OSIEM KLUCZOWYCH ELEMENTÓW MODELU BIZNESOWEGO

Jeśli chcesz rozwinąć udany model biznesowy na dowolnej arenie, nie tylko w handlu elektronicznym, musisz upewnić się, że model skutecznie uwzględnia osiem elementów. Te elementy to propozycja wartości, model przychodów, możliwości rynkowe, otoczenie konkurencyjne, przewaga konkurencyjna, strategia rynkowa, rozwój organizacyjny i zespół zarządzający. Wielu autorów koncentruje się na propozycji wartości firmy i modelu przychodów. Chociaż mogą to być najważniejsze i najłatwiejsze do zidentyfikowania aspekty modelu biznesowego firmy, pozostałe elementy są równie ważne przy ocenie modeli biznesowych i planów lub przy próbie zrozumienia, dlaczego dana firma odniosła sukces lub przegrała. W kolejnych sekcjach dokładniej opiszemy każdy z kluczowych elementów modelu biznesowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *