Adres IP

Adres internetowy IPv4: adres internetowy wyrażony jako 32-bitowa liczba wyświetlana jako ciąg czterech oddzielnych liczb oddzielonych kropkami, na przykład 64.49.254.91

Adres internetowy IPv6: adres internetowy wyrażony jako 128-bitowa liczba

Adresy IP

Schemat adresowania IP odpowiada na pytanie „W jaki sposób miliardy komputerów podłączonych do Internetu mogą komunikować się ze sobą?” Odpowiedź jest taka, że ​​każdy komputer podłączony do Internetu musi mieć przypisany adres – w przeciwnym razie nie będzie mógł wysyłać ani odbierać pakietów TCP. Na przykład, gdy logujesz się do Internetu za pomocą modemu telefonicznego, DSL lub kablowego, Twój komputer otrzymuje tymczasowy adres od dostawcy usług internetowych. Większość komputerów firmowych i uniwersyteckich podłączonych do sieci lokalnej ma stały adres IP. Obecnie używane są dwie wersje protokołu IP: IPv4 i IPv6. Adres internetowy IPv4 to 32-bitowa liczba wyświetlana jako seria czterech oddzielnych liczb oddzielonych kropkami, na przykład 64.49.254.91. Każda z czterech liczb może wynosić od 0 do 255. Ten schemat adresowania „kropkowany poczwórny” obsługuje do około 4 miliardów adresów (od 2 do potęgi 32). W typowej sieci klasy C pierwsze trzy zestawy numerów identyfikują sieć (w poprzednim przykładzie 64.49.254 to identyfikator sieci lokalnej), a ostatnia liczba (91) identyfikuje określony komputer. Ponieważ wiele dużych domen korporacyjnych i rządowych otrzymało miliony adresów IP każda (aby pomieścić ich obecne i przyszłe siły robocze), a wszystkie nowe sieci i nowe urządzenia z obsługą Internetu wymagające unikalnych adresów IP są dołączone do Internetu, liczba ta dostępnych do przypisania adresów IPv4 znacznie się zmniejszyło. W zasadzie wyczerpały się rejestry w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej. IPv6 został utworzony, aby rozwiązać ten problem. Adres internetowy IPv6 ma 128 bitów, więc może obsługiwać do 2128 (3,4 × 1038) adresów, znacznie więcej niż IPv4. Według Akamai w Stanach Zjednoczonych około 20% ruchu internetowego odbywa się obecnie za pośrednictwem protokołu IPv6. Belgia jest liderem na świecie, gdzie ponad 40% ruchu internetowego jest konwertowane na IPv6

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *