WPROWADZENIE MODELI BIZNESOWYCH E-COMMERCE

model biznesowy: zestaw planowanych działań, których celem jest osiągnięcie zysku na rynku

biznesplan: dokument opisujący model biznesowy firmy

model biznesowy e-commerce: model biznesowy, który ma na celu wykorzystanie i wykorzystanie wyjątkowych cech Internetu, sieci i platformy mobilnej

Historia Twittera ilustruje trudności w przekształceniu dobrego pomysłu na biznes z ogromną publicznością w udany model biznesowy, który generuje przychody, a nawet zyski. Tysiące firm odkryło, że mogą wydać zainwestowany kapitał innych osób znacznie szybciej, niż skłonić klientów do zapłacenia za ich produkty lub usługi. W większości przypadków niepowodzenia model biznesowy firmy jest wadliwy od samego początku. Z drugiej strony, odnoszące sukcesy firmy handlu elektronicznego mają modele biznesowe, które są w stanie wykorzystać wyjątkowe cechy Internetu, sieci i platformy mobilnej, zapewnić klientom realną wartość, rozwijać wysoce efektywne i wydajne operacje, unikać uwikłań prawnych i społecznych, które mogą szkodzić firmie i przynosić zyskowne wyniki biznesowe. Ponadto udane modele biznesowe muszą się skalować. Firma musi być w stanie osiągnąć wydajność w miarę wzrostu wielkości. Ale czym jest model biznesowy i po czym można stwierdzić, czy model biznesowy firmy przyniesie zysk? W tym rozdziale skupiamy się na modelach biznesowych i podstawowych koncepcjach biznesowych musi być zaznajomiony, aby zrozumieć handel elektroniczny. Model biznesowy to zestaw zaplanowanych działań (czasami nazywanych procesami biznesowymi), których celem jest osiągnięcie zysku na rynku. Model biznesowy nie zawsze jest tym samym, co strategia biznesowa, chociaż w niektórych przypadkach są one bardzo zbliżone, o ile model biznesowy wyraźnie uwzględnia konkurencyjne otoczenie. Model biznesowy znajduje się w centrum biznesplanu. Biznesplan to dokument opisujący model biznesowy firmy. Biznesplan zawsze uwzględnia konkurencyjne otoczenie. Model biznesowy handlu elektronicznego ma na celu wykorzystanie i wykorzystanie unikalnych cech Internetu, sieci i platformy mobilnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *