WYBÓR OPROGRAMOWANIA

architektura systemu: rozmieszczenie oprogramowania, maszyn i zadań w systemie informatycznym potrzebne do osiągnięcia określonej funkcjonalności

architektura dwuwarstwowa: architektura systemu e-commerce, w której serwer WWW odpowiada na żądania stron WWW, a serwer bazy danych zapewnia przechowywanie danych backendowych

architektura wielowarstwowa: architektura systemu handlu elektronicznego, w której serwer sieciowy jest połączony z warstwą pośrednią, która zazwyczaj obejmuje serię serwerów aplikacji wykonujących określone zadania, a także warstwa zaplecza istniejących systemów korporacyjnych

Wraz z telekomunikacją, oprogramowanie i sprzęt stanowią infrastrukturę obecności e-commerce. Jako menadżer odpowiedzialny za tworzenie obecności w handlu elektronicznym musisz znać kilka podstawowych informacji na temat obu.

PROSTA KONTRA WIELOPOZIOMOWA ARCHITEKTURA STRONY INTERNETOWEJ

Przed rozwojem handlu elektronicznego strony internetowe po prostu dostarczały strony internetowe użytkownikom, którzy wysyłali za pośrednictwem swoich przeglądarek żądania stron HTML zawierających różnego rodzaju treści. Oprogramowanie strony internetowej było dość proste – składało się z komputera-serwera z podstawowym oprogramowaniem serwera WWW. Możemy nazwać ten układ pojedynczą architekturą systemu. Architektura systemu odnosi się do rozmieszczenia oprogramowania, maszyn i zadań w systemie informacyjnym potrzebnym do osiągnięcia określonej funkcjonalności (podobnie jak architektura domu odnosi się do rozmieszczenia materiałów budowlanych w celu uzyskania określonej funkcjonalności). Wiele witryn zaczęło się w ten sposób – nie ma transakcji pieniężnych. Dziesiątki tysięcy witryn nadal działają w ten sposób. Zamówienia można zawsze składać telefonicznie i nie przyjmować ich online. Rozwój handlu elektronicznego wymagał jednak znacznie bardziej interaktywnych funkcji, takich jak możliwość reagowania na dane wprowadzane przez użytkownika (formularze nazw i adresów), przyjmowanie zamówień klientów na towary i usługi, rozliczanie transakcji kartą kredytową w locie, konsultowanie cen i baz danych produktów, a nawet dostosuj reklamy na ekranie do charakterystyki użytkownika. Ten rodzaj rozszerzonej funkcjonalności wymagał opracowania serwerów aplikacji internetowych i wielopoziomowej architektury systemu do obsługi obciążeń przetwarzania. Serwery aplikacji sieci Web, opisane dokładniej w dalszej części tej sekcji, to wyspecjalizowane programy, które wykonują różnorodne przetwarzanie transakcji wymagane przez e-commerce. Oprócz wyspecjalizowanych serwerów aplikacji, witryny handlu elektronicznego muszą mieć możliwość pobierania i dodawania informacji do istniejących wcześniej korporacyjnych baz danych. Te starsze bazy danych, które powstały przed erą handlu elektronicznego, nazywane są bazami danych zaplecza lub starszymi. Korporacje dokonały ogromnych inwestycji w te systemy, aby przechowywać informacje o klientach, produktach, pracownikach i dostawcach. Te systemy zaplecza stanowią dodatkową warstwę w wielopoziomowej witrynie. W architekturze dwuwarstwowej serwer WWW odpowiada na żądania stron WWW, a serwer bazy danych zapewnia przechowywanie danych w zapleczu. Z kolei w architekturze wielowarstwowej serwer sieciowy jest połączony z warstwą środkową, która zazwyczaj zawiera serię serwerów aplikacji wykonujących określone zadania, a także z warstwą zaplecza istniejących systemów korporacyjnych zawierających produkt, klienta, i ceny. Lokacja wielowarstwowa zazwyczaj wykorzystuje kilka komputerów fizycznych, z których każdy uruchamia niektóre aplikacje i współdzieli obciążenie pracą z wieloma komputerami fizycznymi. W pozostałej części tej sekcji opisano podstawowe funkcje oprogramowania serwera WWW i różne typy serwerów aplikacji WWW.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *