Praca z aplikacjami Blockchain

Pod względem rozwoju aplikacji blockchain większość fokusu obecnie zajmuje się usługami finansowymi. Jest to normalne, ponieważ bitcoin koncentruje się głównie na dostarczaniu usług finansowych osobom nie posiadającym konta bankowego i podsklepowe części świata. Plus, blockchain jest najlepszy znany jako otwarta księga. Jednak w tworzeniu aplikacji blockchain jest tak wiele niezbadanych możliwości, że nie ma sposobu na odgadnięcie tego, co będzie dalej. Wiemy, że obecnie opracowywane są różne projekty, a projekty niefinansowe mają na celu poprawę różnych aspektów życia codziennego. Jednak dopóki te aplikacje nie zostaną poprawnie zakodowane, są to tylko pomysły i nic więcej. Idea aplikacji blockchain jest bardzo podobna do samej bitcoin: przywrócenie zasilania indywidualnemu użytkownikowi bez konieczności polegania na scentralizowanych usługach lub firmach. Ze względu na zdecentralizowany i przejrzysty charakter blockchaina aplikacje blockchain oferują bezprecedensowe korzyści technologiczne. Więcej informacji na temat centralizacji i decentralizacji można znaleźć na pobliskim pasku bocznym. Moc technologiczna blockchaina ma stromą krzywą uczenia się. Opracowywanie aplikacji blockchain to nic, na co można kichać. Nawet dla programistów zapoznanie się z parametrami i wywołaniem API (narzędziem używanym przez deweloperów do wywoływania określonej operacji na platformie lub aplikacji) zajmuje trochę czasu z blokchainem bitcoin. Głównym celem rozwoju aplikacji blockchain jest poprawa naszego codziennego życia poprzez zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności wobec istniejącej infrastruktury. Zwłaszcza jeśli chodzi o świat finansów, obie te funkcje są bardzo potrzebne. Pozostaje jeszcze dużo miejsca na ulepszenie innych dziedzin technologii poprzez przyjęcie łańcucha bloków, a kolejne lata dadzą nam lepsze wskazanie tego, czego możemy się spodziewać. Opracowanie właściwej aplikacji opartej na blokach bloków jest procesem czasochłonnym, ponieważ jest wiele kodu do napisania i potencjalne wyniki do uwzględnienia. Do tego potrzeba sporo funduszy, aby napisać nową aplikację blockchain od podstaw, ponieważ programiści muszą być również wynagradzani za swoje wysiłki. Nie chodzi o to, żeby się tym martwić w świecie bitcoinów – inwestycje o podwyższonym ryzyku wciąż rosną, pomimo spadającej ceny bitcoinów. Blockchain polega na tworzeniu społeczności i dawaniu użytkownikom indywidualnych wyborów, których obecnie nie mają. Często osoby o podobnych poglądach podzielają wyobrażenie o tym, jak można coś zrobić lepiej, przyciągając się do siebie. Oczywistym przykładem mogą być ci, którzy tworzą alternatywne kryptowaluty, zwane także altcoinami. W rezultacie rozwój blockchain nie jest związany z jednym językiem programowania: Dywersyfikacja jest jednym z największych atutów dla programistów blockchain. To, czy ten duch społeczności będzie kontynuowany, gdy aplikacje blockchain staną się bardziej komercyjne, pozostanie do zobaczenia. Z pewnością istnieją pewne porównania do aktualnego stanu rozwoju blockchain i pierwszych dni Internetu.

Scentralizowany a zdecentralizowany

Istnieje duże rozróżnienie między systemami scentralizowanymi i zdecentralizowanymi. Scentralizowane systemy podążają bardzo wąską ścieżką pod względem tego, jak dana osoba lub firma radzi sobie z codziennymi operacjami i jak traktowani są klienci. Zdecentralizowane systemy koncentrują się bardziej na społeczności i jej potrzebach, czyniąc wszystkich częścią połączonego wysiłku:

✓✓ Scentralizowane firmy lub usługi wskazują, że tylko kilka osób dzięki scentralizowanej strukturze może dostarczyć tę usługę lub produkt klientowi.

✓✓ Zdecentralizowane firmy lub usługi umożliwiają potencjalnie każdemu na świecie świadczenie tej samej usługi każdemu innemu na świecie, w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu. Przez ludzi, dla ludzi, z ludźmi jest to, co stara się promować decentralizacja.

Każdy typ aplikacji blockchain może być rozwijany przy użyciu szerokiego różnorodność języków programowania, w tym JavaScript, Ruby, Perl, i PHP. Istnieją również mobilne systemy operacyjne do podjęcia pod uwagę, ponieważ aplikacje blockchain są więcej niż mile widziane w systemach operacyjnych Android, iOS, Windows Phone i Blackberry

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *