Dane demograficzne i dostęp

Profil demograficzny handlu internetowego i handlu elektronicznego zmienił się znacznie od 1995 r. Do 2000 r. W Internecie dominowali samotni, biali, młodzi mężczyźni z wyższym wykształceniem i wysokimi dochodami. Ta nierówność ^ w dostępie i korzystaniu z nich wywołała obawy co do możliwej „przepaści cyfrowej”. Jednak w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost korzystania z Internetu przez kobiety, mniejszości, seniorów i rodziny o skromnych dochodach, co skutkowało znacznym wzrostem zmniejszenie – ale nie wyeliminowanie – wcześniejszej nierówności w dostępie i wykorzystaniu. Mniej więcej taki sam odsetek mężczyzn (82%) i kobiet (83%) korzysta z internetu dzisiaj. Nastolatki (12-17) i młodzi dorośli (18-24) to grupy wiekowe o najwyższym odsetku korzystania z internetu – 97%. Osoby dorosłe z grupy 25-54 lat są również silnie reprezentowane, z odsetkiem ponad 90%. Inną szybko rozwijającą się grupą online jest segment 65 i więcej, z których 61% korzysta obecnie z internetu. Odsetek bardzo małych dzieci (0-11 lat) korzystających z Internetu również wzrósł do 62% tej grupy wiekowej. Przyszły wzrost liczby użytkowników Internetu w Stanach Zjednoczonych będzie pochodził głównie od osób w wieku 55 lat i starszych oraz od dzieci w wieku 0-11 lat (eMarketer, Inc., 2016a). Różnice między grupami rasowymi i etnicznymi nie są tak duże, jak między grupami wiekowymi. Dziesięć lat temu między takimi grupami w Stanach Zjednoczonych istniały znaczące różnice, ale to ustąpiło. W 2016 roku 87% białych korzysta z internetu w porównaniu z 84% czarnych i Latynosów. Około 97% gospodarstw domowych o dochodach powyżej 75 000 USD korzysta z Internetu, podczas gdy tylko 77% gospodarstw domowych zarabia mniej niż 30 000 USD. Z biegiem czasu różnice w dochodach zmniejszyły się, ale pozostają znaczne, przy 20% różnicy między najwyższą kategorią dochodów gospodarstwa domowego a najniższą. Poziom wykształcenia ma również duże znaczenie, jeśli chodzi o korzystanie z Internetu. Spośród osób, które ukończyły szkołę średnią, tylko 66% korzystało z internetu w 2016 r., W porównaniu z 97% osób z dyplomem ukończenia studiów wyższych lub wyższym. Nawet niektóre wykształcenie wyższe zwiększyło wykorzystanie Internetu, osiągając 94%. Ogólnie rzecz biorąc, tak zwana „przepaść cyfrowa” rzeczywiście zmniejszyła się, ale nadal utrzymuje się wraz z dochodami, wykształceniem, wiekiem i wymiarami etnicznymi. Płeć, dochód, wykształcenie, wiek i pochodzenie etniczne również mają wpływ na zachowanie w Internecie. Według Pew Research Center , dorośli w wieku powyżej 65 lat, osoby, które nie ukończyły szkoły średniej, osoby, które zarabiają mniej niż 30 000 USD rocznie oraz Latynosi, wszyscy rzadziej kupują produkty online. Kobiety są nieco bardziej skłonne do zakupów online niż mężczyźni, ale nie znacząco tak. Jeśli chodzi o bankowość internetową, dane demograficzne są podobne – osoby w wieku 65 lat i starsze rzadziej niż inne grupy wiekowe korzystają z bankowości internetowej, podczas gdy osoby, które mają co najmniej jakieś studia, są bardziej skłonne niż osoby z dyplomem ukończenia szkoły średniej lub niższym. jest również bardziej popularny wśród mężczyzn niż kobiet. Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem pochodzenia etnicznego. Inni komentatorzy zauważyli, że dzieci z rodzin uboższych i gorzej wykształconych spędzają znacznie więcej czasu przy użyciu urządzenia dostępowego dla rozrywki (filmy, gry, Facebook i SMS-y) niż dzieci z zamożniejszych rodzin. W przypadku wszystkich dzieci i nastolatków większość czasu spędzanego w Internecie jest często określana jako „czas stracony”, ponieważ większość korzystania z internetu służy rozrywce, a nie edukacji lub nauce

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *