Obliczanie opłat Bitcoin

Bitcoin jest często reklamowany jako globalna sieć płatnicza, która obejmuje brak opłat transakcyjnych. Do pewnego stopnia to stwierdzenie jest prawdziwe, ale nie opowiada całej historii. Nie jest pobierana opłata transakcyjna dla odbiorcy każdej transakcji bitcoin pochodzącej od innego użytkownik w sieci. Ale czasami jest opłata transakcyjna zaangażowanA, choć bardzo minimalnA. Opłaty transakcyjne w świecie bitcoin nie są uwzględniane w każdej transakcji. W rzeczywistości większość portfeli bitcoin pozwala użytkownikowi opcjonalnie zawrzeć opłatę transakcyjną w celu przyspieszenia samej transakcji. Przyspieszenie oznacza, że ​​transakcja zawierająca niewielką opłatę będzie traktowana priorytetowo w celu włączenia jej do następnego bloku sieciowego, podczas gdy transakcje bez opłat mają niższy priorytet. Niektóre wyjątki od uwzględnienia opłaty transakcyjnej nie mają wpływu na szybkość transakcji. W kliencie Bitcoin Core, jeśli transakcja ma rozmiar mniejszy niż 1000 bajtów, ma tylko wyjścia 0,01 BTC lub wyższe i ma wystarczająco wysoki priorytet, opłata transakcyjna nie jest wymagana. Aby spełnić ten wyjątek, należy spełnić wszystkie te warunki. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, zostanie dodana standardowa opłata transakcyjna w wysokości 0,0001 BTC za tysiąc bajtów. Użytkownicy klienta Bitcoin Core zauważą za każdym razem transakcję opłata jest wliczona, ponieważ klient poprosi użytkownika o zaakceptowanie lub odrzucenie opłaty związanej z transakcją. Odrzucenie tej opłaty obniża priorytetyzację i wpływa na szybkość stosowania potwierdzeń sieciowych. Większość transakcji bitcoin ma rozmiar około 500–600 bajtów i w zależności od wyników może podlegać opłacie transakcyjnej 0,0001 BTC. Włączenie transakcji do bloku sieciowego jest całkowicie losowe, ale wpływa na nią opłata transakcyjna (jeśli jest wymagana). Każdy blok pozostawia 50 000 bajtów miejsca na transakcje o wysokim priorytecie – niezależnie od opłaty transakcyjnej (TX) – która ma być uwzględniona (około 100 transakcji na blok). Następnie do bloku dodawane są transakcje podlegające opłacie w wysokości 0,00001 BTC / kilobajt, przy czym najpierw uwzględniane są transakcje o najwyższej opłacie za kilobajt. Proces ten powtarza się, aż rozmiar bloku osiągnie rozmiar 750 000 bajtów.

Potwierdzenia zerowe

W świecie bitcoinów pojawił się trend, w którym robią to kupcy nie czekaj, aż sześć pełnych potwierdzeń oznaczy bitcoin płatność jako zakończona. Nie czekam na minimalną kwotę potwierdzenia transakcji zwiększają szansę na uzyskanie ofiarą ataku z podwójnymi wydatkami. Zawsze jest to ryzyko do rozważenia płatność „zakończona”, o ile sieć bitcoin pokazuje nie potwierdzenie samej transakcji. Niemniej jednak, sprzedawcy i płatnicy mają możliwość określenia ilości potwierdzeń potrzebnych do walidacji transakcji bitcoin. Podczas gdy większość usług ustawia tę liczbę w dowolnym miejscu od trzech do sześciu potwierdzeń, inne usługi działają tak szybko, jak transakcja jest transmitowana do sieci bitcoin w stanie niepotwierdzonym. Pozwala to nie tylko na szybsze ukończenie zakupu na stronie internetowej, ale także na szybszą realizację zamówienia. Większość kupców, którzy dokonują transakcji przy zerowych potwierdzeniach, sprzedaje niedrogie lub cyfrowe przedmioty. Na przykład większość barów i restauracji uzna transakcję za zakończoną z 0 potwierdzeniami, ponieważ są one chronione przez procesor płatności w przypadku podwójnego wydatkowania. Procesory płatności, takie jak BitPay, BitKassa i Coinbase, zapewniają handlowcom pewną ochronę przed atakami podwójnej płatności, nawet jeśli liczba potwierdzeń transakcji bitcoin jest ustawiona na 0. Transakcje bitcoin z potwierdzeniem zerowym są doskonałym sposobem na zaakceptowanie przez firmy i osoby prywatne płatności Bitcoin szybko i bezpiecznie, pomimo ryzyka z tym związanego. Jednak dopóki odbiorca pozywa procesora płatności, aby zabezpieczyć się przed stratami finansowymi z powodu ataku z podwójnymi wydatkami, nie ma powodu, aby nie ustawiać liczby wymaganych potwierdzeń sieciowych na zero.

Podwójne wydatki

Sama sieć Bitcoin sama w sobie jest bardzo bezpieczna, ale zawsze istnieje ryzyko podwójnego wydatkowania. Z podwójnym wydaniem jak wspomniano, użytkownik bitcoin może wydać ten sam bitcoin dwukrotnie. Aby zminimalizować szanse na podwójne wydarzenie, sieć bitcoin weryfikuje każdą pojedynczą transakcję potwierdzenia. Ogólnie rzecz biorąc, największy potencjał ataku z podwójnymi wydatkami występuje, gdy kupcy lub handlowcy działają, gdy tylko transakcja jest widoczna w sieci. Te niepotwierdzone transakcje – znane również jako transakcje zerowego potwierdzenia – stanowią poważne ryzyko pod względem podwójnego rozliczania. W rezultacie wszyscy użytkownicy bitcoinów powinni poczekać na co najmniej sześć potwierdzeń transakcji, zanim spróbują ponownie przenieść środki. Im więcej potwierdzeń ma konkretna transakcja, tym większa szansa, że ​​będzie to uzasadniona transakcja, a nie podwójna. Szanse na wykonanie podwójnych wydatków bitcoinów są niewielkie. Nie ma systemu, który byłby doskonały pod względem bezpieczeństwa, ale protokół bitcoin to inna technologia, która wymagałaby sporo wysiłku, aby uzyskać podwójną kwotę. To powiedziawszy istnieje pięć potencjalnych form ataku związanych z podwójnym wydatkiem. Zostały one wyjaśnione w kolejnych sekcjach.

Atak na wyścig

Handlowcy i handlowcy, którzy natychmiast przyjmują płatność zobaczenie „0 / niepotwierdzone” jest narażone na podwójne wydatki, jeśli doszło do nieuczciwej próby, która pomyślnie przekazała jedną transakcję do kupca, ale przekazał inną transakcję, która wydaje tę samą monetę, która jako pierwsza trafiła do blockchaina.

Atak Finneya

Atak Finneya to fałszywy podwójny wydatek, który wymaga udziału górnika po wydobyciu bloku. Ryzyka ataku Finneya nie można wyeliminować, niezależnie od środków ostrożności podjętych przez kupca, ale wymagany jest udział górnika i musi nastąpić określony ciąg zdarzeń. Dlatego atak ten nie jest trywialny, ani tani, do wykonania i ma sens tylko dla atakującego, gdy zyski z ataku są znaczące.

Atak Vector76

Zwany także atakiem jednokrotnym, wektor76 jest połączeniem ataku wyścigowego i ataku Finneya, tak że transakcja, która ma nawet jedno potwierdzenie, może być jeszcze wydana podwójnie. To samo działanie ochronne dla ataku rasy (brak połączeń przychodzących, wyraźne połączenie wychodzące z dobrze połączonym węzłem) znacznie zmniejsza ryzyko takiego wystąpienia.

Brutalny atak

Atakujący przekazuje do sprzedawcy / sieci transakcję, która płaci kupcowi, podczas gdy prywatnie zajmuje się rozwidleniem blockchain, w którym zamiast tego włączana jest transakcja podwójnego wydatkowania. Po odczekaniu n potwierdzeń kupiec wysyła produkt. Jeśli atakujący zdarzy się znaleźć więcej niż n bloków w tym momencie, uwalnia widelec i odzyskuje monety; w przeciwnym razie może spróbować rozszerzyć swój widelec z nadzieją na nadrobienie zaległości w sieci.

Atak 50 procent

Nazywany także 51-procentowym atakiem. Jeśli atakujący kontroluje więcej niż połowę hashrate sieci, poprzedni atak ma prawdopodobieństwo 100 procent sukcesu. Ponieważ atakujący może generować bloki szybciej niż reszta sieci, może po prostu wytrwaj w swoim prywatnym widelcu, aż stanie się dłuższy niż oddział budowany przez uczciwą sieć, niezależnie od tego, co jest niekorzystne.

Regularne sześć potwierdzeń

Mając na uwadze, że każde potwierdzenie transakcji ma miejsce zawsze, gdy w sieci bitcoin zostanie wykryty nowy blok – mniej więcej co dziesięć minut – ukończenie sześciu potwierdzeń może potrwać nawet godzinę. Po dokonaniu tych sześciu potwierdzeń transakcji, monety stają się dostępne dla odbiorcy. Czas, który czasem trzeba ukończyć – średnio – może być postrzegany zarówno jako błogosławieństwo, jak i przekleństwo. Potrzeba czekania na sześć (lub więcej) potwierdzeń ma formę ważności transakcji i uniknięcia bycia ofiarą ataku z podwójnymi wydatkami na sieć bitcoin. W końcu transakcje bitcoinowe nie podlegają zwrotowi, a przeskoczenie pistoletu w transakcji bez wielokrotnych potwierdzeń może prowadzić do katastrofy finansowej dla odbiorcy. Pojawiły się doniesienia o sześciu potwierdzeniach trwających kilka godzin, aż transakcja zostanie w pełni potwierdzona przez sieć. Jednak opóźnione potwierdzenia występują coraz rzadziej, ponieważ zależy to również od całkowitego hashrate na sieci bitcoin używanej do rozwiązywania bloków. Mimo że transakcję uznaje się za „potwierdzoną” przez oprogramowanie bitcoin po otrzymaniu łącznie sześciu potwierdzeń sieciowych, nie czyni to transakcji „ważną” dla protokołu bitcoin. Gdy bitcoin został utworzony, fragment kodu został napisany w protokole bitcoin, aby uwzględnić tylko generowanie nowych monet (wydobywających się bloków) ważnych po osiągnięciu w sumie 100 potwierdzeń. W rzeczywistości większość pul wydobywczych bitcoinów (jak wspomniano w Części 4) nie będzie nagradzać bloków kredytowych górnikom, dopóki nie zostanie odebranych 120 potwierdzeń sieciowych

Otrzymywanie potwierdzeń

Potwierdzenia bitcoinowe są wysyłane za każdym razem, gdy transakcja zostanie zatwierdzona przez górników . Każdy blok znaleziony w sieci zawiera pewną liczbę transakcji bitcoin, które miały miejsce wcześniej. Transakcje te są następnie transmitowane do wszystkich węzłów bitcoin w celu ustalenia ważności. Każdy blok znaleziony w sieci bitcoin po nadaniu transakcji – zakładając, że transakcja zostanie uznana za ważną – zapewni jedno potwierdzenie sieci. Jak wspomniano, co najmniej sześć potwierdzeń sieci jest wymaganych, aby „oficjalnie” uznać transakcję bitcoin za możliwą do wydania. Potwierdzenie w świecie bitcoin oznacza, że ​​transakcja została uznana za ważną przez sieć. Bez potwierdzeń transakcja jest nadal „pomiędzy” użytkownikami i dopóki w bloku blockchain nie ma żadnej formy weryfikacji, transakcja ta stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla obu stron. Przyznaje, że potwierdzenie transakcji może zająć trochę czasu, ale jest to raczej środek bezpieczeństwa niż irytacja. Większość portfeli bitcoin pokaże transakcję bitcoin jako „wydaną”, niezależnie od ilości potwierdzeń sieciowych. Użytkownicy komputerów PC mogą zobaczyć status „n / niepotwierdzony”, gdzie n oznacza liczbę potwierdzeń sieci otrzymanych dla transakcji. Osiągnięcie w sumie sześciu potwierdzeń może zająć do godziny w większości przypadków, chociaż mogą wystąpić wyjątki. Klient bitcoin nie ma możliwości „wymuszenia” pojawienia się potwierdzeń sieciowych, ponieważ jest to całkowicie zależne od samej sieci bitcoin. A czas blokowania bitcoin w odległości około dziesięciu minut nie ma wpływu na szybkość potwierdzenia między blokami. Biorąc to pod uwagę, może być jeden decydujący czynnik w postaci, kiedy transakcja jest odbierana przez blok sieci. Zakładając, że Twoja transakcja bitcoin została nadana do sieci tuż przed znalezieniem nowego bloku, pierwsze potwierdzenie może nastąpić dość szybko. Jeśli jednak transakcja bitcoin zostanie odebrana w następnym bloku – cały ten proces jest losowy – uzyskanie go zajmie trochę dłużej. Potwierdzenie akredytowane. Ogólna zasada dotycząca transakcji jest następująca: transakcja bitcoin, która nie ma żadnych potwierdzeń, zawsze będzie obarczona wysokim ryzykiem podwójnych wydatków. Krótko mówiąc, podwójne wydatek oznacza, że ​​użytkownik bitcoinów może wydać dwukrotnie ilość monet w portfelu bitcoinów. W rzeczywistości każda transakcja zawierająca mniej niż sześć potwierdzeń niesie ze sobą to samo ryzyko. Jednak procesory handlowców i płatników mogą dowolnie ustawić własną liczbę wymaganych potwierdzeń. Ta zasada nie dotyczy użytkowników bitcoinów, którzy trzymają się oprogramowania bitcoin na swoim komputerze, ponieważ fundusze pozostaną „niepotwierdzone”, dopóki sześć potwierdzeń sieci nie zostanie osiągnięte. Użytkownicy mobilni, w zależności od tego, który portfel wybiorą, mogą wydawać przychodzące środki znacznie szybciej.

Obliczanie, jak działają transakcje

W najprostszym przypadku transakcja działa w ten sposób, że dajesz innej osobie wyznaczoną kwotę BTC, którą posiadasz. Aby transakcja bitcoin mogła zostać uznana za „ważną”, musi istnieć co najmniej jedno wejście, chociaż możliwe jest również wiele wejść. Dane wejściowe to odwołanie do danych wyjściowych z poprzedniej transakcji. Zauważ, że każde wejście powiązane z transakcją bitcoin musi być niewydanym wyjściem poprzedniej transakcji. Ponadto każdy sygnał wejściowy w transakcji bitcoin musi być podpisany cyfrowo, co ma miejsce za pośrednictwem klucza prywatnego powiązanego z adresem bitcoin inicjującym transfer BTC. Jeśli wiele transakcji jest powiązanych z jedną transakcją bitcoinową, oznacza to, że wysyłana kwota pochodzi z wielu adresów bitcoinów portfela. Jak wspomniano wcześniej, każdy użytkownik bitcoin może wygenerować prawie nieskończoną liczbę adresów portfela, z których każdy może pomieścić dowolną ilość BTC. Oto przykład: jeśli wyślesz 2 BTC ponownie do szczęśliwego starego „Joe”, 1 BTC pochodzi z adresu portfela # 2, 0,33 BTC pochodzi z adresu portfela # 7, a reszta pochodzi z adresu portfela # 8. W tym przykładzie adresy portfela # 1, # 3, # 4, # 5 i # 6 nie mają rzeczywistego salda bitcoinów i dlatego nie mogą być używane jako dane wejściowe, ponieważ nie ma niewydanego wyjścia związanego z tymi adresami. Jednak transakcja bitcoin może mieć nie tylko wiele wejść, ale również wiele wyjść. Jak można się spodziewać, wiele wyjść wskazuje, że transakcja bitcoin została wysłana do podziału na wiele adresów. Na przykład: Twoje 5 saldo BTC zostanie wysłane do bogatego w BTC Joe (2 BTC) i Marie (1 BTC) i pozostałe 2 BTC są wysyłane do innego portfela bitcoin pod Twoją kontrolą. W blockchain ta jedna transakcja będzie miała trzy różne wyjścia, jedno do Joe, jedno do Marie, a trzecie do Twój inny adres portfela Bitcoin. Wysyłanie płatności bitcoinami może być denominowane w wielu satoshi, najmniejszych przyrostach transakcji bitcoin (8 miejsc po przecinku po okresie). Ponieważ bitcoin jest tak podzielny w porównaniu do tradycyjnej waluty fiat, wartość 1 satoshi może się znacznie różnić. Podczas gdy 1 satoshi jest dziś warta prawie nic, może być warta garstki centów – a nawet dolarów – w przyszłości, ponieważ przyjęcie bitcoinów stanie się głównym nurtem. Płatności bitcoinowe i gotówkowe nie różnią się tak bardzo pod względem transakcji. Ilość bitcoinów powiązanych z wszystkimi wejściami transakcji łącznie może być większa niż kwota wydawanych pieniędzy, co tworzy „zmianę”. W przypadku tradycyjnej waluty fiducjalnej zmiana jest wydawana klientowi w postaci rachunków lub monet. Z bitcoinem, zmiana jest wydawana w formie cyfrowej własności BTC powiązanej z twoim adresem portfela. Czy ilość wejść powinna być większa niż kwota związana z wynikami transakcji, zostanie utworzone dodatkowe wyjście do adresu początkowego kwota „zmiana”. Istnieje kilka sposobów wysłania transakcji bitcoin do innego użytkownika bitcoin. Po pierwsze, możesz poprosić adres bitcoin odbiorcy i wysłać pieniądze za pomocą oprogramowania bitcoin na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dla użytkowników mobilnych istnieje łatwiejsza alternatywa w postaci skanowania kodu QR, generowanego przez odbiorcę. Każdy rodzaj oprogramowania Bitcoin pozwala użytkownikom tworzyć kody QR, które mogą zawierać adres portfela, aby wysłać środki, jak również całkowitą kwotę do zapłaty. Przykład: Twój adres portfela bitcoin otrzymał w sumie 5 bitcoinów w określonym czasie i wysyłasz 2 BTC do Joe. Transakcja bitcoin będzie miała jedno wejście (niewydane wyniki transakcji bitcoin, przez które otrzymałeś te 5 BTC) i stworzy dwa różne wyjścia, kiedy wyślesz pieniądze do Joe. Pierwszym wyjściem będzie transakcja do Joe, za pełną kwotę 2 BTC. Drugim wyjściem będzie transakcja „zmiany”, która „zwraca” niewydane 3 BTC na adres portfela.

Co się stanie, jeśli otrzymam bitcoin po wyłączeniu komputera?

Bitcoin jest często określany jako pieniądze internetowe, nie tylko dlatego, że jest najczęściej używany w Internecie, ale także dlatego, że do prawidłowego korzystania z oprogramowania potrzebne jest aktywne połączenie z Internetem. Ale nie ma powodu, aby być podłączonym do Internetu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet w celu odbierania transakcji. Po wygenerowaniu adresu portfela bitcoin pozostaje on aktywny w blockchain przez prawie całą wieczność – lub przynajmniej tak długo, jak blockchain istnieje w obecnym stanie bezkompromisowym. Niezależnie od tego, czy posiadasz zsynchronizowanego klienta oprogramowania bitcoin – na komputerze lub telefonie komórkowym – naprawdę nie ma to znaczenia, ponieważ nie zakłóci to sposobu, w jaki możesz odbierać transakcje bitcoin na swój adres. Oczywiście, jeśli chodzi o wydawanie bitcoinów, wymagane jest aktywne połączenie internetowe dla zwykłych użytkowników komputerów i urządzeń mobilnych, ponieważ transakcja musi być transmitowana do sieci. W tym celu potrzebne jest połączenie internetowe, czy to przez WiFi, czy przez dane mobilne. Nie musi to być nawet szybkie połączenie – po prostu musisz być wystarczająco długo, aby wysłać transakcję do węzłów bitcoin w sieci. Cały ten proces zajmuje zwykle mniej niż jedną sekundę. Wyobraź sobie, że otrzymujesz transakcję bitcoin, ale w tym czasie nie masz połączenia z Internetem. Środki będą nadal przekazywane od nadawcy do twojego portfela bitcoin, ponieważ twój adres bitcoin jest „żywy” przez cały czas na blockchain. Nie zauważysz jednak, że środki zostaną przelane, dopóki nie połączysz ponownie swojego oprogramowania bitcoin z Internetem, po czym transakcja pojawi się w portfelu wraz z liczbą potwierdzeń sieciowych w tym czasie. Każda transakcja bitcoin jest śledzona przez samą sieć i transmitowana przez różne węzły w celu sprawdzenia, czy jest ważna, czy nie. Nawet jeśli Twój komputer lub urządzenie mobilne nie jest połączone z Internetem w momencie transakcji, transfer jest zarejestrowany w blockchain. Środki każdego przelewu pojawią się w portfelu po każdym ponownym połączeniu z Internetem. Zasada odbierania transakcji bitcoin w trybie offline może być porównana do odbierania wiadomości e-mail, gdy użytkownik nie znajduje się w pobliżu komputera. Nie będziesz wiedział, że ktoś wysłał Ci wiadomość e-mail bez połączenia z Internetem lub będąc w pobliżu urządzenia. Jednak po otwarciu klienta poczty e-mail – lub klienta bitcoin w tym przypadku – wszystkie informacje są synchronizowane z serwerem lub blokiem, a wszelkie nowe informacje adresowane do użytkownika zaczną pojawiać się po kilku minutach.

Zabezpieczanie portfeli online – lub nie

Można łatwo narysować paralelę między internetowymi dostawcami portfeli bitcoin a instytucjami finansowymi, takimi jak banki. Obie usługi będą obsługiwać środki osobiste, a także sprawdzić saldo, a także wysyłać i otrzymywać środki w dowolnym momencie. Ale ufasz bankowi, że twoje fundusze są bezpieczne, i nie o to chodzi w bitcoin. Od samego początku bitcoin zaufanie odgrywa integralną rolę w rozwoju tej ideologii. Wierzymy, że Satoshi Nakamoto przewidział, że przyszły rozwój bitcoinów ostatecznie doprowadzi do powstania społeczeństwa „pozbawionego zaufania”, w którym wszystkie interakcje byłyby dokonywane bezpośrednio między ludźmi, bez korzystania z usług osób trzecich. Usługa portfela bitcoin online jest bardzo wygodna, ale stanowi również ogromne zagrożenie bezpieczeństwa. Możliwość przechowywania bitcoinów w trybie online i uzyskiwania do nich dostępu z przeglądarki w dowolnym momencie brzmi jak zaleta, ale w ten sposób użytkownik zawsze polega na dostawcy portfela internetowego. Dostawcy portfela internetowego są usługami stron trzecich, ponieważ będą kontrolować Twoje środki. Ponadto największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa jest to, że nawet jeśli znasz swój adres portfela internetowego, nie masz dostępu do klucza prywatnego. W przypadku wyłączenia lub włamania się do usługi portfela online nie masz kontroli nad środkami przechowywanymi w portfelu. Ponadto jesteś odpowiedzialny za ochronę swoich danych osobowych konto usługi mobilnego portfela. Większość internetowych platform portfeli bitcoin zapewnić opcje takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe. I choć ta dodatkowa warstwa bezpieczeństwa chroni użytkownika przed krzywdą – w większości przypadków, ponieważ żaden system nie jest naprawdę doskonały – nie zapobiegnie kradzieży Twoich środków, jeśli sama usługa portfela online zostanie zhakowana. Jeśli masz już skłonność do kontrolowania własnych funduszy w danym momencie, nie ma powodu, dla którego powinieneś nawet rozważyć korzystanie z internetowego portfela bitcoin. Tak wygodne, jak te usługi mogą być zagrożenia dla Twoich funduszy, ponieważ nie masz kontroli nad swoimi środkami w danym momencie. Portfele bitcoin online nie są tym, co wyobrażał sobie Satoshi Nakamoto, kiedy tworzył bitcoin.

Zabezpieczanie portfeli papierowych

Portfel papierowy Bitcoin można najlepiej opisać jako dokument zawierający wszystkie dane niezbędne do wygenerowania kluczy prywatnych, skutecznie tworząc „portfel kluczy prywatnych”. Nie jest to jednak jedyny cel, ponieważ portfel papierowy może być również używany do przechowywania bitcoinów bezpiecznie i bezpiecznie, w którym to przypadku sam papier zawiera również klucze publiczne i kody wymienialne. Głównym celem kodu podlegającego wymianie jest wykorzystanie go jako środka do finansowania i „odkupienia” funduszy związanych z określonym adresem portfela bitcoin. Należy jednak pamiętać, że portfele papierowe powinny być używane tylko raz, ponieważ portfel papierowy nie jest portfelem bitcoin przeznaczonym do codziennego użytku. Portfele papierowe mogą służyć wielu celom. Portfel papierowy Bitcoin to świetny prezent podczas prezentowania znajomym, rodzinie i bliskim bitcoinów. Lub możesz dać komuś papierowy portfel jako wskazówkę, aby pokazać swoje uznanie za coś, co zrobiła druga osoba. Wykorzystanie portfela papierowego jako prezentu lub napiwku wymaga, aby odbiorcy mieli zainstalowany portfel bitcoin na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, dzięki któremu mogą importować klucz prywatny powiązany z tym adresem. Niezależnie od tego, jak na to patrzysz, portfele papierowe są bardzo bezpiecznym sposobem przechowywania bitcoinów. Portfel papierowy nie jest połączony z Internetem, nie może być zhakowany i nie jest stroną trzecią, na której polegasz. Jest to jednak portfel papierowy, który naraża go na kradzież, pożar lub uszkodzenie wody, zagubienie lub odkupienie przez kogoś innego. Przechowywanie portfela papierowego w skarbcu lub sejfie to dobry sposób na zabezpieczenie środków, ale nie jest to zbyt praktyczne dla większość użytkowników.

