Podwójne wydatki

Sama sieć Bitcoin sama w sobie jest bardzo bezpieczna, ale zawsze istnieje ryzyko podwójnego wydatkowania. Z podwójnym wydaniem jak wspomniano, użytkownik bitcoin może wydać ten sam bitcoin dwukrotnie. Aby zminimalizować szanse na podwójne wydarzenie, sieć bitcoin weryfikuje każdą pojedynczą transakcję potwierdzenia. Ogólnie rzecz biorąc, największy potencjał ataku z podwójnymi wydatkami występuje, gdy kupcy lub handlowcy działają, gdy tylko transakcja jest widoczna w sieci. Te niepotwierdzone transakcje – znane również jako transakcje zerowego potwierdzenia – stanowią poważne ryzyko pod względem podwójnego rozliczania. W rezultacie wszyscy użytkownicy bitcoinów powinni poczekać na co najmniej sześć potwierdzeń transakcji, zanim spróbują ponownie przenieść środki. Im więcej potwierdzeń ma konkretna transakcja, tym większa szansa, że ​​będzie to uzasadniona transakcja, a nie podwójna. Szanse na wykonanie podwójnych wydatków bitcoinów są niewielkie. Nie ma systemu, który byłby doskonały pod względem bezpieczeństwa, ale protokół bitcoin to inna technologia, która wymagałaby sporo wysiłku, aby uzyskać podwójną kwotę. To powiedziawszy istnieje pięć potencjalnych form ataku związanych z podwójnym wydatkiem. Zostały one wyjaśnione w kolejnych sekcjach.

Atak na wyścig

Handlowcy i handlowcy, którzy natychmiast przyjmują płatność zobaczenie „0 / niepotwierdzone” jest narażone na podwójne wydatki, jeśli doszło do nieuczciwej próby, która pomyślnie przekazała jedną transakcję do kupca, ale przekazał inną transakcję, która wydaje tę samą monetę, która jako pierwsza trafiła do blockchaina.

Atak Finneya

Atak Finneya to fałszywy podwójny wydatek, który wymaga udziału górnika po wydobyciu bloku. Ryzyka ataku Finneya nie można wyeliminować, niezależnie od środków ostrożności podjętych przez kupca, ale wymagany jest udział górnika i musi nastąpić określony ciąg zdarzeń. Dlatego atak ten nie jest trywialny, ani tani, do wykonania i ma sens tylko dla atakującego, gdy zyski z ataku są znaczące.

Atak Vector76

Zwany także atakiem jednokrotnym, wektor76 jest połączeniem ataku wyścigowego i ataku Finneya, tak że transakcja, która ma nawet jedno potwierdzenie, może być jeszcze wydana podwójnie. To samo działanie ochronne dla ataku rasy (brak połączeń przychodzących, wyraźne połączenie wychodzące z dobrze połączonym węzłem) znacznie zmniejsza ryzyko takiego wystąpienia.

Brutalny atak

Atakujący przekazuje do sprzedawcy / sieci transakcję, która płaci kupcowi, podczas gdy prywatnie zajmuje się rozwidleniem blockchain, w którym zamiast tego włączana jest transakcja podwójnego wydatkowania. Po odczekaniu n potwierdzeń kupiec wysyła produkt. Jeśli atakujący zdarzy się znaleźć więcej niż n bloków w tym momencie, uwalnia widelec i odzyskuje monety; w przeciwnym razie może spróbować rozszerzyć swój widelec z nadzieją na nadrobienie zaległości w sieci.

Atak 50 procent

Nazywany także 51-procentowym atakiem. Jeśli atakujący kontroluje więcej niż połowę hashrate sieci, poprzedni atak ma prawdopodobieństwo 100 procent sukcesu. Ponieważ atakujący może generować bloki szybciej niż reszta sieci, może po prostu wytrwaj w swoim prywatnym widelcu, aż stanie się dłuższy niż oddział budowany przez uczciwą sieć, niezależnie od tego, co jest niekorzystne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *