Protokół kontroli transmisji / protokół internetowy (TCP / IP)

protokół: zbiór zasad i standardów przesyłania danych

Protokół kontroli transmisji / protokół internetowy (TCP / IP): podstawowy protokół komunikacyjny dla Internetu

TCP: ustanawia połączenia pomiędzy wysyłającymi i odbierającymi komputerami oraz obsługuje montaż i ponowny montaż pakietów

IP: zapewnia schemat adresowania w Internecie i jest odpowiedzialny za dostarczanie pakietów

Warstwa interfejsu sieciowego: odpowiedzialna za umieszczanie pakietów i odbieranie ich z nośnika sieciowego

Warstwa internetowa: odpowiedzialna za adresowanie, pakowanie i routing wiadomości w Internecie

Warstwa transportowa: odpowiada za zapewnienie komunikacji z innymi protokołami w ramach pakietu TCP / IP

Warstwa aplikacji: obejmuje protokoły używane do świadczenia usług dla użytkowników lub wymiany danych

Border Gateway Protocol: umożliwia wymianę informacji o trasach między systemami w Internecie.

Podczas gdy przełączanie pakietów było ogromnym postępem  zdolności komunikacyjnych, nie było powszechnie uzgodnionej metody dzielenia wiadomości cyfrowych na pakiety, kierowania ich pod właściwy adres, a następnie ponownego składania ich w spójną wiadomość. To było jak system do produkcji znaczków, ale bez systemu pocztowego (seria urzędów pocztowych i zestaw adresów). Odpowiedzią było opracowanie protokołu (zbioru reguł i standardów przesyłania danych) do zarządzania formatowaniem, porządkowaniem, kompresją i sprawdzaniem błędów komunikatów, a także określania szybkości transmisji i środków, za pomocą których urządzenia w sieci wskaże, że przestał wysyłać i / lub odbierać wiadomości. Protokół kontroli transmisji / protokół internetowy (TCP / IP) stał się podstawowym protokołem komunikacyjnym w Internecie. Protokół TCP ustanawia połączenia między wysyłającymi i odbierającymi komputerami i zapewnia, że ​​pakiety wysyłane przez jeden komputer są odbierane w tej samej kolejności przez drugi, bez brakujących pakietów. IP zapewnia schemat adresowania w Internecie i jest odpowiedzialny za faktyczne dostarczanie pakietów. Protokół TCP / IP jest podzielony na cztery oddzielne warstwy, przy czym każda warstwa obsługuje inny aspekt problemu komunikacyjnego. Warstwa interfejsu sieciowego jest odpowiedzialna za umieszczanie pakietów i odbieranie ich z medium sieciowego, którym może być sieć LAN (Ethernet) lub Token Ring lub inna technologia sieciowa. TCP / IP jest niezależny od jakiejkolwiek technologii sieci lokalnej i może dostosowywać się do zmian na poziomie lokalnym. Warstwa internetowa jest odpowiedzialna za adresowanie, pakowanie i routing wiadomości w Internecie. Warstwa transportowa jest odpowiedzialna za zapewnienie komunikacji z innymi protokołami (aplikacjami) w ramach zestawu protokołów TCP / IP poprzez potwierdzanie i sekwencjonowanie pakietów do iz aplikacji. Warstwa aplikacji obejmuje różne protokoły używane do świadczenia usług dla użytkowników lub wymiany danych. Jednym z najważniejszych jest Border Gateway Protocol (BGP), który umożliwia wymianę informacji o trasach pomiędzy różnymi systemami autonomicznymi w Internecie. BGP używa TCP jako protokołu transportowego. Inne ważne protokoły zawarte w warstwie aplikacji to HyperText Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP) i Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), które omówimy później.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *