ANALIZA / PLANOWANIE SYSTEMÓW: IDENTYFIKACJA CELÓW BIZNESOWYCH, FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU I WYMAGANIA INFORMACYJNE

cele biznesowe: możliwości, które ma mieć Twoja witryna

funkcjonalności systemu: rodzaje możliwości systemów informatycznych, które będą potrzebne do osiągnięcia celów biznesowych

wymagania informacyjne: elementy informacyjne, które system musi wytworzyć, aby osiągnąć cele biznesowe

Na etapie analizy / planowania systemów w SDLC starasz się odpowiedzieć na pytanie: „Co chcemy, aby ta witryna e-commerce wpłynęła na naszą firmę?” Kluczową kwestią jest to, aby decyzje biznesowe napędzały technologię, a nie odwrotnie. Zapewni to dopasowanie platformy technologicznej do Twojej firmy. Zakładamy tutaj, że zidentyfikowałeś strategię biznesową i wybrałeś model biznesowy, aby osiągnąć swoje cele strategiczne (patrz Rozdział 2). Ale jak przełożyć swoje strategie, modele biznesowe i pomysły na działającą witrynę e-commerce? Jednym ze sposobów na rozpoczęcie jest zidentyfikowanie konkretnych celów biznesowych witryny, a następnie opracowanie listy funkcji systemu i wymagań informacyjnych. Cele biznesowe to po prostu możliwości, które ma mieć Twoja witryna. Funkcjonalności systemu to rodzaje możliwości systemów informatycznych, które będą potrzebne do osiągnięcia celów biznesowych. Wymagania informacyjne dla systemu to elementy informacyjne, które system musi wytworzyć, aby osiągnąć cele biznesowe. Będziesz musiał dostarczyć te listy deweloperom systemu i programistom, aby wiedzieli, czego oczekujesz od nich jako menedżer. Tabela 4.2 zawiera opis podstawowych celów biznesowych, funkcjonalności systemu i wymagań informacyjnych dla typowej witryny handlu elektronicznego. Jak pokazano w tabeli, istnieje dziesięć podstawowych celów biznesowych, które musi spełniać witryna handlu elektronicznego. Cele te należy przełożyć na opis funkcjonalności systemu, a docelowo na zestaw precyzyjnych wymagań informacyjnych. Konkretne wymagania informacyjne dla systemu są zwykle zdefiniowane znacznie bardziej szczegółowo

Cykl życia rozwoju systemów

cykl życia rozwoju systemów (SDLC): metodologia rozumienia celów biznesowych dowolnego systemu i projektowania odpowiedniego rozwiązania

rozwoju systemów (SDLC) to metodologia umożliwiająca zrozumienie celów biznesowych każdego systemu i zaprojektowanie odpowiedniego rozwiązania. Przyjęcie metodologii cyklu życia nie gwarantuje sukcesu, ale jest o wiele lepsze niż brak planu. Metoda SDLC pomaga również w tworzeniu dokumentów, które komunikują cele, ważne kamienie milowe i wykorzystanie zasobów do zarządzania. Oto pięć głównych etapów cyklu życia systemów w witrynie handlu elektronicznego:

  • Analiza / planowanie systemów
  • Projektowanie systemów
  • Budowa systemu
  • Testowanie
  • Realizacja

BUDOWANIE OBECNOŚCI E-COMMERCE: PODEJŚCIE SYSTEMATYCZNE

“Wspomóż rozwój naszego Bloga. Kliknij w Reklamę. Nic nie tracisz a zyskujesz  naszą wdzięczność … oraz lepsze, ciekawsze TEKSTY. Dziękujemy”

Po opracowaniu wizji obecności w handlu elektronicznym, którą chcesz zbudować, nadszedł czas, aby pomyśleć o tym, jak zbudować i wdrożyć tę obecność. Budowanie udanej obecności w handlu elektronicznym wymaga dobrego zrozumienia biznesu, technologii i kwestii społecznych, a także systematycznego podejścia. Handel elektroniczny jest zbyt ważny, aby pozostawić go całkowicie technologom i programistom. Dwa najważniejsze wyzwania związane z zarządzaniem to (1) dokładne zrozumienie celów biznesowych oraz (2) wiedza, jak wybrać odpowiednią technologię, aby osiągnąć te cele. Pierwsze wyzwanie wymaga stworzenia planu rozwoju obecności firmy. Drugie wyzwanie wymaga zrozumienia niektórych podstawowych elementów infrastruktury e-commerce. Pozwól firmie napędzać technologię. Nawet jeśli zdecydujesz się zlecić prace rozwojowe i operacje dostawcy usług, nadal będziesz potrzebować planu rozwoju i zrozumienia podstawowych zagadnień związanych z infrastrukturą handlu elektronicznego, takich jak koszty, możliwości i ograniczenia. Bez planu i bazy wiedzy nie będziesz w stanie podejmować rozsądnych decyzji zarządczych dotyczących handlu elektronicznego w swojej firmie. Załóżmy, że jesteś kierownikiem w średniej wielkości firmie zajmującej się częściami przemysłowymi w Stanach Zjednoczonych. Otrzymałeś budżet w wysokości 100 000 USD na rozwinięcie obecności firmy w handlu elektronicznym. Celem będzie sprzedaż i obsługa klientów firmy, którymi są głównie małe zakłady produkujące maszyny i metale, oraz zaangażowanie klientów za pośrednictwem strony internetowej, być może za pośrednictwem bloga i forum użytkowników. Gdzie zaczynasz? W kolejnych sekcjach przeanalizujemy tworzenie witryny handlu elektronicznego, a na końcu rozdziału omówimy niektóre bardziej szczegółowe kwestie związane z tworzeniem witryny mobilnej i aplikacji mobilnych. Po pierwsze, musisz zdawać sobie sprawę z głównych obszarów, w których będziesz musiał podejmować decyzje (patrz Rysunek 4.4). Na froncie organizacyjnym i kadrowym będziesz musiał zebrać zespół osób posiadających umiejętności potrzebne do zbudowania udanej obecności w handlu elektronicznym i zarządzania nią. Ten zespół podejmie kluczowe decyzje dotyczące celów biznesowych i strategii, technologii, projektowania oraz polityki społecznej i informacyjnej. Cały wysiłek na rzecz rozwoju musi być ściśle zarządzany, jeśli chcesz uniknąć katastrof, które miały miejsce w niektórych firmach. Będziesz także musiał podjąć decyzje dotyczące sprzętu, oprogramowania i infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania klientów powinny wpływać na wybór technologii. Twoi klienci będą chcieli technologii, która pozwoli im łatwo znaleźć to, czego chcą, obejrzeć produkt, kupić produkt, a następnie szybko otrzymać produkt z magazynów. Będziesz także musiał dokładnie przemyśleć projekt. Po zidentyfikowaniu kluczowych obszarów decyzyjnych będziesz musiał pomyśleć o planie projektu

ILE BĘDZIE TO KOSZTOWAĆ?

“Wspomóż rozwój naszego Bloga. Kliknij w Reklamę. Nic nie tracisz a zyskujesz  naszą wdzięczność … oraz lepsze, ciekawsze TEKSTY. Dziękujemy”

Jest zbyt wcześnie, aby opracować szczegółowy budżet dla Twojej obecności w handlu elektronicznym, ale jest to dobry moment, aby opracować wstępne wyobrażenie o związanych z tym kosztach. Na przykład to, ile wydajesz na stronę internetową, zależy od tego, czego chcesz. Proste witryny internetowe można budować i hostować, kosztując w pierwszym roku 5000 USD lub mniej, jeśli cała praca jest wykonywana na miejscu przez Ciebie i innych chętnych do pracy bez wynagrodzenia. Bardziej rozsądny budżet dla małego startupu korzystającego z dostępnych narzędzi i usług projektowych, takich jak WordPress, może wynosić od 10 000 do 25 000 USD. Tutaj właściciel firmy opracowałby całą zawartość bez żadnych kosztów, a projektant stron internetowych i programista zostałby zatrudniony do wdrożenia pierwszej strony internetowej. Jak omówiono później, witryna byłaby hostowana na serwerze w chmurze. Tworzenie i eksploatacja witryn dużych firm, które oferują wysoki poziom interaktywności i połączenia z systemami korporacyjnymi, może kosztować od kilkuset tysięcy do milionów dolarów rocznie. Duże firmy często zlecają tworzenie stron internetowych i hosting całkowicie na zewnątrz, chociaż wiele dużych firm niedawno się zmieniło i włożyło cały wysiłek w tworzenie sieci we własnym zakresie. (patrz końcowe studium przypadku, Dick’s Sporting Goods: Taking Control of Its E-commerce Operations).

Chociaż to, ile wydajesz na zbudowanie strony internetowej, zależy od tego, ile możesz sobie pozwolić i oczywiście od wielkości możliwości, Rysunek 4.3 przedstawia pewne wyobrażenie o względnej wielkości różnych kosztów witryny. Ogólnie rzecz biorąc, koszt sprzętu, oprogramowania i telekomunikacji do budowy i obsługi witryny internetowej drastycznie spadł (o ponad 50%) w ciągu ostatniej dekady, umożliwiając bardzo małym przedsiębiorcom tworzenie dość zaawansowanych witryn. Jednocześnie, chociaż technologia obniżyła koszty rozwoju systemu, koszty marketingu, rozwoju treści i projektowania wzrosły i stanowią ponad połowę typowych budżetów witryn internetowych. Koszty długoterminowe musiałyby również obejmować konserwację witryny i systemu, które nie są tutaj uwzględnione.

OPRACUJ OŚ CZASU: KAMIENIE MILOWE

“Wspomóż rozwój naszego Bloga. Kliknij w Reklamę. Nic nie tracisz a zyskujesz  naszą wdzięczność … oraz lepsze, ciekawsze TEKSTY. Dziękujemy”

Gdzie chciałbyś być za rok od teraz? Na początku dobrze jest mieć ogólne pojęcie o ramach czasowych rozwoju swojej obecności w handlu elektronicznym. Powinieneś podzielić swój projekt na niewielką liczbę faz, które można by zakończyć w określonym czasie. Na tym etapie sześć faz jest zwykle wystarczającą szczegółowością. Tabela 4.1 przedstawia roczny harmonogram rozwoju firmy e-commerce typu startup. Zwróć uwagę, że ta przykładowa oś czasu odracza opracowanie planu mobilnego do czasu, gdy strona internetowa i plan mediów społecznościowych zostaną opracowane i wdrożone. Istnieje jednak rosnący trend, aby odwrócić tę oś czasu i zamiast tego rozpocząć od planu mobilnego (czasami określanego jako pierwszy projekt mobilny). Projekt Mobile First ma zarówno zalety, jak i wady, które zostaną dokładniej zbadane w sekcji 4.6.

CZAS OBECNOŚCI E-COMMERCE

FAZA: AKTYWNOŚĆ: KAMIEŃ MILOWY

Faza 1: Planowanie: Wyobraź sobie obecność w handlu elektronicznym; określić personel: misja

Faza 2: Opracowanie strony internetowej: pozyskanie treści; opracować projekt witryny; zorganizować hosting strony: Plan strony internetowej

Faza 3: Wdrażanie w sieci: Opracuj słowa kluczowe i metatagi; skup się na optymalizacji wyszukiwarek; zidentyfikować potencjalnych sponsorów: funkcjonalna witryna internetowa

Faza 4: Plan mediów społecznościowych: Określ odpowiednie platformy społecznościowe i treści dla swoich produktów i usług: Plan mediów społecznościowych

Faza 5: Wdrażanie mediów społecznościowych: Rozwijaj obecność na Facebooku, Twitterze i Pinterest: Funkcjonująca obecność w mediach społecznościowych

Faza 6: Plan mobilny: Opracuj plan mobilny; rozważ opcje dla przenoszenie witryny na smartfony: media plan mobilny

OPRACUJ MAPĘ OBECNOŚCI W E-HANDLU

“Wspomóż rozwój naszego Bloga. Kliknij w Reklamę. Nic nie tracisz a zyskujesz  naszą wdzięczność … oraz lepsze, ciekawsze TEKSTY. Dziękujemy”

Handel elektroniczny zmienił się z działalności opartej na komputerach PC w Internecie na działalność opartą na urządzeniach mobilnych i tabletach. Podczas gdy około 70% przychodów ze sprzedaży detalicznej i podróży w handlu elektronicznym jest nadal generowanych przez zakupy dokonywane z poziomu komputera stacjonarnego, do zakupów coraz częściej używa się smartfonów i tabletów. Większość użytkowników internetu w Stanach Zjednoczonych używa również smartfonów i tabletów do robienia zakupów towarów i usług, sprawdzania możliwości zakupu, sprawdzania cen i uzyskiwania dostępu do serwisów społecznościowych. Twoi potencjalni klienci używają tych różnych urządzeń o różnych porach dnia i angażują się w różne rozmowy w zależności od tego, co robią – kontaktują się ze znajomymi, przeglądają zdjęcia na Instagramie, tweetują lub czytają bloga. Każdy z tych punktów to „punkty styku”, w których możesz spotkać się z klientem i musisz pomyśleć o tym, jak rozwinąć swoją obecność w tych różnych wirtualnych miejscach. Mamy cztery różne rodzaje obecności w handlu elektronicznym: strona internetowa / aplikacja, poczta e-mail, media społecznościowe i media offline. Dla każdego z tych typów istnieją różne platformy, którymi należy się zająć. Na przykład w przypadku stron internetowych i / lub aplikacji istnieją trzy różne platformy: tradycyjny komputer stacjonarny, tablety i smartfony, z których każda ma inne możliwości. A dla każdego rodzaju obecności w handlu elektronicznym istnieją powiązane działania, które należy wziąć pod uwagę. Na przykład w przypadku stron internetowych i aplikacje, będziesz chciał zaangażować się w marketing w wyszukiwarkach, reklamy graficzne, programy partnerskie i sponsorowanie. Media offline, czwarty rodzaj obecności w handlu elektronicznym, są tutaj uwzględnione, ponieważ wiele firm stosuje marketing wieloplatformowy lub zintegrowany, w którym reklamy prasowe, telewizyjne lub radiowe kierują klientów do witryn i aplikacji.

POZNAJ SIEBIE: PRZEPROWADŹ ANALIZĘ SWOT

“Wspomóż rozwój naszego Bloga. Kliknij w Reklamę. Nic nie tracisz a zyskujesz  naszą wdzięczność … oraz lepsze, ciekawsze TEKSTY. Dziękujemy”

Analiza SWOT: opisuje mocne i słabe strony firmy, szanse i zagrożenia

Analiza SWOT to prosta, ale skuteczna metoda tworzenia strategii dotyczącej firmy i zrozumienia, na czym należy skoncentrować swoje wysiłki. W analizie SWOT opisujesz swoje mocne i słabe strony, zagrożenia i szanse. W przykładowej analizie SWOT zobaczysz profil typowego przedsięwzięcia startupowego, który obejmuje unikalne podejście do istniejącego rynku, obietnicę zaspokojenia niezaspokojonych potrzeb na tym rynku oraz wykorzystanie nowszych technologii (platformy społecznościowe i mobilne). ), które starsi konkurenci mogli przeoczyć. Istnieje wiele możliwości zajęcia się dużym rynkiem z niezaspokojonymi potrzebami, a także potencjał wykorzystania początkowej strony internetowej jako bazy domowej i witryn powiązanych lub pobliskich, wykorzystujących inwestycje w projektowanie i technologię. Ale są też słabości i zagrożenia. Brak zasobów finansowych i ludzkich jest zazwyczaj największą słabością startupów. Zagrożenia obejmują konkurencję, która może rozwinąć te same możliwości co Ty, oraz niskie koszty wejścia na rynek, co może zachęcić do wejścia na rynek znacznie więcej startupów. Po przeprowadzeniu analizy SWOT możesz rozważyć sposoby przezwyciężenia swoich słabości i wykorzystania swoich mocnych stron. Na przykład, możesz rozważyć zatrudnienie lub partnerstwo w celu uzyskania wiedzy technicznej i menedżerskiej oraz szukanie możliwości finansowania (w tym przyjaciół i krewnych).

SKĄD POCHODZĄ TREŚCI?

“Wspomóż rozwój naszego Bloga. Kliknij w Reklamę. Nic nie tracisz a zyskujesz  naszą wdzięczność … oraz lepsze, ciekawsze TEKSTY. Dziękujemy”

Witryny internetowe są jak książki: składają się z wielu stron zawierających treści od tekstu, przez grafikę, zdjęcia i filmy. Ta treść jest katalogiem wyszukiwarek podczas przeszukiwania wszystkich nowych i zmienionych stron internetowych w Internecie. Zawartość ,dlatego Twoi klienci odwiedzają Twoją witrynę i albo kupują, albo oglądają reklamy, które generują dla Ciebie przychody. Dlatego treść jest najważniejszym fundamentem Twoich przychodów i ostatecznego sukcesu. Ogólnie istnieją dwa rodzaje treści: statyczne i dynamiczne. Treść statyczna to tekst i obrazy, które nie zmieniają się często, takie jak opisy produktów, zdjęcia lub tekst, który tworzysz w celu udostępnienia odwiedzającym. Treści dynamiczne to treści, które zmieniają się regularnie, powiedzmy codziennie lub co godzinę. Treści dynamiczne mogą być tworzone przez Ciebie lub coraz częściej przez blogerów i fanów Twojej witryny i produktów. Treści tworzone przez użytkowników mają wiele zalet: są bezpłatne, angażują fanów, a wyszukiwarki częściej katalogują Twoją witrynę, jeśli zawartość się zmienia. Inne źródła treści, zwłaszcza zdjęcia, to zewnętrzne strony internetowe, które agregują treści, takie jak Pinterest

CZYM JEST BALLPARK? CHARAKTERYZUJ RYNEK

“Wspomóż rozwój naszego Bloga. Kliknij w Reklamę. Nic nie tracisz a zyskujesz  naszą wdzięczność … oraz lepsze, ciekawsze TEKSTY. Dziękujemy”

Szanse na sukces będą w dużej mierze zależeć od cech rynku, na który zamierzasz wejść, a nie tylko od błyskotliwości przedsiębiorczości. Wejdź na upadający rynek pełen silnych konkurentów, a zwiększysz swoje szanse na porażkę. Wejdź na rynek, który dopiero się rozwija, rośnie i ma niewielu konkurentów, a masz większe szanse. Wejdź na rynek, na którym nie ma graczy, a albo zostaniesz sowicie wynagrodzony zyskownym monopolem na udany produkt, o którym nikt inny nie pomyślał (Apple), albo szybko zostaniesz zapomniany, ponieważ nie ma na nim rynku dla twojego produktu punkt w czasie (czytnik e-booków Franklin około 1999 r.). Cechy rynku, na których należy się skoncentrować, obejmują demografię rynku i sposób, w jaki obecność e-commerce pasuje do rynku. Ponadto będziesz chciał poznać strukturę rynku: konkurencję i produkty zastępcze. Jakie są cechy rynku, na który masz zamiar wejść? Czy rynek rośnie czy maleje? Jeśli rośnie, wśród jakich grup wiekowych i dochodowych? Czy rynek zmienia się z dostarczania offline na online? Jeśli tak, czy rynek przesuwa się w kierunku tradycyjnych witryn internetowych, telefonów komórkowych i / lub tabletów? Czy obecność mobilna na tym rynku ma szczególne znaczenie? Jaki procent docelowych odbiorców korzysta ze strony internetowej, smartfona lub tabletu? A co z sieciami społecznościowymi? Jaki jest szum na temat produktów takich jak Twoje? Czy Twoi potencjalni klienci rozmawiają o produktach i usługach, które chcesz oferować na Facebooku, Twitterze, Instagramie lub blogach? Ile blogów skupia się na produktach takich jak Twój? Ile postów na Twitterze wspomina o podobnych ofertach? Ile polubień na Facebooku (oznak zaangażowania klientów) jest dołączonych do produktów, które chcesz zaoferować? Struktura rynku jest opisana w kategoriach twoich bezpośrednich konkurentów, dostawców i produktów zastępczych. Będziesz chciał sporządzić listę pięciu lub dziesięciu największych konkurentów i spróbować opisać ich udział w rynku oraz cechy wyróżniające. Niektórzy z twoich konkurentów mogą oferować tradycyjne wersje twoich produktów, podczas gdy inni będą oferować nowe wersje lub wersje produktów, które mają nowe funkcje. Musisz dowiedzieć się wszystkiego o swoich konkurentach. Jaki jest szum rynkowy na temat konkurencji? Ilu unikalnych miesięcznych odwiedzających (UMV) mają oni? Ile polubień na Facebooku, obserwujących na Twitterze i / lub na Pinterest? W jaki sposób Twoi konkurenci wykorzystują serwisy społecznościowe i urządzenia mobilne jako część swojej obecności w Internecie. Czy jest coś specjalnego, co możesz zrobić z sieciami społecznościowymi, które robią Twoi konkurenci? Nie? Wyszukaj opinie klientów na temat ich produktów. Możesz znaleźć usługi online (niektóre z nich bezpłatne), które będą mierzyć liczbę rozmów online na temat Twoich konkurentów i całkowity udział głosu internetowego, jaki otrzymuje każdy z Twoich konkurentów. Czy twoi konkurenci mają szczególne relacje ze swoimi dostawcami, do których możesz nie mieć dostępu? Wyłączne ustalenia marketingowe byłyby jednym z przykładów specjalnych relacji z dostawcami. Wreszcie, czy istnieją substytuty dla Twoich produktów i usług? Na przykład Twoja witryna może oferować porady społeczności właścicieli zwierząt, ale lokalne sklepy zoologiczne lub lokalne grupy mogą być bardziej zaufanym źródłem porad dotyczących zwierząt.

WYOBRAŹ SOBIE OBECNOŚĆ W E-COMMERCE

“Wspomóż rozwój naszego Bloga. Kliknij w Reklamę. Nic nie tracisz a zyskujesz  naszą wdzięczność … oraz lepsze, ciekawsze TEKSTY. Dziękujemy”

Dowiedziałeś się o technologicznych podstawach handlu elektronicznego: Internecie, Intranecie i platformie mobilnej. Tu przeanalizujesz ważne czynniki, które menedżer musi wziąć pod uwagę podczas budowania obecności w handlu elektronicznym. Nacisk zostanie położony na decyzje zarządcze i biznesowe, które musisz podjąć przed rozpoczęciem i które będziesz musiał stale podejmować. Chociaż budowanie wyrafinowanej obecności w handlu elektronicznym nie jest łatwe, dzisiejsze narzędzia są znacznie tańsze i potężniejsze niż we wczesnych latach handlu elektronicznego. Jednocześnie upowszechnianie się urządzeń mobilnych i sieci społecznościowych zwiększa złożoność, ponieważ firmy muszą budować swoją obecność na trzech platformach: internetowej, mobilnej i sieciach społecznościowych. W tym rozdziale skupiamy się zarówno na małych i średnich firmach, jak i na znacznie większych podmiotach korporacyjnych, które obsługują tysiące klientów dziennie, a nawet godzinę.

Zanim zaczniesz tworzyć własną witrynę internetową lub aplikację, musisz przemyśleć kilka ważnych pytań i odpowiedzieć na nie. Odpowiedzi na te pytania będą napędzać rozwój i wdrażanie Twojej obecności w handlu elektronicznym.

JAKI JEST POMYSŁ? (PROCES WIDZENIA)

Zanim będziesz mógł zaplanować i faktycznie zbudować obecność w handlu elektronicznym, musisz mieć wizję tego, co masz nadzieję osiągnąć i jak masz nadzieję to osiągnąć. Wizja obejmuje nie tylko określenie misji, ale także identyfikację docelowych odbiorców, charakterystykę przestrzeni rynkowej, analizę strategiczną, matrycę marketingową i harmonogram rozwoju. Zaczyna się od marzenia o tym, co jest możliwe, a kończy na harmonogramie i wstępnym budżecie na rozwój. Jeśli zbadasz jakąkolwiek stronę internetową, która odniosła sukces, zwykle możesz stwierdzić na stronie głównej, jaka wizja inspiruje witrynę. Jeśli firma jest spółką publiczną, często można znaleźć zwięzłe przedstawienie jej wizji lub misji w raportach, które przekazuje do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Dla Amazon ma stać się największym rynkiem zbytu na świecie. W przypadku Facebooka ma to na celu uczynienie świata bardziej otwartym i połączonym. W przypadku Google chodzi o porządkowanie światowych zasobów informacji, aby były powszechnie dostępne i użyteczne. Obecność w handlu elektronicznym, którą chcesz zbudować, może nie mieć tak wszechstronnych ambicji, ale zwięzłe określenie misji, celu i kierunku jest kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój Twojego projektu. Na przykład misją TheKnot jest bycie wszechstronnym, kompleksowym rozwiązaniem do planowania ślubów w Internecie.

GDZIE SĄ PIENIĄDZE: MODEL BIZNESOWY I PRZYCHODOWY

Po zdefiniowaniu misji, wizji, musisz zacząć myśleć o tym, skąd będą pochodzić pieniądze. Będziesz musiał opracować wstępną koncepcję swojego modelu biznesowego i dochodowego. Na tym etapie nie potrzebujesz szczegółowych prognoz przychodów i kosztów. Zamiast tego potrzebujesz ogólnego wyobrażenia o tym, jak będzie wyglądać Twoja firma i jak generować przychody. Podstawowe modele biznesowe obejmują portal, e-sprzedawcę, dostawcę treści, pośrednika transakcji, twórcę rynku, dostawcę usług i dostawcę społeczności (sieć społecznościowa). Podstawowymi alternatywami modelu przychodów są reklamy, subskrypcje, opłaty transakcyjne, sprzedaż i przychody podmiotów stowarzyszonych. Nie ma powodu, aby przyjmować jeden model biznesowy lub model przychodów, a w rzeczywistości wiele firm ma wiele modeli. Na przykład cyfrowy model biznesowy New York Times zakłada zarówno sprzedaż subskrypcji, jak i sprzedaż przestrzeni reklamowej. Ponadto sprzedają wyjątkowe zdjęcia i prezenty. Na TheKnot, wertykalnym portalu dla branży ślubnej, znajdziesz reklamy, relacje partnerskie i sponsoring od głównych twórców produktów i usług ślubnych, w tym katalog lokalnych ślubów planistów, z których wszyscy generują przychody dla TheKnot. PetSmart, najpopularniejsza witryna internetowa dla zwierząt domowych w Stanach Zjednoczonych, ma bardziej ukierunkowany model przychodów ze sprzedaży i prawie całkowicie przedstawia się jako e-sprzedawca artykułów dla zwierząt.

KTO I GDZIE JEST DOCELOWA PUBLICZNOŚĆ?

Bez jasnego zrozumienia odbiorców docelowych nie odniesiesz sukcesu w handlu elektronicznym. Są tu dwa pytania: kim są Twoi docelowi odbiorcy i gdzie najlepiej do nich dotrzeć? Grupę docelową można opisać na wiele sposobów: dane demograficzne, wzorce zachowań (styl życia), aktualne wzorce konsumpcji (zakupy online i offline), wzorce korzystania z materiałów cyfrowych, preferencje dotyczące tworzenia treści (blogi, sieci społecznościowe, witryny takie jak Pinterest) oraz persony kupujących (profile typowego klienta). Zrozumienie danych demograficznych docelowych odbiorców jest zwykle pierwszym krokiem. Informacje demograficzne obejmują wiek, dochód, płeć i lokalizację. W niektórych przypadkach może to być oczywiste, w innych znacznie mniej. Na przykład Harley-Davidson sprzedaje motocykle bardzo szerokiemu gronu demograficznemu o różnym wieku, dochodach i lokalizacjach, od 34-latków do 65-latków. Chociaż większość kupujących to mężczyźni w średnim wieku, o średnich dochodach, wielu z nich jeździ z kobietami, a witryna Harley-Davidson zawiera zbiór damskiej odzieży i kilka stron internetowych poświęconych jeźdźcom. Podczas gdy większość mężczyzn kupujących Harley-Davidson ma skromne dochody, znaczną grupę kupujących stanowią profesjonaliści z ponadprzeciętnymi dochodami. W związku z tym docelowy wiek i dochód jest dość szeroki. To, co łączy motocyklistów Harley-Davidson, to nie ich wspólna charakterystyka demograficzna, ale zamiłowanie do motocykli i marki oraz styl życia związany z podróżowaniem po amerykańskich autostradach na potężnym motocyklu, który brzmi jak ziemniak. Natomiast firma taka jak TheKnot jest skierowana do kobiet w wieku 18–34 lat, które znajdują się na różnych etapach zawierania małżeństw, a ich styl życia obejmuje zakupy online, używanie smartfonów i tabletów, pobieranie aplikacji i korzystanie z Facebooka. Ta publiczność jest technicznie modna. Te kobiety czytają i publikują na blogach, komentują fora i używają Pinteresta do wyszukiwania pomysłów na modę. „Typowym” gościem w TheKnot byłaby 28-letnia kobieta, która ma pierścionek zaręczynowy, właśnie rozpoczyna proces planowania ślubu, ma 45 000 dolarów dochodu, mieszka na północnym wschodzie i jest zainteresowana ślubem na plaży. Istnieją oczywiście inne „typowe” profile. Dla każdego profilu Twojej witryny będziesz musiał opracować szczegółowy opis.