Bezpieczne trzymanie portfela

W ten sam sposób, w jaki nie chodziłbyś z prawdziwym portfelem wiszącym z tylnej kieszeni, ani nie trzymał numeru PIN karty bankowej na kartce papieru w tym portfelu, musisz też mieć świadomość bezpieczeństwa swojego portfela bitcoin. . Ta sekcja zawiera wskazówki i porady dotyczące bezpiecznego przechowywania wirtualnego portfela

Zabezpieczanie portfeli mobilnych

Mobilny portfel bitcoin jest wygodny w użyciu, ponieważ można go zainstalować na tablecie lub smartfonie. Każde z tych urządzeń jest często w bliskim sąsiedztwie codziennych konsumentów i nie wymaga od użytkowników pobierania dodatkowych przedmiotów z dowolnego miejsca. Podobnie jak w przypadku portfela bitcoin na komputery stacjonarne, dostęp do połączenia z Internetem – przez dane mobilne lub WiFi – jest to wielki plus, jeśli chodzi o wysyłanie i odbieranie transakcji. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ większość portfeli bitcoin pozwala użytkownikom wysyłać i odbierać środki za pośrednictwem połączenia NFC lub Bluetooth Low Energy. Dzięki temu portfele mobilne stają się bardziej wszechstronne w porównaniu do ich odpowiedników komputerowych, które również są częścią powód, dla którego bitcoin otrzymał wiele uznania od użytkowników. Pod względem bezpieczeństwa historia z mobilnymi portfelami bitcoin to nie wszystko różni się od oprogramowania zainstalowanego na komputerze. Klucz prywatny – który pozwala wydawać bitcoiny ze swojego portfel – jest przechowywany na Twoim urządzeniu mobilnym. Jako zabezpieczenie środek ten zmniejsza ryzyko wpadnięcia klucza prywatnego w złe ręce. Istnieje jednak potencjalne ryzyko. Biorąc pod uwagę obecne tempo rozwoju technologii i zachowań konsumentów, smartfony i tablety są szybko wymieniane. Biorąc pod uwagę, że Twój klucz prywatny jest przechowywany na tym urządzeniu mobilnym, ważne jest, aby wykonać kopię zapasową zaraz po zainstalowaniu wybranego portfela mobilnego bitcoin. W zależności od rodzaju używanego portfela mobilnego funkcja tworzenia kopii zapasowej jest zawarta w samym oprogramowaniu. Kopię kopii zapasowej można następnie wyeksportować do usług w chmurze, takich jak Dropbox lub Dysk Google, a nawet wysłać do siebie e-mailem. Każda aplikacja zainstalowana na urządzeniu mobilnym z możliwością tworzenia kopii zapasowych powinna być dostępna do użycia. Uwierzytelnianie jest ważnym środkiem bezpieczeństwa, który zapobiega kradzieży lub nadużywaniu funduszy przez kogoś, kto „pożycza” telefon. Większość portfeli mobilnych umożliwia system kodowania PIN, zmuszając użytkowników do wprowadzenia cztero- do sześciocyfrowego kodu przed uzyskaniem dostępu do samego portfela. Niepodanie prawidłowego kodu PIN w ciągu kilku prób automatycznie zablokuje portfel. Właściciel portfela bitcoin zostanie powiadomiony SMS-em lub e-mailem z instrukcjami, jak ponownie odblokować portfel mobilny. Podsumowując, mobilne portfele bitcoin mogą zapewnić najlepsze rozwiązania przy równoważeniu potrzeb bezpieczeństwa i wygody, ale ostatecznie wszystko zależy od indywidualnego użytkownika. Jeśli użytkownicy są nieostrożni w stosunku do swojego urządzenia lub zapominają o utworzeniu kopii zapasowej klucza prywatnego, nie ma możliwości przywrócenia dostępu do swojego mobilnego portfela bitcoin. Bitcoin pozwala użytkownikom na pełną kontrolę – i pełną odpowiedzialność – na każdym kroku, który obejmuje obowiązki, takie jak tworzenie kopii zapasowych swojego mobilnego portfela.

Konfigurowanie adresu Bitcoin

Podobnie jak w przypadku adresów e-mail, adres bitcoin może być używany zarówno do wysyłania, jak i odbierania danych – lub w tym przypadku do bitcoinów. To powiedziawszy, istnieje jedna główna różnica między adresem bitcoin a adresem  e-mail. Ludzie mogą mieć wiele adresów bitcoinów, których mogą używać do wysyłania i odbierania transakcji. W rzeczywistości zaleca się używanie nowego adresu bitcoin dla każdej transakcji, która może być lub nie być możliwa do zarządzania dla poszczególnych użytkowników, w zależności od liczby transakcji, które zamierzają przetwarzać codziennie. Wbrew powszechnemu przekonaniu, wygenerowanie nowego adresu bitcoin nie wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Adres bitcoin to identyfikator reprezentujący możliwe miejsce docelowe – lub miejsce pochodzenia – dla transakcji bitcoin. Każdy adres bitcoin ma długość od 26 do 35 znaków alfanumerycznych i może zaczynać się od 1 lub 3. 3. Tworzenie nowych lub dodatkowych adresów bitcoinów można wykonać bezpłatnie za pomocą zainstalowanego oprogramowania bitcoin lub uzyskać adres portfela bitcoin od wymiana lub dostawca portfela online. Ważnym aspektem adresu bitcoin, o którym należy pamiętać, jest to, że każdy adres jest wrażliwy na wielkość liter i dokładny. Adres bitcoin, taki jak poniższy, zawiera zarówno wielkie, jak i małe litery w ciągu znaków:

1L5wSMgerhHg8GZGcsNmAx5EXMRXSKR3He

Zmiana wielkiej litery na małą lub odwrotnie skutkowałaby nieprawidłowym adresem odbiorcy, a fundusze nie zostać przeniesionym. Zawsze istnieje szansa, że ​​nieprawidłowy adres zostanie zaakceptowany jako odbiorca, ale ma to miejsce tylko raz na 4,29 miliarda transakcji. Zalecamy użycie innego adresu bitcoin dla każdej transakcji. Należy pamiętać, że – technicznie – nie ma nic złego w korzystaniu z tego samego adresu w kółko, ale użycie nowego adresu dla każdej transakcji tworzy dodatkową warstwę ochrony prywatności. Każdy adres bitcoin jest konkretną fakturą za płatność. Po otrzymaniu płatności na adres Bitcoin nie ma powodu, aby nadawca zachowywał te dane. Jednak w przypadku zagubienia lub utraty adresu portfela wszelkie przyszłe płatności na ten sam adres zostaną wysłane do „czarnej dziury” i zostaną utracone na zawsze dla pierwotnego właściciela adresu. Jest to główny powód, dla którego zaleca się używanie nowego adresu bitcoin dla każdej transakcji – w celu uniknięcia potencjalnej straty. Więcej informacji na temat ponownego wykorzystywania adresów można znaleźć na stronie https://en.bitcoin.it/wiki/Address_reuse

Portfele internetowe

Niektóre firmy oferują usługi portfela bitcoin. Oni skutecznie działają jako pośrednik, aby trzymać swoje bitcoiny i pozwolić ci wydawać i deponować, jak chcesz, biorąc odpowiedzialność za administrację i bezpieczeństwo twojego konta. Oznacza to również, że firma poprosi o podanie danych osobowych, dzięki czemu stanie się to nieanonimowym środowiskiem. Jeśli zamierzasz korzystać z portfela bitcoin innej firmy, upewnij się, że możesz zaufać firmie stojącej za tą usługą. W przeszłości istniało kilka firm, które trzymały bitcoiny dla ludzi, ale szybko zniknęły, zostały zhakowane lub porzucone. Na przykład w lutym 2014 r. Główna wymiana bitcoinów Mt. Gox przestał działać i nagle się zamknął, a wielu ludzi straciło bitcoiny, które były z nimi przechowywane. Wybierz więc ostrożnie. Ogólnie rzecz biorąc, giełdy lub inne firmy zewnętrzne, które posiadają środki w Twoim imieniu, powinny być traktowane z ostrożnością. Kraj, w którym zarejestrowana jest ta firma, będzie miał własne wymagania co do tego, jak dobrze uregulowana musi być ta firma. Ponieważ przepisy bitcoin jako usługi finansowe lub produkt są nadal rozwijane w wielu obszarach świata, powinieneś wybrać kraj o silnym zapleczu w regulowaniu usług finansowych, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania lub Wyspa Man. Podczas opracowywania przepisów wzywamy do zachowania szczególnej ostrożności podczas przechowywania środków na giełdzie lub w podobnej firmie – i nie przechowuj więcej, niż potrzebujesz lub więcej, niż możesz stracić, jeśli dojdzie do najgorszego. Różne rodzaje rozwiązań innych firm są dostępne jako portfele internetowe.

Oto kilka przykładów:

* bitcoin wymiany: niektórzy lubią trzymać swoje monety lub część swoich monet na giełdach, aby umożliwić im skorzystanie z łatwego dostępu do handlu monetami dla fiat walut takich jak USD, GBP lub EUR, lub dla alternatywnego krypto waluty. Chociaż może to być wygodne, nie zalecamy tego z powodów wspomnianych wcześniej.

* Dedykowana usługa portfela: Istnieją dedykowane portfele bitcoin serwisy internetowe bez połączenia wymiany.

*  Mobilne portfele: Jak w przypadku większości wydanych programów dziś firmy oferują rozwiązania internetowe dla wielu urządzeń mobilnych.