jest aukcja odwrócona? Jaka firma jest przykładem tego typu biznesu?
 15. Jakie są kluczowe czynniki sukcesu wymian? Czym różnią się od portali?
 16. W jaki sposób wyjątkowe cechy technologii e-commerce zmieniły strukturę branży w branży turystycznej?
 17. Kim są główni gracze w łańcuchu wartości w branży i jaki wpływ na nich ma technologia handlu elektronicznego?
 18. Jakie jest pięć ogólnych strategii biznesowych pozwalających na osiągnięcie zyskownego biznesu?
 19. Jaka jest różnica między szansą rynkową a przestrzenią rynkową?
 20.  Co to jest finansowanie społecznościowe i jak pomaga firmom handlu elektronicznego w pozyskiwaniu kapitału?

KLUCZOWE IDEE

Zidentyfikuj kluczowe elementy modeli biznesowych e-commerce. Udany model biznesowy skutecznie uwzględnia osiem kluczowych elementów:

 • Propozycja wartości – jak produkt lub usługa firmy spełnia potrzeby klientów. Typowe propozycje wartości w handlu elektronicznym obejmują personalizację, dostosowywanie, wygodę i redukcję produktu koszty wyszukiwania i ceny dostawy.
 • Model przychodów – w jaki sposób firma planuje zarabiać na swojej działalności. Główne modele przychodów z handlu elektronicznego obejmują model reklamowy, model subskrypcji, model opłat transakcyjnych, model sprzedaży i model afiliacyjny.
 • Szansa rynkowa – potencjał dochodu w ramach planowanej przestrzeni rynkowej firmy.
 • Otoczenie konkurencyjne – bezpośredni i pośredni konkurenci prowadzący interesy na tej samej przestrzeni rynkowej, w tym ich liczba i poziom zysków.
 • Przewaga konkurencyjna – czynniki, które odróżniają firmę od konkurencji, umożliwiając jej dostarczenie doskonałego produktu po niższych kosztach.
 • Strategia rynkowa – plan opracowywany przez firmę, który określa, w jaki sposób wejdzie na rynek i przyciągnie klientów.
 • Rozwój organizacyjny – proces definiowania wszystkich funkcji w przedsiębiorstwie i umiejętności niezbędnych do wykonywania każdej pracy, a także proces rekrutacji i zatrudniania silnych pracowników.
 • Zespół zarządzający – grupa osób zaangażowanych do kierowania wzrostem i ekspansją firmy.

* Opisz główne modele biznesowe B2C.

Na arenie e-commerce B2C stosowanych jest wiele różnych modeli biznesowych. Główne modele obejmują:

 • Portal – oferuje potężne narzędzia wyszukiwania oraz zintegrowany pakiet treści i usług; zazwyczaj wykorzystuje model łącznych subskrypcji / przychodów z reklam / opłat transakcyjnych; może być ogólny lub specjalistyczny (wortal).
 • Wersja online sprzedawcy tradycyjnego sklepu internetowego; obejmuje sprzedawców wirtualnych (tylko w sklepie detalicznym online), sprzedawców internetowych typu „cegły i kliknięcia” (kanał dystrybucji online dla firmy, która ma również sklepy stacjonarne), sprzedawców katalogowych (wersja online katalogu direct mail) oraz producentów sprzedających bezpośrednio konsumentowi.
 • Dostawcy treści i firmy rozrywkowe, które dostarczają treści cyfrowe; zazwyczaj wykorzystuje model przychodów z reklam, subskrypcji lub opłat za polecenie partnera.
 • Broker transakcyjny – przetwarza transakcje sprzedaży online; zazwyczaj wykorzystuje model przychodów z opłat transakcyjnych.
 • Twórca rynku – wykorzystuje technologię internetową do tworzenia rynków, które łączą kupujących i sprzedających; zazwyczaj wykorzystuje model przychodów z opłat transakcyjnych.
 • Dostawca usług oferuje usługi online.
 • Dostawca społeczności – zapewnia społeczność online osób o podobnych poglądach do tworzenia sieci i wymiany informacji; przychody są generowane przez reklamy, opłaty za polecenie i subskrypcje.

* Opisz główne modele biznesowe B2B.

Do głównych modeli biznesowych stosowanych do tej pory na arenie B2B należą:

 • E-dystrybutor dostarcza produkty bezpośrednio do poszczególnych firm.
 • Pojedyncze firmy zajmujące się e-zamówieniami tworzą rynki cyfrowe dla tysięcy sprzedawców i kupujących.
 • Niezależny od giełdy rynek cyfrowy dla bezpośrednich danych wejściowych, zwykle dla pionowej grupy przemysłowej.
 • Pionowy rynek cyfrowy należący do konsorcjum branżowego.
 • Prywatna sieć przemysłowa – prywatna sieć przemysłowa, która koordynuje łańcuchy dostaw z ograniczoną liczbą partnerów.

* Zrozum kluczowe koncepcje biznesowe i strategie mające zastosowanie do handlu elektronicznego.

Handel elektroniczny miał duży wpływ na otoczenie biznesowe w ostatniej dekadzie i wpłynął na:

 • Struktura branżowa – charakter graczy w branży i ich względna siła przetargowa poprzez zmianę podstaw konkurencji między rywalami, barier wejścia, groźby nowych produktów zastępczych, siły dostawców i siły przetargowej nabywców.
 • Branżowe łańcuchy wartości – zestaw działań wykonywanych w branży przez dostawców, producentów, przewoźników, dystrybutorów i detalistów, które przekształcają surowe materiały wejściowe w produkty i usługi końcowe poprzez redukcję kosztów informacji i innych kosztów transakcyjnych.
 • Firmowe łańcuchy wartości – zestaw działań wykonywanych w ramach pojedynczej firmy w celu wytworzenia produktów końcowych z surowców poprzez zwiększenie wydajności operacyjnej.

• Strategia biznesowa – zestaw planów osiągnięcia najwyższych długoterminowych zwrotów z kapitału zainwestowanego w firmę poprzez oferowanie unikalnych sposobów różnicowania produktów, uzyskiwania przewagi kosztowej, konkurowania globalnie lub konkurowania na wąskim rynku lub segmencie produktów

LOKALNY E-COMMERCE

Lokalny handel elektroniczny, jak sama nazwa wskazuje, jest formą handlu elektronicznego, która koncentruje się na zaangażowaniu konsumenta w oparciu o jego aktualne położenie geograficzne. Lokalni sprzedawcy używają różnych technik marketingu internetowego, aby przyciągać klientów do swoich sklepów. Lokalny handel elektroniczny jest trzecią fazą mobilnego, społecznościowego, lokalnego handlu elektronicznego i oczekuje się, że dzięki eksplozji zainteresowania lokalnymi usługami na żądanie, takimi jak Uber, wzrośnie w Stanach Zjednoczonych do ponad 40 miliardów dolarów. 2016.