INTERNET: KLUCZOWE POJĘCIA TECHNOLOGICZNE

W 1995 roku Federalna Rada ds. Sieci (FNC) przyjęła rezolucję formalnie definiującą termin Internet jako sieć wykorzystującą schemat adresowania IP, obsługującą protokół kontroli transmisji (TCP) i udostępniającą użytkownikom usługi, podobnie jak system telefoniczny, który udostępnia głos oraz usługi danych dostępne dla publiczności. Za tą formalną definicją kryją się trzy niezwykle ważne pojęcia, które są podstawą zrozumienia Internetu: przełączanie pakietów, protokół komunikacyjny TCP / IP oraz przetwarzanie w trybie klient / serwer. Chociaż Internet ewoluował i zmieniał się dramatycznie w ciągu ostatnich 35 lat, te trzy koncepcje stanowią podstawę dzisiejszego funkcjonowania Internetu i są podstawą Internetu przyszłości.

przełączanie pakietów: metoda dzielenia wiadomości cyfrowych na pakiety, wysyłania pakietów różnymi ścieżkami komunikacyjnymi, gdy staną się dostępne, a następnie ponownego składania pakietów, gdy dotrą do celu

pakiety: dyskretne jednostki, na które dzielone są wiadomości cyfrowe w celu transmisji przez Internet

router: komputer specjalnego przeznaczenia, który łączy sieci komputerowe tworzące Internet i kieruje pakiety do ich ostatecznego miejsca docelowego, gdy podróżują po Internecie

algorytm routingu: program komputerowy zapewniający, że pakiety dotrą do miejsca przeznaczenia najlepszą dostępną ścieżką

Przełączanie pakietów

Przełączanie pakietów to metoda dzielenia cyfrowych wiadomości na dyskretne jednostki zwane pakietami, wysyłania pakietów różnymi ścieżkami komunikacyjnymi, gdy staną się dostępne, a następnie ponownego składania pakietów, gdy dotrą do celu. Przed rozwojem komutacji pakietów wczesne sieci komputerowe wykorzystywały dzierżawione, dedykowane obwody telefoniczne do komunikacji z terminalami i innymi komputerami. W sieciach z komutacją łączy, takich jak system telefoniczny, zestawiany jest kompletny obwód typu punkt-punkt, a następnie komunikacja może być kontynuowana. Jednak te „dedykowane” techniki przełączania obwodów były kosztowne i powodowały marnowanie dostępnej przepustowości – obwód byłby utrzymywany niezależnie od tego, czy przesyłane były jakiekolwiek dane. Przez prawie 70% czasu wydzielony obwód głosowy nie jest w pełni wykorzystywany z powodu przerw między słowami i opóźnień w składaniu segmentów obwodu, z których oba wydłużają czas potrzebny na znalezienie i połączenie obwodów. Potrzebna była lepsza technologia. Pierwsza książka na temat przełączania pakietów została napisana przez Leonarda Kleinrocka w 1964 roku, a technika ta była dalej rozwijana przez innych w laboratoriach badawczych w dziedzinie obronności w Stanach Zjednoczonych i Anglii. W przypadku przełączania pakietów, przepustowość sieci może zostać zwiększona 100-krotnie lub więcej. (Przepustowość sieci cyfrowej jest mierzona liczbą bitów na sekundę. 2) Wyobraź sobie, że przebieg paliwa w Twoim samochodzie wzrósł z 15 mil na galon do 1500 mil na galon – a wszystko to bez zmiany zbyt dużej części samochodu! W sieciach z przełączaniem pakietów wiadomości są najpierw dzielone na pakiety. Do każdego pakietu dołączane są kody cyfrowe wskazujące adres źródłowy (punkt początkowy) i adres docelowy, a także informacje o sekwencjonowaniu i informacje o kontroli błędów pakietu. Zamiast wysyłać je bezpośrednio pod adres docelowy, w sieci pakietowej pakiety podróżują z komputera na komputer, aż dotrą do miejsca przeznaczenia. Te komputery nazywane są routerami. Router to komputer specjalnego przeznaczenia, który łączy różne sieci komputerowe wchodzące w skład Internetu i kieruje pakiety do ich ostatecznego miejsca przeznaczenia podczas ich podróży. Aby upewnić się, że pakiety podążają najlepszą dostępną ścieżką do miejsca docelowego, routery używają programu komputerowego zwanego algorytmem routingu. Przełączanie pakietów nie wymaga wydzielonego obwodu, ale może wykorzystywać dowolną wolną pojemność dostępną w dowolnym z kilkuset obwodów. Przełączanie pakietów prawie w pełni wykorzystuje prawie wszystkie dostępne linie komunikacyjne i przepustowość. Ponadto, jeśli niektóre linie są wyłączone lub zbyt zajęte, pakiety mogą być wysyłane dowolną dostępną linią, która ostatecznie prowadzi do punktu docelowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *