ZAKŁÓCENIA TECHNOLOGII E-COMMERCE I MODELU BIZNESOWEGO

przełomowe technologie: technologie, które stanowią podstawę zakłócenia modelu biznesowego

rewolucja cyfrowa: zakłócenie modelu biznesowego napędzane zmianami technologii informacyjnej

podtrzymujące technologie: technologie umożliwiające stopniowe ulepszanie produktów i usług

czynniki zakłócające: przedsiębiorcy i ich firmy, które prowadzą do zakłócenia modelu biznesowego.

Podczas gdy handel elektroniczny zmienił większość branż pod względem ich struktury, procesów i strategii, w niektórych przypadkach handel elektroniczny radykalnie zmienił całe branże, wypychając istniejące firmy z biznesu, znacznie zmieniając ekonomikę branży i tworząc zupełnie nowe firm i łańcuchów wartości. Gdy nowe technologie znajdują się u podstaw zmiany sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, nazywane są technologiami przełomowymi. Kiedy dana technologia jest cyfrowa, używa się terminu zakłócenia cyfrowe. Zwykle to nie technologia sama w sobie jest destrukcyjna – w rzeczywistości może być raczej zwyczajna i powszechna. Zamiast tego zakłócenie pojawia się, gdy innowacyjna firma stosuje technologię, aby realizować inny model biznesowy i strategię niż istniejące firmy, być może odkrywając zupełnie nowy rynek, o istnieniu którego istniejące firmy nawet nie wiedziały. Na przykład komputery osobiste korzystające z gotowych, niedrogich procesorów i technologii zrewolucjonizowały rynek komputerów mainframe i minikomputerów. Przełomowe technologie mogą mieć wpływ na wszystkie osiem elementów modelu biznesowego zidentyfikowane wcześniej, od propozycji wartości biznesowej po model przychodów, możliwości rynkowe, otoczenie konkurencyjne, przewagę konkurencyjną, strategię rynkową, rozwój organizacyjny i zarządzanie. Krótko mówiąc, jest to zupełnie nowy świat, który często dezorientuje i zaskakuje odnoszące sukcesy firmy, które ignorują, odrzucają i / lub kpią z pierwszych przełomowych produktów. Na przykład przedsiębiorcy, którzy wprowadzili osobiste komputery, zidentyfikowali cały nowy rynek klientów, który został zignorowany przez duże firmy komputerowe, wraz z nowymi punktami cenowymi, czynnikami konkurencyjności i strategią rynkową, wykorzystując nowe zespoły organizacyjne, kierownicze i pracowników o różnych umiejętnościach. Wiele istniejących firm nie mogło konkurować i zostało rozwiązanych. Podobną dynamikę można znaleźć w komunikacji (zakłócanej przez e-mail), przechowywaniu danych, muzyce, fotografii, publikacjach i transporcie. W 2016 roku firmy takie jak Uber i Airbnb zaczynają mieć znaczący wpływ na branżę taksówkarską i hotelarską. Nie wszystkie technologie są uciążliwe. W rzeczywistości większość firm odnoszących sukcesy wykorzystuje technologię, aby utrzymać swój model biznesowy, strukturę branży, procesy i strategie. Takie wykorzystanie technologii określa się mianem technologii podtrzymującej, ponieważ pomaga firmom radzić sobie z presją konkurencji i ulepszać ich produkty, a także oferować klientom tańsze, wydajniejsze lub unikalne produkty. Ale można użyć tej samej technologii przez innowacyjnych przedsiębiorców (przełomowych) w celu zniszczenia istniejących modeli biznesowych. Oto jak to działa. Firmy odnoszące sukcesy wykorzystują dostępną technologię do stopniowego ulepszania swoich produktów, koncentrując się na kliencie poprzez poprawę jakości, ceny i obsługi. Obecne i dominujące firmy starają się utrzymać status quo  przemysłu i ich firm. Na pierwszym przełomowym etapie podmioty zakłócające, często finansowane z nowych źródeł finansowania, wprowadzają nowe produkty, które są tańsze, mniej wydajne i gorszej jakości. Pierwsze komputery osobiste wykorzystywały stosunkowo prostą technologię w porównaniu z komputerami typu mainframe z lat 70. Te wczesne produkty znajdują jednak niszę na rynku, której operatorzy nie obsługują lub której nie są świadomi. Na drugim etapie firmy rewolucjonistyczne ulepszają swoje produkty w szybkim tempie, wykorzystując nowsze technologie w szybszym tempie niż firmy zasiedziałe, poszerzając swój niszowy rynek i ostatecznie przyciągając większą bazę klientów z rynku operatorów zasiedziałych. Kiedy edytory tekstu, a ostatecznie Microsoft Office, zostały połączone z mocniejszym komputerem z lat 80., przyciągnęły nowy rynek menedżerów i specjalistów, który nie był obsługiwany przez dominujących operatorów. W tamtym czasie koncepcja była zupełnie nowa. Odnoszący sukcesy urzędnicy nigdy nie myśleli, że specjaliści biznesowi, nie mówiąc już o osobach pracujących w domu, chcieliby mieć komputer przy biurku do tworzenia dokumentów, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji slajdów. Osoby i firmy, które opracowały komputery osobiste, były osobami z zewnątrz w branży komputerów mainframe. Byli przeszkodami. Mieli wizję. W trzecim etapie nowe produkty i model biznesowy stają się wystarczająco dobre, a nawet lepsze od produktów oferowanych przez operatorów zasiedziałych. Na czwartym etapie firmy zasiedziałe tracą udział w rynku i albo kończą działalność, albo są konsolidowane w inne odnoszące większe sukcesy firmy, które obsługują znacznie bardziej ograniczoną bazę klientów. Niektórzy operatorzy mogą przetrwać, znajdując nowych klientów dla swojego istniejącego produktu, przyjmując niektóre z nowszych produktów i modeli biznesowych w oddzielnych oddziałach swoich firm lub przenosząc się na inne, często pobliskie rynki. Na przykład komputery mainframe są nadal produkowane przez IBM, ale są jednymi z nielicznych, które przeżyły. Przetrwali, utrzymując innowacje na ich tradycyjnym rynku obliczeń wielkoskalowych dla firm z listy Fortune 500, przechodząc do usług obliczeniowych, centrów danych, oprogramowania dla przedsiębiorstw, a ostatnio do przetwarzania w chmurze, analityki biznesowej, eksploracji danych i uczenia maszynowego. Jeśli chodzi o branżę komputerów osobistych, obecnie zakłócają ją smartfony i tablety, stworzone przez osoby z zewnątrz, które odegrały niewielką rolę w świecie komputerów osobistych i które zidentyfikowały ogromne rynki konsumenckie, o których istnieniu dotychczasowi producenci komputerów osobistych nie zdawali sobie sprawy. Na razie mają wizję, ale muszą zmierzyć się z nowymi cyfrowymi rewolucjami, które nadejdą. Dlaczego istniejące firmy nie zdają sobie sprawy z nadchodzących zmian i nie podejmują kroków, aby bezpośrednio konkurować z tymi, którzy wprowadzają zmiany? Odnoszący sukcesy operatorzy mają zwykle ogromne rezerwy kapitałowe, dogłębną technologię i umiejętności intelektualne oraz dostęp do prestiżowych firm doradczych w zakresie zarządzania. Dlaczego firma Kodak nie zauważyła przejścia na fotografię cyfrową? Dlaczego Canon nie postrzegał aparatu w smartfonie jako potężnego konkurenta dla aparatów cyfrowych? Dlaczego firmy nie zakłócają swoich własnych modeli biznesowych? Odpowiedzi są złożone. Obecni technolodzy i specjaliści mogą zostać przeszkoleni w zakresie niezdolności do pracy, posiadając umiejętności nieodpowiednie dla obecnego środowiska. Akcjonariusze oczekują zwrotu z inwestycji, a nie zniszczenia historycznych i cenionych dochodowych produktów firmy. Istniejąca baza klientów oczekuje ciągłego doskonalenia istniejących produktów – nie zakłóceń w biznesie, ale zwykłego działania. Te potężne praktyki, z których wszystkie mają sens biznesowy, uniemożliwiają obecnym firmom sprostanie wyzwaniom związanym z zakłóceniami modelu biznesowego. W tej chwili nie jest jasne, czy dwie najbardziej innowacyjne firmy w obecnym środowisku handlu elektronicznego, Apple i Google, okażą się inne niż poprzedni operatorzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *