OSIĄGANIE ZAUFANIA W WIEKU CYFROWYM

Zaufanie do biznesu to oczekiwanie, że druga strona będzie się zachowywać zgodnie z czterema zasadami uczciwości: uczciwością, rozwagą, rozliczalnością i przejrzystością. Uczciwość to nie tylko kwestia etyczna; stał się ekonomiczny. Aby nawiązać zaufanie z pracownikami, partnerami, klientami, akcjonariuszami i społeczeństwem, organizacje muszą być zgodne z prawdą, dokładne i kompletne w komunikacji. Bez kłamstwa przez zaniedbanie, bez zaciemniania przez złożoność. Rozważanie w biznesie często oznacza uczciwą wymianę korzyści lub szkód, które strony będą działały w dobrej wierze. Zaufanie wymaga jednak prawdziwego szacunku dla interesów, pragnień i uczuć innych, a strony mogą działać wobec siebie życzliwie. Odpowiedzialność oznacza podejmowanie wyraźnych zobowiązań wobec interesariuszy i ich przestrzeganie. Zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje muszą wykazać, że dotrzymały swoich zobowiązań i dotrzymały złamanych obietnic, najlepiej poprzez weryfikację samych zainteresowanych stron lub niezależnych ekspertów zewnętrznych. Bez przekazywania pieniędzy, bez grania w winę. Przejrzystość oznacza działanie w terenie, w świetle dziennym. „Co oni ukrywają?” Jest oznaką niskiej przejrzystości, która prowadzi do nieufności. Oczywiście firmy mają uzasadnione prawa do tajemnic handlowych i innych praw własności do Informacja. Ale jeśli chodzi o istotne informacje dla klientów, akcjonariuszy, pracowników i innych interesariuszy, aktywna otwartość ma kluczowe znaczenie dla zdobycia zaufania. Zaufanie do biznesu i innych instytucji jest przeważnie niskie. „Barometr zaufania” firmy public relations Edelman wskazuje, że zaufanie do instytucji, zwłaszcza korporacji, spadło do poziomów z niesłychanie niskiego okresu wielkiej recesji w 2008 r. Edelman zauważył, że nawet niegdyś nie do zdobycia branża technologiczna, wciąż najbardziej zaufany sektor biznesowy, po raz pierwszy odnotowała spadek w większości krajów. Na całym świecie dyrektorzy generalni i urzędnicy rządowi nadal są najmniej wiarygodnymi źródłami informacji, pozostając daleko w tyle za ekspertami akademickimi lub branżowymi. Podobnie Gallup w swoim badaniu dotyczącym amerykańskiego zaufania do instytucji, że „biznes” zajął drugie miejsce wśród piętnastu ocenianych instytucji; mniej niż 20 procent respondentów wskazało, że mają znaczny lub wysoki poziom zaufania. Tylko Kongres USA uzyskał niższy wynik. W świecie preblockchain zaufanie do transakcji pochodzących od osób fizycznych, pośredników lub innych organizacji działających w sposób uczciwy. Ponieważ często nie znamy naszych kontrahentów, nie mówiąc już o ich uczciwości, zaczęliśmy polegać na podmiotach trzecich nie tylko w celu zagwarantowania nieznajomym, ale także w celu prowadzenia rejestrów transakcji oraz wykonywania logiki biznesowej i logiki transakcyjnej, która napędza handel online. Ci potężni pośrednicy – banki, rządy, PayPal, Visa, Uber, Apple, Google i inne konglomeraty cyfrowe – zbierają dużą część wartości. W powstającym świecie blockchain zaufanie opiera się na sieci, a nawet na obiektach w sieci. Carlos Moreira z firmy kryptograficznej WISeKey powiedział, że nowe technologie skutecznie przekazują zaufanie – nawet fizycznym rzeczom. „Jeśli obiekt, niezależnie od tego, czy jest to czujnik na wieży komunikacyjnej, żarówka, czy monitor serca, nie jest godny zaufania w zakresie wydajności lub zapłaty za usługi, zostanie automatycznie odrzucony przez inne obiekty.” Sama księga jest podstawa zaufania. Mówiąc wprost, „zaufanie” odnosi się do kupowania i sprzedawania towarów i usług oraz do integralności i ochrony informacji, a nie zaufania do wszystkich spraw biznesowych. W tym tekście przeczytasz jednak, w jaki sposób globalna księga zawierająca prawdziwe informacje może pomóc w budowaniu uczciwości we wszystkich naszych instytucjach i tworzeniu bardziej bezpiecznego i godnego zaufania świata. Naszym zdaniem, firmy, które przeprowadzają niektóre lub wszystkie swoje transakcje na blockchain, odczują wzrost zaufania w cenie akcji. Akcjonariusze i obywatele spodziewają się, że wszystkie spółki giełdowe i organizacje finansowane przez podatników będą prowadzić swoje skarbce przynajmniej na blockchainie. Ze względu na większą przejrzystość inwestorzy będą mogli sprawdzić, czy dyrektor generalny naprawdę zasłużył na tę premię tłuszczową. Inteligentne kontrakty możliwe dzięki blockchainom będą wymagały od kontrahentów przestrzegania ich zobowiązań, a wyborcy będą mogli sprawdzić, czy ich przedstawiciele są uczciwi, czy działają w sposób uczciwy podatkowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *