TESTOWANIE SYSTEMU

Po zbudowaniu i zaprogramowaniu systemu będziesz musiał przystąpić do procesu testowania. W zależności od rozmiaru systemu może to być dość trudne i długotrwałe. Wymagane jest sprawdzenie, czy system jest zlecany na zewnątrz, czy też jest budowany we własnym zakresie. Złożona witryna e-commerce może mieć tysiące ścieżek w witrynie, z których każda musi zostać udokumentowana, a następnie przetestowana. Należy zauważyć, że testy są generalnie niedofinansowane. Aż 50% budżetu można zużyć na testowanie i przebudowę (zwykle w zależności od jakości początkowego projektu). Testowanie jednostkowe polega na testowaniu modułów programu witryny pojedynczo. Testowanie systemu polega na testowaniu witryny jako całości, w taki sam sposób, w jaki zrobiłby to typowy użytkownik podczas korzystania z witryny. Ponieważ nie ma naprawdę „typowego” użytkownika, testowanie systemu wymaga przetestowania każdej możliwej ścieżki. Ostateczne testy akceptacyjne wymagają, aby kluczowy personel i menedżerowie firmy zajmujący się marketingiem, produkcją, sprzedażą i ogólnym zarządzaniem faktycznie używali systemu zainstalowanego na testowym serwerze internetowym lub intranetowym. Ten test akceptacyjny sprawdza, czy cele biznesowe systemu, zgodnie z pierwotnym założeniem, faktycznie działają. Inną formą testowania jest testowanie A / B (lub testowanie dzielone). Ta forma testowania polega na wyświetlaniu dwóch wersji (A i B) strony internetowej lub witryny internetowej różnym użytkownikom, aby sprawdzić, która z nich działa lepiej. Istnieje kilka różnych typów testów A / B, których można użyć w projekcie strony internetowej. Test szablonu porównuje tę samą ogólną zawartość strony przy użyciu dwóch różnych układów i / lub projektowania. Nowy test koncepcji porównuje stronę kontrolną ze stroną, która jest zupełnie inna. Test lejka porównuje przepływ przez serię stron (takich jak strona produktu, strona rejestracji, strona koszyka z pominięciem strony rejestracji), aby zobaczyć, która z nich powoduje wyższy procent konwersji. Testowanie na wielu odmianach to znacznie bardziej wyrafinowana forma testowania niż testy A / B. Testowanie na wielu odmianach obejmuje identyfikowanie określonych elementów lub zmiennych na stronie internetowej, takich jak nagłówek, obraz, przycisk i tekst, tworzenie wersji dla każdego elementu, a następnie tworzenie unikalnej kombinacji każdego elementu i wersji do przetestowania. Na przykład, jeśli istnieją trzy elementy i dwie wersje każdego z nich, będzie osiem możliwych kombinacji (2 * 2 * 2 = 8) do przetestowania. Prawidłowo stosowane testowanie wielowymiarowe umożliwia projektantom identyfikację najbardziej optymalnego układu, koloru, zawartości i formatu.

WDROŻENIE I KONSERWACJA

Większość osób niezaznajomionych z systemami błędnie myśli, że po zainstalowaniu systemu informatycznego proces się kończy. W rzeczywistości, gdy początek procesu dobiegł końca, żywotność systemu dopiero się zaczyna. Systemy psują się z różnych powodów – większość z nich jest nieprzewidywalna. Dlatego potrzebują ciągłej kontroli, testowania i naprawy. Konserwacja systemów jest niezbędna, ale czasami nie jest przewidziana w budżecie. Ogólnie rzecz biorąc, roczny koszt utrzymania systemu będzie mniej więcej odpowiadał kosztowi rozwoju. Witryna e-commerce o wartości 40 000 USD będzie prawdopodobnie wymagać rocznych wydatków w wysokości 40 000 USD. Bardzo duże witryny handlu elektronicznego doświadczają pewnych korzyści skali, więc na przykład witryna o wartości 1 miliona dolarów prawdopodobnie będzie wymagać budżetu na utrzymanie w wysokości od 500 000 do 700 000 USD. Dlaczego utrzymanie witryny e-commerce kosztuje tak dużo? W przeciwieństwie do systemów płacowych, na przykład witryny handlu elektronicznego są zawsze w trakcie zmian, ulepszeń i poprawek. Badania nad konserwacją tradycyjnych systemów wykazały, że 20% czasu jest poświęcane na debugowanie kodu i reagowanie na sytuacje awaryjne (na przykład nowy serwer został zainstalowany przez Twojego dostawcę usług internetowych i wszystkie łącza hipertekstowe zostały utracone, a skrypty CGI wyłączone) – witryna jest na dół!). Kolejne 20% czasu dotyczy zmian w raportach, plikach danych i linkach do baz danych zaplecza. Pozostałe 60% czasu utrzymania jest poświęcone na ogólną administrację (wprowadzanie zmian produktowych i cenowych w katalogu) oraz wprowadzanie zmian i usprawnień w systemie. Witryny e-commerce nigdy nie są skończone: są zawsze w trakcie tworzenia i przebudowy. Są dynamiczne – znacznie bardziej niż systemy płacowe. Długoterminowy sukces witryny e-commerce będzie zależał od dedykowanego zespołu pracowników (zespołu internetowego), którego jedynym zadaniem będzie monitorowanie i dostosowywanie witryny do zmieniających się warunków rynkowych. Zespół internetowy musi posiadać wiele umiejętności; zazwyczaj obejmuje programistów, projektantów i menedżerów biznesowych wytypowanych z działu marketingu, produkcji i wsparcia sprzedaży. Jednym z pierwszych zadań zespołu internetowego jest wysłuchanie opinii klientów w witrynie i odpowiadanie na nie w razie potrzeby. Drugim zadaniem jest opracowanie planu systematycznego monitorowania i testowania, którego należy przestrzegać co tydzień, aby upewnić się, że wszystkie linki działają, ceny są prawidłowe, a strony są aktualizowane. Duża firma może mieć tysiące stron internetowych, z których wiele jest połączonych, które wymagają systematycznego monitorowania.

Inne ważne zadania zespołu internetowego obejmują benchmarking (proces, w którym witryna jest porównywana z konkurencją pod względem szybkości reakcji, jakości układu i projektu) oraz utrzymywanie aktualności witryny w zakresie cen i promocji. Internet jest konkurencyjnym środowiskiem, w którym możesz bardzo szybko frustrować i tracić klientów z powodu nieprawidłowego działania witryny.

CZYNNIKI OPTYMALIZUJĄCE WYDAJNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Jeśli jesteś małą firmą korzystającą z jednej z dostępnych witryn do projektowania i hostingu, takich jak WordPress, nie musisz martwić się o sprzęt, oprogramowanie i techniki optymalizacji witryn, ponieważ dostawca zapewni tę wiedzę. Jeśli jednak tworzysz witrynę swojej firmy we własnym zakresie, musisz wziąć pod uwagę te kwestie. Cel serwisu internetowego to dostarczanie treści klientom i realizowanie transakcji. Im szybciej i bardziej niezawodnie te dwa cele zostaną osiągnięte, tym skuteczniejsza jest witryna z komercyjnego punktu widzenia. Jeśli jesteś menedżerem lub dyrektorem ds. Marketingu, chcesz, aby witryna działała w sposób, który spełnia oczekiwania klientów. Musisz upewnić się, że witryna jest zoptymalizowana, aby osiągnąć ten cel biznesowy. Optymalizacja wydajności witryny jest bardziej skomplikowana niż się wydaje i obejmuje co najmniej trzy czynniki: zawartość strony, generowanie strony i dostarczanie strony (patrz rysunek 4.10). W tym rozdziale opiszemy opcje oprogramowania i sprzętu, których będziesz musiał dokonać budowania serwisu e-commerce; są to również ważne czynniki w optymalizacji strony internetowej. Korzystanie z wydajnych stylów i technik projektowania stron i zawartości może skrócić czas odpowiedzi o dwie do pięciu sekund. Proste kroki obejmują redukcję niepotrzebnych komentarzy HTML i białych znaków, stosowanie wydajniejszej grafiki i unikanie niepotrzebnych linków do innych stron w serwisie. Szybkość generowania stron można zwiększyć, rozdzielając serwery komputerowe w celu wykonywania dedykowanych funkcji (takich jak generowanie stron statycznych, logika aplikacji, serwery multimediów i serwery baz danych) oraz przy użyciu różnych urządzeń od dostawców w celu przyspieszenia tych serwerów. Używanie jednego serwera lub wielu serwerów do wykonywania wielu zadań zmniejsza przepustowość o ponad 50%. Dostarczanie stron można przyspieszyć, korzystając ze specjalistycznych sieci dostarczania treści, takich jak Akamai, lub zwiększając lokalną przepustowość. Omówimy niektóre z tych czynników w całym rozdziale, ale pełne omówienie optymalizacji wydajności witryny wykracza poza zakres tego tekstu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *