Obliczanie opłat Bitcoin

Bitcoin jest często reklamowany jako globalna sieć płatnicza, która obejmuje brak opłat transakcyjnych. Do pewnego stopnia to stwierdzenie jest prawdziwe, ale nie opowiada całej historii. Nie jest pobierana opłata transakcyjna dla odbiorcy każdej transakcji bitcoin pochodzącej od innego użytkownik w sieci. Ale czasami jest opłata transakcyjna zaangażowanA, choć bardzo minimalnA. Opłaty transakcyjne w świecie bitcoin nie są uwzględniane w każdej transakcji. W rzeczywistości większość portfeli bitcoin pozwala użytkownikowi opcjonalnie zawrzeć opłatę transakcyjną w celu przyspieszenia samej transakcji. Przyspieszenie oznacza, że ​​transakcja zawierająca niewielką opłatę będzie traktowana priorytetowo w celu włączenia jej do następnego bloku sieciowego, podczas gdy transakcje bez opłat mają niższy priorytet. Niektóre wyjątki od uwzględnienia opłaty transakcyjnej nie mają wpływu na szybkość transakcji. W kliencie Bitcoin Core, jeśli transakcja ma rozmiar mniejszy niż 1000 bajtów, ma tylko wyjścia 0,01 BTC lub wyższe i ma wystarczająco wysoki priorytet, opłata transakcyjna nie jest wymagana. Aby spełnić ten wyjątek, należy spełnić wszystkie te warunki. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, zostanie dodana standardowa opłata transakcyjna w wysokości 0,0001 BTC za tysiąc bajtów. Użytkownicy klienta Bitcoin Core zauważą za każdym razem transakcję opłata jest wliczona, ponieważ klient poprosi użytkownika o zaakceptowanie lub odrzucenie opłaty związanej z transakcją. Odrzucenie tej opłaty obniża priorytetyzację i wpływa na szybkość stosowania potwierdzeń sieciowych. Większość transakcji bitcoin ma rozmiar około 500–600 bajtów i w zależności od wyników może podlegać opłacie transakcyjnej 0,0001 BTC. Włączenie transakcji do bloku sieciowego jest całkowicie losowe, ale wpływa na nią opłata transakcyjna (jeśli jest wymagana). Każdy blok pozostawia 50 000 bajtów miejsca na transakcje o wysokim priorytecie – niezależnie od opłaty transakcyjnej (TX) – która ma być uwzględniona (około 100 transakcji na blok). Następnie do bloku dodawane są transakcje podlegające opłacie w wysokości 0,00001 BTC / kilobajt, przy czym najpierw uwzględniane są transakcje o najwyższej opłacie za kilobajt. Proces ten powtarza się, aż rozmiar bloku osiągnie rozmiar 750 000 bajtów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *