Obserwowanie 51 procentowego ataku

Jedną z niewielu rzeczy, które mogą spowodować nieodwracalną szkodę dla sieci bitcoin, jest tak zwany atak 51 procent. Mówiąc prosto, 51-procentowy atak oznacza, że ​​górnik lub pula górnicza posiada 51 procent całej zdolności wydobywczej bitcoinów. Może to prowadzić do widelca bitcoin, tworzenie wtórnego łańcucha bloków, który uznawałby każdą transakcję na „starym” bloku blockchain za nieprawidłową.

Opracowanie 51-procentowego ataku

51-procentowy atak jest bardzo mało prawdopodobny w świecie bitcoinów, choć nie jest to niemożliwe. Gdy atakujący uzyska 51 procent (lub więcej) mocy obliczeniowej sieci bitcoin, może wykluczyć i zmodyfikować kolejność transakcji tak długo, jak długo kontroluje cały blok bitcoinów. 51-procentowy atak może mieć tragiczne konsekwencje dla całej sieci bitcoin. Na przykład osoba, grupa lub podmiot odpowiedzialny za 51 procent sieci bitcoin będzie miał możliwość odwrócenia transakcji wysyłanych w trakcie kontroli. Transakcje podwójnego wydatkowania – możliwość dwukrotnego wydawania takiej samej ilości bitcoinów – w tym czasie stałoby się prawdziwym problemem, a nie można było stwierdzić, który przelew był prawidłowy, a który nie. Ponadto osoba lub osoby odpowiedzialne mogą uniemożliwić wszystkim transakcjom uzyskanie potwierdzeń sieciowych. Ponadto górnicy nie byliby w stanie wydobywać żadnych ważnych bloków w sieci, a wszystkie zarobki byłyby kierowane do osób odpowiedzialnych, jeśli sobie tego życzą. Jest to główny powód, dla którego eksperci z branży bitcoin chcą mieć pewność, że 51-procentowy atak nigdy nie będzie miał miejsca w żadnych okolicznościach, nawet jeśli jest to niemożliwe. Ale jest kilka dodatkowych punktów na temat tej teoretycznej sytuacji. Jedną z rzeczy, których atakujący (s) nie byłby w stanie zrobić, jest odwrócenie transakcji bitcoin od innych użytkowników, ponieważ nie mają nad tym kontroli. Wpłynie to tylko na ich własne transakcje – ale to samo może spowodować poważne szkody w całej sieci bitcoin.

Zrozumienie procesu teoretycznego

Theorycraft odnosi się do każdej strategii, która istnieje tylko w teorii i nigdy nie jest faktycznie wprowadzana w życie. W świecie bitcoin oznacza to pojawienie się potencjalnych wad w sieci, zanim zostaną one wykorzystane. Zawsze jest dobrą praktyką być bezpiecznym, a nie przepraszać, a programiści bitcoin pracują przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci przed szkodami. W miarę ewolucji technologii, programiści będą musieli pozostać na swoim miejscu i podejmować nowe postępy w technologii. Bezpieczeństwo jest nieustannie ewoluującym stworzeniem i jeśli nie zwróci się właściwej uwagi, może się zdarzyć wiele złych rzeczy. Na szczęście deweloperzy bitcoinów pilnują rzeczy dla nas

Zapobieganie transakcjom od innych użytkowników również nie byłoby możliwe, ponieważ atakujący mieliby tylko uprawnienia do uniemożliwienia tym transakcjom uzyskania jakichkolwiek potwierdzeń w sieci. Potwierdzenia mogą wystąpić tylko poprzez wygenerowanie nowych bloków w sieci bitcoin, a atak (ataki) mógłby całkowicie go wyłączyć. Ponadto tworzenie monet z powietrza, a nawet zmiana liczby bitcoinów nagradzanych za blok, są dwiema głównymi rzeczami, których nie można zmienić. Pomimo posiadania 51 procent mocy obliczeniowej sieci bitcoinów, atakujący może samodzielnie wpływać na wiele rzeczy. Wysyłanie monet, do których nigdy nie mieli dostępu, również nie jest jedną z tych możliwości. Większość ekspertów ds. bezpieczeństwa nie spodziewa się, że w najbliższym czasie nastąpi dobrowolny 51-procentowy atak. Nie ma żadnej rzeczywistej zachęty do tego, poza możliwością podwójnego wydawania monet będących w posiadaniu ataku (ów). Bez posiadania bitcoinów w swoim portfelu, wyciągnięcie takiego udanego ataku nie przyniosłoby żadnego zysku pieniężnego.

Hackowanie usług bitcoin

Oczywiście zawsze istnieje możliwość włamania się do platform Bitcoin. Powód tego jest prosty: mimo że jest to koncepcja zdecentralizowana, większość usług bitcoinowych lub platform (w przeciwieństwie do całej sieci bitcoinowej) opiera się na jednym lub kilku scentralizowanych serwerach Dostarczając hakerom cel w postaci jednego centralnego punktu awarii, zamknięcie usługi bitcoin jest znacznie łatwiejsze niż atakowanie samej sieci bitcoin. Nawet jeśli haker złamie usługę bitcoin, nie ma to wpływu na samą sieć bitcoin, ponieważ te rzeczy nie są ze sobą powiązane. Usługi Bitcoin używają łańcucha bloków do sprawdzania i obsługi transakcji, ale nie są one podłączone do samego bloku. Niektórzy ludzie zakładają, że jeśli wymiana bitcoinów zostanie zhakowana, ich połączenie z blokiem bloków sprawia, że ​​sama sieć bitcoin jest również podatna na ataki. Tak nie jest, ponieważ wymiany bitcoinów są usługami zbudowanymi na szczycie blockchainu, aczkolwiek w sposób scentralizowany. W rzeczywistości nie istnieje bezpośrednie połączenie między siecią bitcoin a jakąkolwiek istniejącą obecnie usługą bitcoin. Jedyne połączenia między użytkownikami a blockchainem pochodzą z portfeli bitcoinowych, które w pewnym stopniu są również ułożone na samym szczycie blockchain. Bezpośrednia interakcja i zmiana bloku bitcoinów jest niemożliwa dla poszczególnych użytkowników, dlatego pojedynczy użytkownik, który został zhakowany, w żaden sposób nie zakłóca sieci bitcoin. Ta sama zasada dotyczy hakerów usług bitcoin, ponieważ są one warstwą nad siecią bitcoin, bez bezpośredniego wpływu na sposób działania sieci. Wszystkie usługi bitcoin wykonują pewne rodzaje transakcji w sieci bitcoin, ale jeśli te transakcje nigdy nie zostaną przekazane, sieć bitcoin będzie nadal działać jak poprzednio. W istocie na sieć bitcoin nie ma wpływu nic, co dzieje się poza jej bezpośrednim zasięgiem. Gdyby sieć bitcoin została naruszona i zmieniona o 51 procent lub więcej, pojawiłby się problem (zobacz następną sekcję, aby dowiedzieć się dlaczego). Biorąc pod uwagę aktualną moc obliczeniową zabezpieczającą sieć, uzyskanie 51 procent tej kwoty jest prawie niemożliwe dla każdej osoby lub rządu. Ponadto hakowanie usług bitcoin jest o wiele bardziej lukratywne niż atakowanie samej sieci bitcoin; giełdy bitcoin, na przykład, przechowują wiele środków klientów w wartości bitcoin, co sprawia, że ​​hakerzy chętnie próbują ukraść część tych pieniędzy. Z biegiem lat wiele giełd bitcoin padło ofiarą tych hacków z powodu źle wdrożonych środków bezpieczeństwa. Bez względu na to, ile usług bitcoinowych i platform zostanie zhakowanych, te sytuacje nie mają wpływu na sam blokchain. Tak długo, jak przynajmniej jeden użytkownik będzie uruchamiał oprogramowanie bitcoin na dowolnym obsługiwanym urządzeniu, blockchain będzie kontynuował swoje działanie. Każdego dnia coraz więcej urządzeń korzysta z oprogramowania klienckiego Bitcoin, aby jeszcze bardziej zabezpieczyć sieć Bitcoin.

Obrona Bitcoina przed hakerami

Jak wspomniano wcześniej, sieć bitcoin jest bezpieczną technologią, której nie można odhaczyć nawet najsilniejszym komputerom lub najbardziej wykwalifikowanym hakerom na świecie. Kryptografia – technika bezpiecznej komunikacji w obecności osób trzecich, wykorzystująca długie sekwencje niezbywalnych tajnych kodów – odgrywa ważną rolę w bezpieczeństwie bitcoinów. Właściwie zaimplementowana kryptografia może sprawić, że system będzie wyjątkowo bezpieczny. W ostatnich latach w mediach głównego nurtu pojawiło się wiele nieporozumień dotyczących tego, jak naprawdę działa bitcoin. Wbrew powszechnemu przekonaniu bitcoin nie jest zarządzany przez pojedynczą osobę lub autorytet i nie ma czegoś takiego jak „szef bitcoina” lub „dyrektor generalny bitcoin. ”Każdy indywidualny użytkownik odgrywa integralną rolę w sieci bitcoin, a wszyscy użytkownicy są sobie równi. A to sprawia, że ​​hakerzy nie są soczystym celem. Próba włamania się do sieci Bitcoin byłaby jak próba włamania do Internetu. Po prostu nie ma sposobu, aby to zrobić. Zarówno bitcoin, jak i Internet są zdecentralizowane, bez centralnego punktu awarii. Zlikwiduj jedną część, a trasy sieciowe wokół problemu i kontynuuj. Ta sama zasada dotyczy bitcoinów. Brak centralnego punktu awarii oznacza, że ​​nie ma przycisku włączania / wyłączania dla samej sieci bitcoin. Sieć bitcoin obejmuje całą kulę ziemską na wszystkich kontynentach i niemożliwe jest wyłączenie każdego komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci bitcoin w tym samym czasie. Nawet rządy nie mogłyby tego zrobić. Urzędnicy państwowi mogą mieć możliwość zakazania używania bitcoinów w niektórych krajach, ale nie oznacza to, że sieć bitcoin nie działa w tych częściach świata. Co więcej, nie ma też motywacji do włamywania się do sieci bitcoin, ponieważ nie zapewni to żadnych korzyści finansowych hakerom. Wszystkie poprzednie bloki sieciowe obejmują BTC, które zostały już rozesłane do innych użytkowników bitcoinów i nie ma szans na zmianę tego faktu. Wszystkie nowe monety, które są generowane, nawet jeśli sieć bitcoinów ma zostać zhakowana (co jest prawie niemożliwe), również nie trafią bezpośrednio do hakerów. Sieć bitcoin jest sama w sobie cudem technologicznym, ponieważ zapewnia poziomy bezpieczeństwa finansowego, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Pomimo całej tej obietnicy, jest wiele rzeczy o sieci bitcoin – i blockchain, które ją zasilają – których nie rozumiemy w pełni i to jest powodem do niepokoju. Pełne zrozumienie sieci bitcoin i jej mocy technologicznej zajmie jeszcze wiele lat, dlatego tak ważne jest, aby nadal rozwijać społeczność Bitcoin. Każdy ma inny pogląd na rzeczy i jak można je ulepszyć lub potencjalnie wykorzystać. Zapobieganie atakom jest zawsze lepsze niż naprawianie rzeczy po udanym ataku.

Rola węzłów bitcoinowych

Poszczególni użytkownicy bitcoinów nie są jedyną siłą napędową w zakresie zabezpieczenia sieci bitcoin. W ciągu ostatnich kilku lat dedykowane węzły bitcoin zostały dodane do sieci wyłącznie w celu odbierania i nadawania nowych transakcji bitcoin innym użytkownikom i węzłom w sieci. W ten sposób cały zdecentralizowany aspekt bitcoina przenosi się na nowy poziom. Każdy węzeł bitcoin to urządzenie – takie jak komputer, urządzenie mobilne, a nawet małe urządzenie, takie jak Raspberry Pi 2 – które obsługuje cały blok bitcoinów od czasu utworzenia bloku genezy w 2009 r. Blok genezy był pierwszym blokiem danych w sieci bitcoin, która nagrodziła Satoshi Nakamoto 50 bitcoinami. Od tego czasu użytkownicy bitcoinów byli w stanie generować dodatkowe bitcoiny i transmitować transakcje bitcoin na całym świecie. Węzeł bitcoin ma zainstalowane oprogramowanie klienckie bitcoin, ale nie otrzymuje i nie przenosi monet samodzielnie, chyba że właściciel węzła zdecyduje inaczej. Węzły te są po prostu dodatkowymi źródłami, w których cały łańcuch bloków jest przechowywany w celu sprawdzenia integralności, neutralności i porządku chronologicznego wszystkich transakcji bitcoin między blokiem genezy a teraz. (Zobacz Rozdział 7, aby uzyskać więcej informacji na temat blockchain.) Uruchomienie węzła bitcoin nie nagradza właściciela dodatkowymi bitcoinami. Jedynym celem węzła bitcoin jest wzmocnienie sieci.

Co sprawia, że bitcoin jest bezpieczny?

Co czyni sieć bitcoin tak bezpieczną, że nie ma zagrożenia ze strony hakerów? Spójrzmy:

✓✓ Sieć bitcoin jest zdecentralizowana, a każdy indywidualny użytkownik zapewnia, że ​​nie ma centralnego punktu braku włamania się do protokołu bitcoin. Każdy indywidualny użytkownik może stać się ofiarą ataku hakerskiego, ale nie miałoby to wpływu na sieć bitcoin. Nawet jeśli wszyscy użytkownicy w Stanach Zjednoczonych zostaną zhackowani w tym samym momencie, sieć bitcoin pozostanie nienaruszona i będzie działać bez zakłóceń.

✓✓ Sieć bitcoin wykorzystuje silną kryptografię, aby zagwarantować integralność i chronologiczny porządek łańcucha bloków i wszystkich powiązanych z nim transakcji. Ten poziom kryptografii może zostać zhakowany teoretycznie, ale łączne moce przetwarzania wszystkich istniejących superkomputerów będą niezliczone lata (liczba z więcej niż 15 cyframi, a my i nasz redaktor po prostu nie znamy właściwego słowo na ten numer – być może można by go opisać jako skok w moc obliczeniową), aby mieć choćby najmniejszą szansę na złamanie samej sieci bitcoin.

✓✓Każdy indywidualny adres portfela bitcoin jest chroniony kluczem prywatnym, który należy podać za każdym razem, gdy do sieci wysyłana jest transakcja wychodząca. Użytkownicy, którzy przechowują oprogramowanie portfela bitcoin na swoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, są jedynymi właścicielami tego klucza prywatnego, a jeśli ich własne urządzenie nie zostanie naruszone, klucz ten nie może zostać odkryty przez nikogo innego na świecie.

✓✓ Generowanie nowych bitcoinów, zwanych górnictwem, działa przy użyciu rozproszonego systemu konsensusu, który potwierdza (lub odrzuca) transakcje transmitowane do sieci bitcoin za pomocą złożonych algorytmów obliczeniowych. Dedykowany sprzęt jest wymagany do pomyślnego wydobycia bitcoinów, a aktualna całkowita ilość sprzętu generującego dodatkowe bitcoiny wciąż rośnie co miesiąc. Ponadto kluczową rolę odgrywa tutaj decentralizacja, ponieważ na całym świecie działają górnicy bitcoinów. Rząd nie ma możliwości całkowitego wyłączenia generowania nowych bitcoinów, ponieważ nie ma centralnego punktu awarii.

Bezpieczeństwo Bitcoin

Czy bitcoin jest bezpieczny? Jednym z najczęściej zadawanych pytań na temat bitcoin jest to, czy cały ekosystem jest wystarczająco bezpieczny, aby wytrzymać ataki hakerów – ludzi, którzy postanowili zakłócić sieć bitcoinów, próbując więcej niż raz wydać swoje cyfrowe saldo walut. Odpowiedź na to pytanie wykracza daleko poza proste tak, a czasami może prowadzić do utonięcia w technicznym żargonie. Ta sekcja omawia podstawy, wyjaśniając, czy i w jaki sposób bitcoin jest bezpieczny, i co robi się, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, gdy ekosystem bitcoinów rośnie.

Sieć Bitcoin: przegląd tego, jak to działa

Jeśli wierzyć mediom głównego nurtu, sieć bitcoin i protokół zostały zhakowane kilka razy w ciągu ostatnich kilku lat. Jednak nic nie może być dalej od prawdy. Sama sieć Bitcoin nigdy nie został zhakowany z powodzeniem, ani też nigdy nie zostanie zhakowany w tradycyjnym sensie. Przyznano, że kilku użytkowników bitcoinów utraciło monety w ciągu lat, ale nic z tego nie można było przypisać błędowi w samej sieci bitcoin. Powiązane usługi zbudowane na bazie sieci bitcoin, takie jak giełdy i dostawcy portfeli, stały się ofiarami słabych implementacji zabezpieczeń. Po naruszeniu tych usług użytkownicy, których to dotyczyło, stracili swoje monety. Ponownie, nie miało to nic wspólnego z wadą samej sieci bitcoin, ponieważ zdecentralizowanej sieci takiej jak bitcoin nie można „zhakować”.

Regulowanie w innym miejscu

Inne kraje na całym świecie do tej pory nie robią dużych postępów w zakresie regulacji bitcoin. Kraje takie jak Holandia i Finlandia zadeklarowały, że bitcoin będzie podlegał podatkowi od zysków kapitałowych, ale tak jest w zakresie środków regulacyjnych. Oba kraje trzymają się podejścia „laissez-faire”, dopóki Unia Europejska nie ustali, czy chce regulować bitcoin. Z drugiej strony kraje azjatyckie starają się uniemożliwić procesorom płatności stron trzecich całkowite wykorzystanie bitcoinów. Nie utworzono oficjalnych ustaw uznających bitcoin za zakazany lub zakazany w krajach azjatyckich – z wyjątkiem Wietnamu – jednak banki centralne robią wszystko, co w ich mocy, aby zniechęcić procesorów płatności od zaangażowania się w BTC. Następne kilka lat odegra kluczową rolę w zakresie regulacji bitcoinów i tego, jak wpłynie to na masowe przyjęcie waluty cyfrowej. Dobrze byłoby rozpocząć zdrową dyskusję między organami regulacyjnymi a ekspertami z branży bitcoin, ale nie można określić, który kraj zezwoli lub wyrzuci bitcoin w przyszłości.

Licencje na nadajnik pieniędzy czy nie?

Pilnym pytaniem, które utrzymuje użytkowników bitcoinów na krawędzi, jest to, czy ich władze lokalne mogą klasyfikować ich jako nadajniki pieniędzy. Nadajnik pieniądza to podmiot gospodarczy, który świadczy usługi przelewów pieniężnych lub instrumenty płatnicze. W końcu bitcoin może być wydawany, sprzedawany i kupowany, co czyni go sposobem przekazywania pieniędzy na całym świecie. Pytanie do tej odpowiedzi jest dość złożone, ale wydaje się, że na całym świecie istnieje pewna podstawowa forma poradnictwa. W zależności od miejsca zamieszkania, poszczególni użytkownicy bitcoinów mogą lub nie mogą być traktowani jako nadajniki pieniędzy, o ile kupują, sprzedają i handlują bitcoinami w zamian za towary i usługi. Po tym, jak dana osoba zacznie wymieniać bitcoiny na fikcyjną walutę z innymi użytkownikami w celu uzyskania osobistej korzyści, może być wymagana licencja na nadajnik pieniędzy, w zależności od tego, gdzie znajduje się użytkownik. Entuzjaści bitcoinów, którzy są zaangażowani w proces wydobycia, aby wygenerować dodatkowe bitcoiny i pomóc potwierdzić transakcje, to zupełnie inna sprawa. Tworzenie bitcoinów i sprzedaż tych kwot innym użytkownikom za prawdziwą walutę lub jej ekwiwalent w innych towarach jest w rzeczywistości nadajnikiem pieniędzy. Jednak takie orzeczenie nie zostało jeszcze wprowadzone w życie na całym świecie. To bardziej znak rzeczy, które nadejdą. Wreszcie, operatorzy wymiany bitcoin – osoby fizyczne lub firmy, które konwertują bitcoin na iz pustej waluty – muszą zarejestrować się w celu uzyskania licencji na nadajnik pieniędzy w większości jurysdykcji. Niezależnie od tego, czy handlują bitcoinami, czy innymi walutami wirtualnymi, sporadycznie lub w zamian za walutę fiducjarną, w prawie każdym kraju działalności wymagana jest licencja na nadajnik pieniędzy. Jedynym zauważalnym wyjątkiem jest wyspa Man. Firmy kryptograficzne w tej jurysdykcji muszą przestrzegać odpowiednich wytycznych AML / CFT nadzorowanych przez wyspecjalizowany urząd ds. Usług finansowych na wyspie, ale ich podstawowa działalność nie jest jeszcze możliwa do uzyskania zgodnie z obowiązującymi wytycznymi FSA.

Regulowanie za pomocą BitLicense

Zastosowanie istniejących regulacji finansowych do bitcoinów raczej nie zadziała, ponieważ najprawdopodobniej wywoła niekorzystny wpływ. Najlepszym przykładem takich środków regulacyjnych jest nowojorska BitLicense. Pomimo najlepszych wysiłków ekspertów branży bitcoin, centralny organ opracował zasady dla firm bitcoin w stanie Nowy Jork, które duża część społeczności bitcoin uważa za surowe i nierozsądne. Głównym problemem większości firm Bitcoin z regulacją BitLicense są obszerne wytyczne wymagające BitLicencji do przekazywania informacji o klientach do stanu Nowy Jork. Wielu liderów branży bitcoin postrzega to jako inwazję w prywatność klienta, prowadząc wiele firm do zawieszenia usług w obszarze stanu Nowy Jork. Ubieganie się o licencję BitLicence podlega opłacie bezzwrotnej w wysokości 5000 USD, oprócz kosztów prawnych łatwo zwiększających się do 20 000 USD. Nie ma gwarancji, że ubieganie się o BitLicencję odniesie sukces, a firmy bitcoin mogą zostać zmuszone do dostarczenia urzędnikom państwowym dodatkowych szczegółów dotyczących ich modelu biznesowego lub klientów. Ponadto regulacja BitLicense zawiera pewne wytyczne dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, które są sprzeczne z wytycznymi federalnymi. Co gorsza, firmy bitcoinowe są badane bardziej niż tradycyjne instytucje finansowe, które mają znaną historię oszustw, korupcji i niegospodarności funduszy klientów. Regulacja bitcoinów pomoże legitymizować cyfrową walutę, ale naszym zdaniem BitLicense jest przykładem tego, jak nie należy tego robić. Wprowadzone wymogi regulacyjne utrudnią wzrost bitcoinów w stanie Nowy Jork, a nadmierne koszty związane z uzyskaniem licencji po prostu nie są w tej chwili możliwe do opanowania przez większość firm. Kwota 25 000 USD może nie wydawać się zbyt duża, aby zrobić interes prawny w stanie Nowy Jork, ale większość firm Bitcoin ma na uwadze długoterminowy obraz. Ponieważ coraz więcej firm przestrzega przepisów BitLicense, będzie to stanowić zachętę dla innych państw do przyjęcia tych samych wytycznych. Legitymizacja biznesu bitcoin we wszystkich 50 stanach łączy koszty przekraczające 1 milion USD. Odmawiając spełnienia wymogów regulacyjnych BitLicense i wyłączając usługi w obszarze stanu Nowy Jork, firmy bitcoin wysyłają jasny komunikat: regulacja Bitcoin jest pozytywnym trendem, ale próbuje skopiować i wkleić tradycyjne finansowe ramy regulacyjne do firm bitcoin a bicie wysokiej ceny za opłaty za wniosek o licencję nie będzie latać

Regulacja bitcoin na całym świecie

Regulacja bitcoin różni się w zależności od kraju, podobnie jak sytuacja podatkowa. W niektórych krajach może się nawet różnić w zależności od stanu lub prowincji do prowincji. Jeśli chodzi o regulację bitcoinów, nie ma żadnych zasad ustanowionych w kamieniu, a niektóre kraje mogą nawet zdecydować, że nigdy nie będą regulować bitcoinów. Niewiele jest miejsc na świecie, w których regulacja bitcoin ma egzekwowalne zasady. Większość krajów postanowiła wydać ostrzeżenie na temat bitcoinów, wyjaśniając ryzyko dla obywateli w zakresie, w jakim bitcoin nie jest nadzorowany przez organ centralny ani nie jest związany z fizycznym zasobem. Nie wiadomo, czy świat będzie gotowy na potencjalnie destrukcyjną technologię, którą bitcoin wnosi do stołu. Włączenie władzy finansowej do wyłącznej kontroli nad indywidualnym użytkownikiem zamiast polegania na scentralizowanych usługach i instytucjach to poważna zmiana w świecie finansów. Jest rzeczą oczywistą, że większość rządów i instytucji finansowych nieufnie podchodzi do tej zmiany paradygmatu, ponieważ nie mogłyby odnieść korzyści bezpośrednio z przyjęcia masowych bitcoinów. Mimo że różne kraje zdecydowały się opodatkować bitcoin, waluta cyfrowa może mieć duży wpływ na gospodarki lokalne, co może być pozytywne lub negatywne dla instytucji finansowych.

Uzyskiwanie pomocy przy opodatkowaniu bitcoin

Sam obszar bitcoin jest wciąż na wczesnym etapie, a zrozumienie wytycznych podatkowych w obowiązujących wytycznych nie jest łatwym zadaniem. Na szczęście istnieje kilka usług i firm pomagających użytkownikom bitcoinów w obliczaniu potencjalnych kwot opodatkowania. Pamiętaj, że nie wszystkie te usługi są dostępne dla każdego kraju na świecie. Więcej podobnych usług może stać się dostępnych z czasem, chociaż w tym czasie nie ogłoszono żadnych oficjalnych projektów. Oto kilka usług i firm pomagających użytkownikom bitcoinów w obliczaniu potencjalnych kwot opodatkowania:

  • Wolne oprogramowanie o nazwie LibraTax (www.libratax.com) ma zintegrowaną obsługę bitcoin. Możliwość obliczania podatków od zysków kapitałowych i strat (do odliczenia), a także do przeglądania całego dochodu podlegającego opodatkowaniu bitcoinem, zajmuje zaledwie kilka minut dzięki LibraTax. W przypadku małej firmy firma wygeneruje bardzo szczegółowy raport, który pomoże Ci zaoszczędzić czas i pieniądze na papierkowej robocie.
  • Inna platforma o nazwie Coyno (https://coyno.com) profile jako rozwiązanie księgowe dla użytkowników bitcoinów. Możesz importować portfele bitcoin od głównych dostawców usług internetowych, aby uzyskać szczegółowy przegląd transakcji przychodzących i wychodzących. W momencie pisania tego tekstu właściwa funkcja opodatkowania bitcoinów nie została jeszcze włączona, ale ma zostać wydana w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
  • BitcoinTaxes (https://bitcoin.tax) służy jako platforma do obliczania podatków bitcoinowych od zysków kapitałowych i dochodów zgodnie z najnowszymi wymogami regulacyjnymi. BitcoinTaxes nie tylko obsługuje bitcoin, ale także obsługuje inne wirtualne waluty, takie jak Litecoin i Dogecoin. Dane transakcji mogą być importowane z głównych giełd lub platform bitcoin, a obecnie obsługiwanych jest prawie tuzin głównych fiat walut. Dostępny jest bezpłatny plan, który jest ograniczony do 100 transakcji, podczas gdy płatny plan (19,95 USD / rok) obejmuje nieograniczone transakcje, a także importuje transakcje bezpośrednio z blockchain(ów)