KLUCZOWE IDEE

Zidentyfikuj kluczowe elementy modeli biznesowych e-commerce. Udany model biznesowy skutecznie uwzględnia osiem kluczowych elementów:

 • Propozycja wartości – jak produkt lub usługa firmy spełnia potrzeby klientów. Typowe propozycje wartości w handlu elektronicznym obejmują personalizację, dostosowywanie, wygodę i redukcję produktu koszty wyszukiwania i ceny dostawy.
 • Model przychodów – w jaki sposób firma planuje zarabiać na swojej działalności. Główne modele przychodów z handlu elektronicznego obejmują model reklamowy, model subskrypcji, model opłat transakcyjnych, model sprzedaży i model afiliacyjny.
 • Szansa rynkowa – potencjał dochodu w ramach planowanej przestrzeni rynkowej firmy.
 • Otoczenie konkurencyjne – bezpośredni i pośredni konkurenci prowadzący interesy na tej samej przestrzeni rynkowej, w tym ich liczba i poziom zysków.
 • Przewaga konkurencyjna – czynniki, które odróżniają firmę od konkurencji, umożliwiając jej dostarczenie doskonałego produktu po niższych kosztach.
 • Strategia rynkowa – plan opracowywany przez firmę, który określa, w jaki sposób wejdzie na rynek i przyciągnie klientów.
 • Rozwój organizacyjny – proces definiowania wszystkich funkcji w przedsiębiorstwie i umiejętności niezbędnych do wykonywania każdej pracy, a także proces rekrutacji i zatrudniania silnych pracowników.
 • Zespół zarządzający – grupa osób zaangażowanych do kierowania wzrostem i ekspansją firmy.

* Opisz główne modele biznesowe B2C.

Na arenie e-commerce B2C stosowanych jest wiele różnych modeli biznesowych. Główne modele obejmują:

 • Portal – oferuje potężne narzędzia wyszukiwania oraz zintegrowany pakiet treści i usług; zazwyczaj wykorzystuje model łącznych subskrypcji / przychodów z reklam / opłat transakcyjnych; może być ogólny lub specjalistyczny (wortal).
 • Wersja online sprzedawcy tradycyjnego sklepu internetowego; obejmuje sprzedawców wirtualnych (tylko w sklepie detalicznym online), sprzedawców internetowych typu „cegły i kliknięcia” (kanał dystrybucji online dla firmy, która ma również sklepy stacjonarne), sprzedawców katalogowych (wersja online katalogu direct mail) oraz producentów sprzedających bezpośrednio konsumentowi.
 • Dostawcy treści i firmy rozrywkowe, które dostarczają treści cyfrowe; zazwyczaj wykorzystuje model przychodów z reklam, subskrypcji lub opłat za polecenie partnera.
 • Broker transakcyjny – przetwarza transakcje sprzedaży online; zazwyczaj wykorzystuje model przychodów z opłat transakcyjnych.
 • Twórca rynku – wykorzystuje technologię internetową do tworzenia rynków, które łączą kupujących i sprzedających; zazwyczaj wykorzystuje model przychodów z opłat transakcyjnych.
 • Dostawca usług oferuje usługi online.
 • Dostawca społeczności – zapewnia społeczność online osób o podobnych poglądach do tworzenia sieci i wymiany informacji; przychody są generowane przez reklamy, opłaty za polecenie i subskrypcje.

* Opisz główne modele biznesowe B2B.

Do głównych modeli biznesowych stosowanych do tej pory na arenie B2B należą:

 • E-dystrybutor dostarcza produkty bezpośrednio do poszczególnych firm.
 • Pojedyncze firmy zajmujące się e-zamówieniami tworzą rynki cyfrowe dla tysięcy sprzedawców i kupujących.
 • Niezależny od giełdy rynek cyfrowy dla bezpośrednich danych wejściowych, zwykle dla pionowej grupy przemysłowej.
 • Pionowy rynek cyfrowy należący do konsorcjum branżowego.
 • Prywatna sieć przemysłowa – prywatna sieć przemysłowa, która koordynuje łańcuchy dostaw z ograniczoną liczbą partnerów.

* Zrozum kluczowe koncepcje biznesowe i strategie mające zastosowanie do handlu elektronicznego.

Handel elektroniczny miał duży wpływ na otoczenie biznesowe w ostatniej dekadzie i wpłynął na:

 • Struktura branżowa – charakter graczy w branży i ich względna siła przetargowa poprzez zmianę podstaw konkurencji między rywalami, barier wejścia, groźby nowych produktów zastępczych, siły dostawców i siły przetargowej nabywców.
 • Branżowe łańcuchy wartości – zestaw działań wykonywanych w branży przez dostawców, producentów, przewoźników, dystrybutorów i detalistów, które przekształcają surowe materiały wejściowe w produkty i usługi końcowe poprzez redukcję kosztów informacji i innych kosztów transakcyjnych.
 • Firmowe łańcuchy wartości – zestaw działań wykonywanych w ramach pojedynczej firmy w celu wytworzenia produktów końcowych z surowców poprzez zwiększenie wydajności operacyjnej.

• Strategia biznesowa – zestaw planów osiągnięcia najwyższych długoterminowych zwrotów z kapitału zainwestowanego w firmę poprzez oferowanie unikalnych sposobów różnicowania produktów, uzyskiwania przewagi kosztowej, konkurowania globalnie lub konkurowania na wąskim rynku lub segmencie produktów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *