STRATEGIA BIZNESOWA

strategia biznesowa: zestaw planów osiągnięcia najwyższej długoterminowej stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego w firmę

zysk: różnica między ceną, jaką firma jest w stanie pobrać za swoje produkty, a kosztem produkcji i dystrybucji towarów

zróżnicowanie: odnosi się do wszystkich sposobów, w jakie producenci mogą uczynić swoje produkty lub usługi wyjątkowymi i odmiennymi, aby odróżnić je od produktów konkurencji

utowarowienie: sytuacja, w której nie ma różnic między produktami lub usługami, a jedyną podstawą wyboru jest cena

strategia konkurencji kosztowej: oferowanie produktów i usług po niższych kosztach niż konkurenci

strategia zakresu: konkurowanie na wszystkich rynkach na całym świecie, a nie tylko na rynkach lokalnych, regionalnych lub krajowych

cel / strategia niszowa rynkowa: konkurowanie na wąskim rynku lub segmencie produktów bliskość z klientem koncentruje się na rozwijaniu silnych więzi z klientami w celu zwiększenia kosztów zmiany.

Strategia biznesowa to zestaw planów mających na celu osiągnięcie najwyższej długoterminowej stopy zwrotu z kapitału zainwestowanego w firmę biznesową. Strategia biznesowa to zatem plan osiągania zysków w konkurencyjnym środowisku w długim okresie. Zysk to po prostu różnica między ceną, jaką firma jest w stanie pobierać za swoje produkty, a kosztem produkcji i dystrybucji towarów. Zysk reprezentuje wartość ekonomiczną. Wartość ekonomiczna powstaje zawsze, gdy klienci są skłonni zapłacić za produkt więcej, niż kosztuje jego wytworzenie. Dlaczego ktoś miałby płacić za produkt więcej, niż kosztuje jego wytworzenie? Istnieje wiele odpowiedzi. Produkt może być wyjątkowy (nie ma innych dostawców), może być najtańszym dostępnym produktem tego typu, konsumenci mogą go kupić w dowolnym miejscu na świecie lub może zaspokajać pewne unikalne potrzeby, których nie spełniają inne produkty . Każde z tych źródeł wartości ekonomicznej określa strategię firmy dotyczącą pozycjonowania swoich produktów na rynku. Istnieją cztery ogólne strategie osiągania dochodowego biznesu: zróżnicowanie, koszt, zakres i koncentracja. Poniżej opisujemy każdą z nich. Konkretne strategie, które stosuje firma, będą zależeć od produktu, branży i rynku, na którym występuje konkurencja. Chociaż Internet jest wyjątkowym rynkiem, obowiązują te same zasady strategii i biznesu. Jak zobaczysz, skuteczne strategie handlu elektronicznego obejmują wykorzystanie Internetu i platformy mobilnej do wykorzystania i wzmocnienia istniejącego biznesu (zamiast niszczyć Twój biznes) oraz do dostarczania produktów i usług, których Twoi konkurenci nie mogą skopiować (i tak w krótkim okresie). Oznacza to opracowywanie unikalnych produktów, zastrzeżonych treści, rozróżniania procesów (takich jak zakupy w serwisie Amazon za jednym kliknięciem) oraz spersonalizowanych lub dostosowanych usług i produktów. Istnieje pięć ogólnych strategii biznesowych: zróżnicowanie produktów / usług, konkurencja kosztowa, zakres, ukierunkowanie i zażyłość z klientem / dostawcą. Przyjrzyjmy się bliżej tym pomysłom. Zróżnicowanie dotyczy wszystkich sposobów, w jakie producenci mogą uczynić swoje produkty lub usługi wyjątkowymi i odróżnić je od produktów konkurencji. Przeciwieństwem zróżnicowania jest utowarowienie – sytuacja, w której nie ma różnic między produktami czy usługami, a jedyną podstawą wyboru jest cena. Jak mówią nam ekonomiści, kiedy sama cena staje się podstawą konkurencji i jest wielu dostawców i klientów, ostatecznie cena dobra / usługi spada do kosztu jego wytworzenia (krańcowe przychody z n-tej jednostki równe są kosztom krańcowym). A wtedy zyski są zerowe! To niedopuszczalna sytuacja dla każdego biznesmena. Rozwiązaniem jest zróżnicowanie produktu lub usługi i stworzenie sytuacji przypominającej monopol, w której jesteś jedynym dostawcą. Firmy mogą różnicować swoje produkty lub usługi na wiele sposobów. Firma może zacząć od podstawowego produktu lub usługi, ale potem stworzyć wśród użytkowników oczekiwania dotyczące „doświadczenia” konsumowania produktu lub korzystania z usługi – „Nic nie równa się doświadczeniu z prowadzeniem BMW”. Firmy mogą również ulepszać produkty i usługi, dodając funkcje, które będą różnić się od produktów konkurencji. Firmy mogą dodatkowo różnicować swoje produkty i usługi, zwiększając swoje umiejętności rozwiązywania powiązanych problemów konsumenckich. Na przykład programy podatkowe, takie jak TurboTax może importować dane z arkuszy kalkulacyjnych, a także służyć do składania deklaracji podatkowych online. Te możliwości to udoskonalenia produktu, które rozwiązują problemy klienta. Celem marketingu jest stworzenie tych cech wyróżniających i uświadomienie konsumentowi wyjątkowych cech produktów i usług, tworzenie w ten sposób „marki”, która reprezentuje te cechy. W sumie cechy zróżnicowania produktu lub usługi stanowią propozycję wartości dla klienta, którą opisaliśmy we wcześniejszych sekcjach tej sekcji. Handel elektroniczny oferuje unikalne sposoby różnicowania produktów i usług, takie jak możliwość personalizacji zakupów i dostosowania produktu lub usługi do szczególnych wymagań każdego konsumenta. Przedsiębiorstwa handlu elektronicznego mogą również różnicować produkty i usługi, umożliwiając zakup produktu w domu, pracy lub w drodze (wszechobecność); umożliwiając zakup w dowolnym miejscu na świecie (zasięg globalny); tworząc unikalne interaktywne treści, filmy, historie o użytkownikach i recenzje użytkowników (bogactwo i interaktywność); oraz poprzez przechowywanie i przetwarzanie informacji dla konsumentów produktu lub usługi, takich jak informacje o gwarancji na wszystkie produkty zakupione za pośrednictwem witryny lub informacje o podatku dochodowym online (gęstość informacji). Przyjęcie strategii konkurencji kosztowej oznacza, że ​​firma odkryła unikalny zestaw procesów biznesowych lub zasobów, których inne firmy nie mogą uzyskać na rynku. Procesy biznesowe to atomowe jednostki łańcucha wartości. Na przykład zbiór działań tworzących wartość, zwanych logistyką przychodzącą, składa się w rzeczywistości z wielu różnych zbiorów czynności wykonywanych przez ludzi na dokach załadunkowych i w magazynach. Te różne zbiory czynności nazywane są procesami biznesowymi – to zbiór kroków lub procedur wymaganych do wykonania różnych elementów łańcucha wartości. Kiedy firma odkryje nowy, bardziej wydajny zestaw procesów biznesowych, może uzyskać przewagę kosztową nad konkurentami. Wtedy może przyciągnąć klientów, pobierając niższą cenę, jednocześnie osiągając przyzwoity zysk. Ostatecznie konkurenci wycofują się z rynku, ponieważ rynek zdecydowanie zmierza w stronę najtańszego dostawcy. Lub gdy firma odkryje unikalny zasób lub tańszego dostawcę, może również skutecznie konkurować kosztami. Na przykład przestawienie produkcji na obszary świata o niskich kosztach płac jest jednym ze sposobów obniżenia kosztów. Rywalizacja kosztowa może być krótkotrwała i bardzo trudna. Konkurenci mogą również odkryć te same lub różne wydajności w produkcji. Konkurenci mogą również przenosić produkcję do tanich obszarów świata. Konkurenci mogą również zdecydować się na utratę pieniędzy przez pewien okres, ponieważ konkurują kosztami. Handel elektroniczny oferuje pewne sposoby konkurowania kosztami, przynajmniej w krótkim okresie. Firmy mogą wykorzystać wszechobecność, obniżając koszty wprowadzania zamówień (klient wypełnia wszystkie formularze, więc nie ma działu wprowadzania zamówień); wykorzystać globalny zasięg i uniwersalne standardy dzięki jednemu systemowi składania zamówień na całym świecie; Wykorzystaj bogactwo, interaktywność i personalizację, tworząc profile klientów online i traktując każdego konsumenta w inny sposób – bez korzystania z kosztownych sprzedawców, którzy pełnili te funkcje w przeszłości. Wreszcie firmy mogą wykorzystać intensywność informacji, dostarczając konsumentom szczegółowe informacje o produktach, bez konieczności utrzymywania drogich katalogów lub siły roboczej. Chociaż handel elektroniczny oferuje potężne możliwości zintensyfikowania konkurencji kosztowej, przez co konkurencja kosztowa wydaje się realną strategią, istnieje niebezpieczeństwo, że konkurenci mają dostęp do tej samej technologii. Rynki czynnikowe – na których producenci kupują dostawy – są otwarte dla wszystkich. Zakładając, że posiadają umiejętności i chęć organizacyjną do korzystania z technologii, konkurenci mogą kupić na rynku wiele takich samych technik obniżania kosztów. Ostatecznie można kupić nawet wykwalifikowaną siłę roboczą. Jednak, samowiedza, ukryta wiedza zastrzeżona (wiedza, która nie jest publikowana ani skodyfikowana) oraz lojalna, wykwalifikowana siła robocza są w krótkim okresie trudne do nabycia na rynkach czynników produkcji. Dlatego konkurencja kosztowa pozostaje realną strategią. Dwie inne ogólne strategie biznesowe to zakres i cel. Strategia zakresu to strategia konkurowania na wszystkich rynkach na całym świecie, a nie tylko na lokalnych, rynki regionalne lub krajowe. Globalny zasięg Internetu, uniwersalne standardy i wszechobecność z pewnością można wykorzystać, aby pomóc firmom stać się globalnymi konkurentami. Na przykład Yahoo, wraz ze wszystkimi innymi 20 największymi firmami handlu elektronicznego, z łatwością osiągnęło globalną obecność. Strategia koncentracji / niszy rynkowej to strategia konkurowania w wąskim segmencie rynku lub segmencie produktów. Jest to strategia specjalizacji, której celem jest zostanie czołowym dostawcą na wąskim rynku. Na przykład L.L. Beean wykorzystuje handel elektroniczny, aby w przeszłości skupiać się na odzieży sportowej na świeżym powietrzu; i W.W. Grainger koncentruje się na wąskim segmencie rynku usług MRO. Handel elektroniczny oferuje pewne oczywiste możliwości, które umożliwiają skoncentrowanie się na strategii. Firmy mogą wykorzystać bogactwo i interaktywność do tworzenia wysoce ukierunkowanych komunikatów dla różnych segmentów rynku; intensywność informacji umożliwia skoncentrowanie e-maili i innych kampanii marketingowych na małych segmentach rynku; personalizacja i związana z nią personalizacja – oznacza, że ​​ten sam produkt można dostosować i spersonalizować, aby spełnić bardzo konkretne potrzeby określonych segmentów rynku i konsumentów. Inną ogólną strategią jest zażyłość z klientem, która koncentruje się na rozwijaniu silnych więzi z klientami. Silne powiązania z klientami zwiększają koszty zmiany (koszty zmiany jednego produktu lub usługi na konkurencyjny produkt lub usługę), a tym samym zwiększają przewagę konkurencyjną firmy. Na przykład zakupy w Amazon za jednym kliknięciem, które zachowują dane klientów i usługi rekomendacji oparte na poprzednich zakupach, zwiększają prawdopodobieństwo, że klienci wrócą, aby dokonać kolejnych zakupów. Struktura branży, przemysł i łańcuchy wartości firm, sieci wartości i strategia biznesowa to główne koncepcje biznesowe wykorzystywane tu do analizy rentowności i perspektyw firm handlu elektronicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *