Bezpieczeństwo handlu elektronicznego i systemy płatności

Jak pokazuje Cyberwar: MAD 2.0, Internet i Sieć są coraz bardziej podatne na ataki na dużą skalę i potencjalnie na dużą skalę awarie. Coraz częściej ataki te są kierowane przez zorganizowane gangi przestępców działających na całym świecie – niezamierzona konsekwencja globalizacji. Jeszcze bardziej niepokojąca jest rosnąca liczba ataków na dużą skalę, które są finansowane, organizowane i kierowane przez różne kraje, wymierzone w zasoby internetowe innych krajów. Przewidywanie i przeciwdziałanie tym atakom okazało się trudnym zadaniem zarówno dla biznesu, jak i dla organizacji rządowych. Istnieje jednak kilka kroków, które możesz podjąć, aby chronić swoje witryny internetowe, urządzenia mobilne i dane osobowe przed rutynowymi atakami. Czytając ten rozdział, powinieneś także pomyśleć o tym, jak Twoja firma mogłaby przetrwać w przypadku „awarii” Internetu na dużą skalę. W tym rozdziale przeanalizujemy kwestie bezpieczeństwa handlu elektronicznego i płatności. Najpierw określimy główne zagrożenia bezpieczeństwa i ich koszty oraz opiszemy różnorodność obecnie dostępnych rozwiązań. Następnie przyjrzymy się głównym metodom płatności i zastanowimy się, jak osiągnąć bezpieczne środowisko płatności.

PYTANIA

 1. Jakie są główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas rozwijania obecności w handlu elektronicznym?
 2. Zdefiniuj cykl życia rozwoju systemów i omów różne etapy tworzenia witryny handlu elektronicznego.
 3. Omów różnice między prostym logicznym i fizycznym projektem strony internetowej.
 4. Dlaczego testowanie systemu jest ważne? Wymień typy testów i ich wzajemne powiązania.
 5. Porównaj koszty rozwoju systemu i jego utrzymania. Co jest droższe i dlaczego?
 6. Dlaczego utrzymanie strony internetowej jest tak kosztowne? Omów główne czynniki wpływające na koszt.
 7. Jakie są główne różnice między architekturą lokacji jednowarstwowej i wielowarstwowej?
 8. Wymień podstawowe funkcjonalności, które powinien zapewniać serwer WWW.
 9. Jakie są główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszej platformy sprzętowej dla swojej witryny?
 10. Dlaczego przepustowość serwera WWW jest ważnym problemem dla witryn handlu elektronicznego?
 11. Porównaj i porównaj różne metody skalowania. Wyjaśnij, dlaczego skalowalność jest kluczowym problemem biznesowym dla witryn internetowych.
 12. Jakie jest osiem najważniejszych czynników wpływających na projekt witryny i jak wpływają one na jej działanie?
 13. Co to jest Java i JavaScript? Jaką rolę odgrywają w projektowaniu stron internetowych?
 14. Wymień i opisz trzy metody indywidualnego traktowania klientów. Dlaczego mają znaczenie dla handlu elektronicznego?
 15. Jakie zasady muszą opracować firmy handlu elektronicznego przed uruchomieniem witryny i dlaczego należy je opracować?
 16. Jakie są zalety i wady projektowania mobile first?
 17. Jaka jest różnica między aplikacją mobilną a aplikacją natywną?
 18. W jaki sposób hybrydowa aplikacja mobilna łączy funkcjonalność mobilnej aplikacji internetowej i aplikacji natywnej?
 19. Co to jest PHP i jak jest używane w tworzeniu stron internetowych?
 20. Czym różni się projektowanie responsywnych stron internetowych od adaptacyjnego dostarczania sieci?

KLUCZOWE IDEE

Zrozum pytania, które musisz zadać i na które musisz odpowiedzieć, a także kroki, które należy podjąć, aby rozwinąć obecność w handlu elektronicznym.

 • Pytania, które należy zadać i na które należy odpowiedzieć, rozwijając obecność w handlu elektronicznym, obejmują:
 • Jaka jest Twoja wizja i jak masz nadzieję ją osiągnąć?
 • Jaki jest Twój model biznesowy i model przychodów?
 • Kto i gdzie jest grupą docelową?
 • Jakie są cechy rynku?
 • Skąd pochodzi treść?
 • Przeprowadź analizę SWOT.
 • Opracuj mapę obecności w handlu elektronicznym.
 • Opracuj harmonogram.
 • Opracuj szczegółowy budżet.

Wyjaśnij proces, który należy zastosować, budując obecność w handlu elektronicznym.

 • Czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia witryny handlu elektronicznego, obejmują sprzęt, oprogramowanie, możliwości telekomunikacyjne, projektowanie witryn internetowych i platform mobilnych, zasoby ludzkie i możliwości organizacyjne.
 • Cykl życia rozwoju systemów (metodologia rozumienia celów biznesowych systemu i projektowania odpowiedniego rozwiązania) do budowy serwisu e-commerce obejmuje pięć głównych etapów:
 • Zidentyfikuj konkretne cele biznesowe witryny, a następnie opracuj listę funkcji systemu i wymagań informacyjnych.
 • Opracuj specyfikację projektu systemu (zarówno projekt logiczny, jak i projekt fizyczny).
 • Zbuduj witrynę przez własny personel lub zlecając całość lub część odpowiedzialności zewnętrznym wykonawcom.
 • Przetestuj system (testy jednostkowe, testy systemowe, testy akceptacyjne, testy A / B (dzielone) i testy wielowymiarowe).
 • Wdrożenie i utrzymanie witryny.
 • Podstawowe funkcje biznesowe i systemowe, które witryna e-commerce powinna zawierać, obejmują katalog cyfrowy, bazę danych produktów, śledzenie klientów, koszyk / system płatności, blog na miejscu, bazę danych klientów, serwer reklam, śledzenie witryny i system raportowania i system zarządzania zapasami.
 • Zalety budowania witryny we własnym zakresie obejmują możliwość szybkiej zmiany i dostosowania witryny do wymagań rynku oraz możliwość zbudowania witryny spełniającej dokładnie to, czego potrzebuje firma.
 • Wady budowy zakładu we własnym zakresie obejmują wyższe koszty, większe ryzyko niepowodzenia, bardziej czasochłonny proces oraz dłuższą krzywą uczenia się personelu, która opóźnia czas wprowadzenia produktu na rynek.
 • Korzystanie z szablonów projektowych skraca czas projektowania, ale gotowe szablony mogą również ograniczać funkcjonalność.
 • Podobna decyzja jest również konieczna w przypadku outsourcingu hostingu witryny w porównaniu z utrzymaniem jej we własnym zakresie. Poleganie na zewnętrznym dostawcy nakłada ciężar niezawodności na kogoś innego w zamian za miesięczną opłatę za hosting. Wadą jest to, że jeśli witryna wymaga szybkich aktualizacji z powodu dużego ruchu, wybrana firma hostingowa może, ale nie musi, być w stanie nadążyć. Niezawodność a skalowalność to problem w tym przypadku.

Zidentyfikuj i zrozum główne kwestie związane z wyborem serwera WWW i oprogramowania serwera sprzedawcy w handlu elektronicznym.

 • Wczesne witryny internetowe wykorzystywały jednopoziomową architekturę systemu i składały się z komputera z jednym serwerem, który dostarczał statyczne strony internetowe użytkownikom wysyłającym żądania za pośrednictwem ich przeglądarek. Rozszerzona funkcjonalność dzisiejszych witryn internetowych wymaga opracowania wielopoziomowej architektury systemów, która wykorzystuje różnorodne wyspecjalizowane serwery internetowe, a także łącza do istniejących wcześniej zaplecza lub starszych firmowych baz danych.
 • Wszystkie witryny handlu elektronicznego wymagają podstawowego oprogramowania serwera WWW, aby odpowiadać na żądania klientów dotyczące stron HTML i XML. Wybierając oprogramowanie serwera WWW, firmy wybierają również system operacyjny, na którym będzie działać witryna. Liderem na rynku jest Apache, który działa w systemie Unix.
 • Serwery internetowe zapewniają szereg usług, w tym przetwarzanie żądań HTML użytkowników, usługi bezpieczeństwa, transfer plików, wyszukiwarkę, przechwytywanie danych, pocztę elektroniczną i narzędzia do zarządzania witryną.
 • Oprogramowanie serwera dynamicznego umożliwia witrynom dostarczanie treści dynamicznych zamiast statycznych, niezmiennych informacji. Programy serwerowe aplikacji WWW zapewniają szeroki zakres funkcjonalności e-commerce, w tym tworzenie bazy danych klientów, tworzenie programu promocyjnego poczty elektronicznej, przyjmowanie i realizację zamówień, a także wiele innych usług.
 • Oprogramowanie serwera sprzedawcy dla handlu elektronicznego to kolejny ważny pakiet oprogramowania, który zapewnia wyświetlanie katalogów, przechowywanie informacji i śledzenie klientów, przyjmowanie zamówień (koszyk) i przetwarzanie zakupów za pomocą karty kredytowej. Platformy oprogramowania do handlu elektronicznego mogą zaoszczędzić czas i pieniądze, ale dostosowywanie może znacznie podnieść koszty. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy oprogramowania do handlu elektronicznego, obejmują jej funkcjonalność, obsługę różnych modeli biznesowych, wizualne narzędzia do zarządzania witryną i systemy raportowania, wydajność i skalowalność, łączność z istniejącymi systemami biznesowymi, zgodność ze standardami oraz możliwości globalne i wielokulturowe.

Zapoznaj się z kwestiami związanymi z wyborem najbardziej odpowiedniego sprzętu dla witryny handlu elektronicznego.

 • Szybkość, pojemność i skalowalność to trzy najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu operacyjnego, a tym samym sprzętu, na którym działa.
 • Aby ocenić, jak szybka musi być witryna, firmy muszą ocenić liczbę jednoczesnych użytkowników, których witryna spodziewa się zobaczyć, charakter ich żądań, rodzaj żądanych informacji i przepustowość dostępną dla witryny. Odpowiedzi na te pytania dostarczą wskazówek dotyczących procesorów niezbędnych do spełnienia wymagań klientów. W niektórych przypadkach dodatkowa moc obliczeniowa może zwiększyć pojemność, poprawiając w ten sposób szybkość systemu.
 • Ważną kwestią jest również skalowalność. Zwiększenie podaży przetwarzania poprzez skalowanie w górę w celu zaspokojenia popytu można osiągnąć poprzez skalowanie pionowe lub poziome lub poprzez ulepszenie architektury przetwarzania.

Znajdź dodatkowe narzędzia, które mogą poprawić wydajność witryny.

 • Oprócz zapewniania szybkiej witryny internetowej firmy muszą również dążyć do posiadania dobrze zaprojektowanej witryny, która zachęca odwiedzających do zakupu. Budowanie interaktywności poprawia efektywność witryny, podobnie jak techniki personalizacji.
 • Powszechnie używane narzędzia programowe do osiągania wysokiego poziomu interaktywności strony internetowej i personalizacji klienta obejmują skrypty Common Gateway Interface (CGI), Active Server Pages (ASP) i ASP.NET, Java aplety, JavaScript, ActiveX i VBScript, Ajax, PHP, Ruby on Rails (RoR lub Rails) oraz Django.

Zapoznaj się z ważnymi kwestiami związanymi z tworzeniem mobilnej witryny internetowej i tworzeniem aplikacji mobilnych.

 • Tworząc obecność mobilną, ważne jest, aby zrozumieć różnicę między witryną mobilną, mobilnymi aplikacjami internetowymi, aplikacjami natywnymi i aplikacjami hybrydowymi.
 • Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie celów biznesowych, ponieważ pomagają one określić, który typ obecności mobilnej jest najlepszy.
 • Projekt powinien uwzględniać ograniczenia platformy mobilnej. Najnowsze trendy obejmują projektowanie mobilne, responsywne projektowanie witryn internetowych i adaptacyjne dostarczanie w sieci.
 • Stworzenie mobilnej strony internetowej jest prawdopodobnie najtańszą opcją; mobilne aplikacje internetowe wymagają więcej wysiłku i kosztują; najdroższe w tworzeniu będą prawdopodobnie aplikacje natywne.

OBECNOŚĆ MOBILNA: WYDAJNOŚĆ I KOSZTY

Jeśli nie masz istniejącej witryny internetowej, najskuteczniejszym procesem może być zastosowanie filozofii projektowania mobile first i zaprojektowanie najpierw witryny mobilnej. Alternatywnie możesz zdecydować się na zbudowanie tradycyjnej witryny internetowej przy użyciu technik RWD lub AWD. Jeśli masz już witrynę internetową, której nie chcesz całkowicie przebudowywać, najtańszą ścieżką jest zmiana jej rozmiaru w celu utworzenia witryny mobilnej przyjaznej dla smartfonów. Zwykle nie wymaga to całkowitego przeprojektowania. Będziesz musiał zmniejszyć grafikę i tekst, uprościć nawigację i skupić się na poprawie obsługi klienta, aby nie wprowadzać w błąd ludzi. Ponieważ Twoi klienci mogą czasami potrzebować stosunkowo wolnego połączenia komórkowego, konieczne będzie zmniejszenie ilości przesyłanych danych. Ponadto, biorąc pod uwagę trudność wprowadzania danych klientów na urządzeniu mobilnym, nie można oczekiwać, że klienci będą szczęśliwie wprowadzać długie ciągi cyfr lub znaków tekstowych. Dla przejrzystości marketingowej upewnij się, że obrazy marki używane w witrynie mobilnej są zgodne z obrazami w tradycyjnej witrynie. Koszt stworzenia mobilnej strony internetowej może wahać się w szerokim zakresie, od 1 miliona USD za niestandardową witrynę dla dużego globalnego przedsiębiorstwa do znacznie poniżej 1000 USD dla małej firmy, która wybiera firmę taką jak Wix lub MoFuse, która oferuje szablon lub telefon komórkowy twórca strony internetowej. Tworzenie mobilnej aplikacji internetowej korzystającej z przeglądarki urządzenia mobilnego wymaga więcej wysiłku i kosztów niż tworzenie mobilnej witryny internetowej i podlega tym samym ograniczeniom, co każda aplikacja przeglądarkowa. Oferuje jednak pewne zalety, takie jak lepsza grafika, większa interaktywność i szybsze obliczenia lokalne, na przykład w mobilnych aplikacjach geolokalizacyjnych, takich jak Foursquare, które wymagają lokalnego obliczenia pozycji, a następnie komunikacji z serwerem internetowym witryny. Najdroższą drogą do obecności na urządzeniach mobilnych jest zbudowanie aplikacji natywnej. Aplikacje natywne mogą wymagać większej wiedzy programistycznej, chociaż istnieje wiele nowych pakietów programistycznych, które mogą tworzyć natywne aplikacje mobilne przy minimalnej wiedzy programistycznej. Ponadto praktycznie żaden z elementów użytych w istniejącej witrynie internetowej nie może zostać ponownie użyty, a będziesz musiał przeprojektować całą logikę interfejsu i dokładnie przemyśleć doświadczenia klienta. Na przykład istnieje dość stabilny tradycyjny interfejs witryny HTML z przyciskami, grafiką, filmami i reklamami, który rozwinął się w ciągu ostatniej dekady. Nie dotyczy to aplikacji. Nie ma zestawu standardów ani oczekiwań nawet ze strony użytkowników – aplikacja wygląda inaczej niż każda inna. Oznacza to, że użytkownik ma do czynienia z dużymi różnicami w projektowaniu aplikacji, więc interfejs użytkownika musi być dość prosty i oczywisty. Wiele dzwonków i gwizdków znajdujących się na dużym ekranie witryny na komputery stacjonarne nie może być używanych w aplikacjach mobilnych. Będziesz potrzebować jeszcze większego uproszczenia i skupienia. Te słabości są również największą siłą aplikacji natywnych: masz możliwość stworzenia naprawdę oszałamiającego, wyjątkowego doświadczenia klienta, w którym użytkownicy mogą wchodzić w interakcję z Twoją marką. Jeśli chcesz intensywnego budowania marki z klientami, gdzie interakcja między Twoją marką a klientami jest łatwa i wydajna, najlepszym wyborem są aplikacje natywne.

NARZĘDZIA ROZWOJU MIĘDZY PLATFORMOWYCH APLIKACJI MOBILNYCH

Oprócz tworzenia natywnych aplikacji od podstaw przy użyciu języka programowania, takiego jak Objective C lub Java, istnieją setki tanich lub open source zestawów narzędzi do tworzenia aplikacji, które sprawiają, że tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych jest stosunkowo łatwe i niedrogie bez konieczności korzystania z urządzenia -specyficzny język programowania. Narzędzia obejmują Appery.io, platformę opartą na chmurze, która umożliwia wizualne narzędzie do tworzenia aplikacji typu „przeciągnij i upuść” do tworzenia aplikacji HTML5 przy użyciu jQuery Mobile. Appery.io obsługuje aplikacje na Androida, iOS i Windows Phone. Codiqa to podobne narzędzie, które jest jeszcze łatwiejsze w użyciu. Zapewnia również interfejs typu “ przeciągnij i upuść ” i buduje aplikację ze 100% komponentami HTML5 bez konieczności kodowania. Dla tych, którzy są jeszcze mniej techniczni, Conduit to darmowy kreator aplikacji mobilnych, który pozwala na włączenie różnych funkcji, w tym handlu elektronicznego, powiadomień i kanału społecznościowego. Z bardziej technicznego punktu widzenia PhoneGap to platforma programistyczna dla telefonów komórkowych, która wykorzystuje oprogramowanie o nazwie Apache Cordova, aby umożliwić tworzenie hybrydowych aplikacji mobilnych przy użyciu HTML, CSS i JavaScript. MoSync to kolejne zaawansowane narzędzie do tworzenia aplikacji wieloplatformowych na systemy operacyjne iOS, Android, Linux Mobile, Windows Mobile i Symbian. Appcelerator to podobne, mniej techniczne narzędzie do tworzenia i zarządzania hybrydowymi aplikacjami mobilnymi.

OBECNOŚĆ MOBILNA: UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU

Projektowanie witryny mobilnej różni się nieco od tradycyjnego projektowania witryn na komputery stacjonarne ze względu na inny sprzęt, oprogramowanie i oczekiwania konsumentów. Projektanci muszą wziąć pod uwagę ograniczenia platformy mobilnej podczas projektowania na platformę mobilną. Rozmiary plików powinny być mniejsze, a liczba plików wysyłanych do użytkownika zmniejszona. Skoncentruj się na kilku potężnych grafikach i zminimalizuj liczbę obrazów wysyłanych do użytkownika. Uprość pola wyboru i listy, aby użytkownik mógł łatwo przewijać i wybierać opcje. Obecność na urządzeniach mobilnych stała się tak ważna, że ​​napędza rosnący trend polegający na odwróceniu tradycyjnego procesu rozwoju handlu elektronicznego i rozpoczęciu zamiast tego rozwoju obecności mobilnej zamiast strony internetowej na komputery stacjonarne (znanej jako projekt mobile first). Pierwszy projekt mobilny ma kilka zalet. Zamiast tworzyć w pełni funkcjonalny projekt witryny internetowej na komputery stacjonarne, który następnie musi zostać zmniejszony, projekt z myślą o urządzeniach mobilnych koncentruje się na tworzeniu możliwie najlepszych wrażeń z uwzględnieniem ograniczeń platformy mobilnej, a następnie dodawaniu elementów z powrotem do platformy komputerowej, stopniowo zwiększając funkcjonalność teren. Zwolennicy projektowania mobile first twierdzą, że zmusza to projektantów do skupienia się na tym, co najważniejsze, a to pomaga stworzyć szczupły i wydajny projekt mobilny, który działa znacznie lepiej niż projekt, który zaczyna się od tradycyjnej platformy, którą należy rozebrać do pracy na urządzeniach mobilnych . Projekt Mobile First nie jest jednak pozbawiony wyzwań. Może to być trudniejsze dla projektantów, którzy są bardziej zadowoleni z bardziej tradycyjnego procesu. Inne ważne trendy w rozwoju mobilnych witryn internetowych obejmują responsywne projektowanie witryn internetowych i adaptacyjne projektowanie witryn internetowych. Responsywne narzędzia do projektowania stron internetowych (RWD) i techniki projektowania umożliwiają zaprojektowanie strony internetowej, która automatycznie dostosowuje jej układ i sposób wyświetlania do rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana, czy to na komputerze stacjonarnym, tablecie czy smartfonie. Narzędzia RWD obejmują HTML5 i CSS3, a jego trzy kluczowe zasady projektowania obejmują stosowanie elastycznych układów opartych na siatce, elastycznych obrazów i multimediów oraz zapytań o media. RWD używa tego samego kodu HTML i projektu dla każdego urządzenia, ale używa CSS (który określa układ strony internetowej), aby dostosować układ i wyświetlanie do kształtu ekranu. Witryny RWD zwykle dobrze działają w przypadku witryn o stosunkowo prostej funkcjonalności (tj. Witryn, które głównie dostarczają treści), z którymi użytkownicy korzystają w podobny sposób, niezależnie od używanego urządzenia. Jednak korzystanie z RWD może być kosztowne i często wymaga całkowitego przeprojektowania interfejsu witryny. Innym problemem związanym z RWD, szczególnie jeśli nie jest połączony z projektem mobile first, jest to, że responsywna witryna nadal ma rozmiar i złożoność tradycyjnej witryny na komputery stacjonarne, co czasami powoduje jej powolne ładowanie i działanie na urządzeniu mobilnym. Aby rozwiązać ten problem, opracowano inną technikę, znaną jako adaptacyjne projektowanie witryn internetowych. W przypadku adaptacyjnego projektowania witryn internetowych (AWD) (czasami określanego również jako adaptacyjne dostarczanie lub responsywne projektowanie witryn internetowych z komponentami po stronie serwera (RESS)) serwer obsługujący witrynę wykrywa atrybuty urządzenia wysyłającego żądanie i korzystając z predefiniowanych rozmiar ekranu urządzenia wraz z CSS i JavaScript ładuje wersję strony zoptymalizowaną dla urządzenia. AWD ma wiele zalet, w tym krótsze czasy ładowania, możliwość ulepszania lub usuwania funkcji w locie i zazwyczaj lepsze wrażenia użytkownika, szczególnie w firmach, w których intencje użytkownika różnią się w zależności od używanej platformy. Na przykład stworzenie mobilnej strony internetowej z AWD umożliwiło Lufthansie skupienie się na działaniach, które najczęściej podejmują jej użytkownicy mobilni, takich jak odprawa, uzyskiwanie informacji o statusie lotu i sprawdzanie tras podróży, a także zapewnienie zróżnicowanych wrażeń z tradycyjnego komputera. teren . Odmiana AWD wykorzystuje platformę opartą na chmurze, aby zapewnić podobną funkcjonalność

PLANOWANIE I BUDOWANIE MOBILNEJ OBECNOŚCI

Jaka jest „właściwa” obecność mobilna dla Twojej firmy? Odpowiedź zależy od określenia celów biznesowych, a na ich podstawie określą wymagania dotyczące informacji związanych z obecnością w telefonie komórkowym. Ten sam rodzaj analizy i wnioskowania w zakresie projektowania (SAD), który opisano wcześniej w tym rozdziale, jest potrzebny do planowania i budowania mobilnej obecności, chociaż istnieją istotne różnice. Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie celów biznesowych, które próbujesz osiągnąć. Dlaczego rozwijasz obecność na urządzeniach mobilnych? Czy ma to na celu zwiększenie sprzedaży poprzez stworzenie łatwego do przeglądania katalogu, w którym użytkownicy mogą robić zakupy i kupować? Wzmocnić swoją markę, tworząc angażujące, interaktywne doświadczenie? Umożliwić klientom interakcję ze społecznością klientów? W jaki sposób Twoi konkurenci wykorzystują obecność na urządzeniach mobilnych? Gdy masz już jasne wyobrażenie o celach biznesowych, będziesz w stanie opisać rodzaj potrzebnej funkcjonalności systemu i określić wymagania informacyjne dotyczące Twojej obecności mobilnej. Po określeniu celów biznesowych, funkcjonalności systemu i wymagań dotyczących informacji można pomyśleć o zaprojektowaniu i zbudowaniu systemu. Nadszedł czas, aby zastanowić się, który z nich opracować: witrynę mobilną, mobilną aplikację internetową czy aplikację natywną. Na przykład, jeśli Twoim celem jest budowanie marki lub budowanie społeczności, najlepszym wyborem może być aplikacja natywna, ponieważ zapewnia bogate, interaktywne i wciągające doświadczenie, które może wzmocnić emocjonalny związek z marką. Ponieważ aplikacje natywne są przechowywane lokalnie na urządzeniu, można uzyskać do nich dostęp nawet wtedy, gdy użytkownik jest offline, co umożliwia mu głębsze zaangażowanie. Ponadto aplikacje natywne mogą wykorzystywać unikalne cechy urządzenia mobilnego, takie jak używanie żyroskopu do wyświetlania widoku 360 stopni. Z drugiej strony, jeśli Twoim celem jest zwiększenie świadomości, dostarczenie konkretnych informacji o konkretnych produktach lub zwiększenie sprzedaży, to strona mobilna lub aplikacja mobilna ma większy sens, ponieważ stosunkowo łatwe i niedrogie jest po prostu opublikowanie informacji w mobilna sieć i konsumenci nadal czują się najwygodniej przeprowadzając transakcje w sieci (choć sytuacja się zmienia, ponieważ coraz więcej sprzedawców detalicznych dodaje funkcje handlu elektronicznego bezpośrednio do aplikacji). Coraz częściej jednak wybór nie będzie stanowił decyzji „albo / albo”. Aplikacje mobilne i witryny mobilne oferują różne korzyści, a w większości przypadków najlepszą strategią będzie zaplanowanie dostarczania atrakcyjnych treści na wszystkie urządzenia. mobile first design: rozpoczęcie procesu rozwoju e-commerce od strony mobilnej, a nie desktopowej

responsive web design (RWD): narzędzia i zasady projektowania, które automatycznie dostosowują układ strony internetowej w zależności od rozdzielczości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana.

Adaptive web design (AWD): technika po stronie serwera, która wykrywa atrybuty urządzenia wysyłającego żądanie i, korzystając z predefiniowanych szablonów opartych na rozmiarze ekranu urządzenia wraz z CSS i JavaScript, ładuje wersję strony zoptymalizowaną dla urządzenia

TWORZENIE MOBILNEJ STRONY INTERNETOWEJ I TWORZENIE APLIKACJI MOBILNYCH

witryna mobilna: wersja zwykłej witryny internetowej na komputery z ograniczeniem treści i nawigacji.

mobilna aplikacja internetowa: aplikacja stworzona do uruchamiania w mobilnej przeglądarce internetowej wbudowanej w smartfon lub tablet

aplikacja natywna: aplikacja zaprojektowana specjalnie do działania przy użyciu sprzętu i systemu operacyjnego urządzenia mobilnego

aplikacja hybrydowa: ma wiele funkcji zarówno aplikacji natywnej, jak i mobilnej aplikacji internetowej

Dziś zbudowanie strony internetowej to tylko jeden z elementów rozwoju obecności w handlu elektronicznym. Biorąc pod uwagę, że ponad 90% wszystkich użytkowników Internetu uzyskuje dostęp do sieci przynajmniej przez część czasu z urządzeń mobilnych, firmy muszą dziś opracowywać witryny mobilne i mobilne aplikacje internetowe, aplikacje natywne lub aplikacje hybrydowe, aby wchodzić w interakcje z klientami, dostawcami. i pracowników. Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, które z tych narzędzi rozszerzonej obecności w sieci mają być używane. Do rozważenia są różne rodzaje platform m-commerce, z których każda ma wyjątkowe zalety i koszty. Witryna mobilna to wersja zwykłej witryny internetowej, która jest ograniczona pod względem treści i nawigacji, dzięki czemu użytkownicy mogą znaleźć to, czego chcą i szybko podjąć decyzję lub dokonać zakupu. Możesz zobaczyć różnicę między zwykłą witryną internetową a witryną mobilną, odwiedzając witrynę Amazon na komputerze stacjonarnym, a następnie smartfonie lub tablecie. Witryna mobilna Amazon jest bardziej przejrzystą, bardziej interaktywną witryną, która umożliwia nawigację palcem i efektywne podejmowanie decyzji przez konsumentów. Podobnie jak tradycyjne witryny internetowe, witryny mobilne działają na serwerach firmy i są tworzone przy użyciu standardowych narzędzi internetowych, takich jak HTML po stronie serwera, Linux, PHP i SQL. Podobnie jak w przypadku wszystkich witryn internetowych, użytkownik musi być podłączony do sieci, a wydajność zależy od przepustowości.

Zasadniczo witryny mobilne działają wolniej niż tradycyjne witryny internetowe wyświetlane na komputerze stacjonarnym podłączonym do szerokopasmowej sieci biurowej. Większość dużych firm ma obecnie witryny mobilne. Mobilna aplikacja internetowa to aplikacja stworzona do uruchamiania w zbudowanej mobilnej przeglądarce internetowej do smartfona lub tabletu. W przypadku Apple natywną przeglądarką jest Safari. Ogólnie rzecz biorąc, jest zbudowany tak, aby naśladować cechy aplikacji natywnej przy użyciu języka HTML5 i Javy. Mobilne aplikacje internetowe są specjalnie zaprojektowane dla platformy mobilnej pod względem rozmiaru ekranu, nawigacji palcami i prostoty graficznej. Mobilne aplikacje internetowe mogą obsługiwać złożone interakcje używane w grach i multimediach, wykonywać obliczenia w czasie rzeczywistym w locie i mogą być wrażliwe na dane geograficzne dzięki wbudowanej w smartfonie funkcji globalnego systemu pozycjonowania (GPS). Mobilne aplikacje internetowe zwykle działają szybciej niż witryny mobilne, ale nie tak szybko, jak aplikacje natywne. Aplikacja natywna to aplikacja zaprojektowana specjalnie do działania przy użyciu sprzętu i systemu operacyjnego urządzenia mobilnego. Te samodzielne programy mogą łączyć się z Internetem w celu pobierania i wysyłania danych oraz mogą działać na tych danych nawet wtedy, gdy nie są połączone z Internetem. Pobierz książkę do czytnika aplikacji, odłącz się od Internetu i przeczytaj książkę. Ponieważ różne typy smartfonów mają różny sprzęt i systemy operacyjne, aplikacje nie są „jeden rozmiar dla wszystkich” i dlatego muszą być opracowywane dla różnych platform mobilnych. Aplikacja Apple działająca na iPhonie nie może działać na telefonach z systemem Android. Jak dowiedziałeś się z rozdziału 3, aplikacje natywne są tworzone przy użyciu różnych języków programowania w zależności od urządzenia, dla którego są przeznaczone, a następnie kompilowane do postaci kodu binarnego i wykonującego się niezwykle szybko na urządzeniach mobilnych, znacznie szybciej niż oparte na HTML lub Javie. mobilne aplikacje internetowe. Z tego powodu aplikacje natywne są idealne do gier, złożonych interakcji, obliczeń w locie, manipulacji graficznych i reklam multimedialnych. Coraz częściej programiści łączą elementy aplikacji natywnych i mobilnych aplikacji internetowych w aplikacje hybrydowe. Aplikacja hybrydowa ma wiele funkcji zarówno aplikacji natywnej, jak i mobilnej aplikacji internetowej. Podobnie jak aplikacja natywna, działa w natywnym kontenerze na urządzeniu mobilnym i ma dostęp do interfejsów API urządzenia, umożliwiając korzystanie z wielu funkcji urządzenia, takich jak żyroskop, które zwykle nie są dostępne dla mobilnej aplikacji internetowej . Może być również spakowany jako aplikacja do dystrybucji ze sklepu z aplikacjami. Podobnie jak mobilna aplikacja internetowa jest oparta na HTML5, CSS3 i JavaScript, ale wykorzystuje silnik przeglądarki urządzenia do renderowania HTML5 i lokalnego przetwarzania JavaScript.

ZESTAW POLITYKI INFORMACYJNEJ

Tworząc witrynę handlu elektronicznego, należy również skupić się na zestawie zasad dotyczących informacji, które będą rządzić witryną. Będziesz musiał opracować politykę prywatności – zbiór publicznych oświadczeń deklarujących swoim klientom, w jaki sposób traktujesz ich dane osobowe, które zbierasz w witrynie. Konieczne będzie również ustanowienie reguł dostępności – zestawu założeń projektowych, które zapewnią niepełnosprawnym użytkownikom efektywny dostęp do witryny. Ponad 50 milionów Amerykanów jest niepełnosprawnych i potrzebuje specjalnych dróg dostępu do budynków, a także systemów komputerowych

polityka prywatności: zbiór publicznych oświadczeń deklarujących swoim klientom w jaki sposób traktujesz ich dane osobowe, które zbierasz w witrynie

reguły dostępności: zestaw założeń projektowych, które zapewniają niepełnosprawnym użytkownikom efektywny dostęp do Twojej witryny

NARZĘDZIA DO PERSONALIZACJI

Na pewno będziesz chciał wiedzieć, jak traktować każdego klienta indywidualnie i naśladować tradycyjny rynek twarzą w twarz. Personalizacja (możliwość traktowania ludzi na podstawie ich osobistych cech i wcześniejszej historii z Twoją witryną) i personalizacja (możliwość zmiany produktu, aby lepiej odpowiadał potrzebom klienta) to dwa kluczowe elementy e-commerce, które potencjalnie mogą to zrobić prawie tak potężny, jak tradycyjny targowisko, a może nawet potężniejszy niż poczta reklamowa lub zakupy w anonimowym podmiejskim centrum handlowym. Bezpośrednia rozmowa z klientem na zasadzie „jeden do jednego”, a nawet dostosowanie produktu do klienta jest dość trudne w typowym typie masowego marketingu, uniwersalnej transakcji handlowej, która charakteryzuje większość współczesnego handlu. Istnieje wiele metod dostosowywania i dostosowywania. Na przykład, możesz spersonalizować zawartość internetową, znając osobiste tło gościa. Możesz również przeanalizować wzorzec kliknięć i odwiedzanych witryn dla każdego klienta, który wejdzie na Twoją witrynę. Omówimy te metody w dalszych rozdziałach poświęconych marketingowi. Podstawową metodą personalizacji i dostosowywania jest umieszczanie plików cookie na komputerze klienckim użytkownika. Plik cookie to mały plik tekstowy umieszczony na komputerze klienta użytkownika, który może zawierać wszelkiego rodzaju informacje o kliencie, takie jak identyfikator klienta, identyfikator kampanii lub zakupy w witrynie. A potem, gdy użytkownik wróci do witryny lub wejdzie do niej dalej, można uzyskać dostęp do wcześniejszej historii klienta z bazy danych. Informacje zebrane podczas poprzednich wizyt mogą następnie służy do personalizacji wizyty i dostosowania produktu. Na przykład, gdy użytkownik wraca do witryny, można odczytać plik cookie, aby znaleźć identyfikator klienta, wyszukać go w bazie nazwisk i powitać klienta („Witaj Mary! Można również zapisać zapis wcześniejszych zakupów, a następnie polecić powiązany produkt („A co powiesz na skrzynkę z narzędziami po zakupie kluczy?”). Możesz pomyśleć o dostosowaniu produktu („Wykazałeś zainteresowanie podstawowymi programami szkoleniowymi dla programu Word. Mamy specjalny program„ Jak się uczyć ”dla początkujących w oprogramowaniu Office. Czy chcesz zobaczyć przykładową kopię online? ”).