ZWROT INTERNETU

Pierwsza era Internetu rozpoczęła się energią i duchem młodego Luke’a Skywalkera – z przekonaniem, że każde dziecko z trudnej pustynnej planety może zburzyć imperium zła i założyć nową cywilizację, uruchamiając aplikację internetową. Naiwność, aby się upewnić, ale wiele osób, w tym obecna firma, miało nadzieję, że Internet zawarty w sieci WWW zakłóci świat przemysłowy, w którym niewielu z nich chwyta władzę, a struktury władzy trudno się wspinać i trudniej obalić. W przeciwieństwie do starych mediów, które były scentralizowane i kontrolowane przez potężne siły, a użytkownicy byli obojętni, nowe media były rozproszone i neutralne, a każdy był aktywnym uczestnikiem, a nie biernym odbiorcą. Niski koszt i masowa komunikacja peer-to-peer w Internecie pomogłyby podważyć tradycyjne hierarchie i pomóc w włączeniu obywateli rozwijających się w globalną gospodarkę. Wartość i reputacja wynikałyby z jakości wkładu, a nie statusu. Gdybyś był mądry i pracowity w Indiach, twoje zasługi przyniosłyby ci reputację. Świat byłby bardziej płaski, bardziej merytokratyczny, bardziej elastyczny i bardziej płynny. Co najważniejsze, technologia przyczyniłaby się do dobrobytu dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznych. Część z tego się spełniła. Nawiązano masową współpracę, taką jak Wikipedia, Linux i Galaxy Zoo. Outsourcing i sieciowe modele biznesowe umożliwiły ludziom w krajach rozwijających się lepszy udział w globalnej gospodarce. Dziś dwa miliardy ludzi współpracują jako rówieśnicy społecznie. Wszyscy mamy dostęp do informacji w niespotykany sposób. Jednak Imperium uderzyło. Stało się jasne, że skoncentrowane mocarstwa w biznesie i rządzie nakłoniły oryginalną demokratyczną architekturę Internetu do ich woli. Ogromne instytucje kontrolują teraz i są właścicielami tego nowego środka produkcji i interakcji społecznych – podstawowej infrastruktury; ogromne i wciąż rosnące skarby danych; algorytmy, które w coraz większym stopniu rządzą biznesem i życiem codziennym; świat aplikacji; oraz niezwykłe nowe możliwości, uczenie maszynowe i pojazdy autonomiczne. Od Doliny Krzemowej i Wall Street po Szanghaj i Seul, ta nowa arystokracja wykorzystuje swoją przewagę wewnętrzną, aby wykorzystać najbardziej niezwykłą technologię, jaką kiedykolwiek opracowano, aby wzmocnić pozycję ludzi jako podmiotów gospodarczych, budować spektakularne fortuny i wzmocnić jej siłę i wpływy na gospodarki i społeczeństwa. Wiele zmartwień związanych z ciemną stroną zgłoszonych przez pierwszych pionierów technologii cyfrowej praktycznie się zmaterializowało. Mamy wzrost produktu krajowego brutto, ale nie współmierny wzrost zatrudnienia w większości krajów rozwiniętych. Mamy rosnące tworzenie bogactwa i rosnące nierówności społeczne. Potężne firmy technologiczne przeniosły wiele działań z otwartej, rozproszonej, egalitarnej i wzmacniającej sieć do zamkniętych ogrodzonych ogrodów lub zastrzeżonych aplikacji tylko do odczytu, które między innymi zabijają rozmowę. Siły korporacyjne zdobyły wiele z tych wspaniałych, demokratycznych i otwartych technologii peer-to-peer i wykorzystują je do wydobycia nadmiernej części wartości. Konsekwencją jest to, że potęga gospodarcza stała się bardziej dynamiczna, skoncentrowana i bardziej zakorzeniona. Dane nie są szerzej rozpowszechniane i demokratycznie dystrybuowane, lecz gromadzone i wykorzystywane przez mniejszą liczbę podmiotów, które często wykorzystują je do większej kontroli i zdobywania większej mocy. Jeśli gromadzisz dane i moc, która się z nimi wiąże, możesz dodatkowo wzmocnić swoją pozycję, wytwarzając zastrzeżoną wiedzę. Ten przywilej przewyższa zasługę, niezależnie od jego pochodzenia. Co więcej, potężne „konglomeraty cyfrowe”, takie jak Amazon, Google, Apple i Facebook – wszystkie start-upy internetowe jednocześnie – wychwytują skarby danych, które obywatele i instytucje często generują w prywatnych silosach danych, a nie w Internecie. Choć stanowią one wielką wartość dla konsumentów, jednym z rezultatów jest to, że dane stają się nową klasą aktywów – taką, która może przebijać poprzednie klasy aktywów. Kolejnym jest podważenie naszych tradycyjnych koncepcji prywatności i autonomii jednostki. Rządy wszelkiego rodzaju wykorzystują Internet do usprawnienia operacji i usług, ale teraz wdrażają również technologię monitorowania, a nawet manipulowania obywatelami. W wielu demokratycznych krajach rządy wykorzystują technologie informacyjne i komunikacyjne do szpiegowania obywateli, zmiany opinii publicznej, wspierania ich interesów parafialnych, podważania praw i wolności oraz ogólnie do utrzymania władzy. Represyjne rządy, takie jak Chiny i Iran, zamykają Internet, wykorzystując go do tłumienia sprzeciwu i mobilizowania obywateli do realizacji swoich celów. Nie oznacza to, że sieć nie żyje, jak sugerowali niektórzy. Sieć ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata cyfrowego i wszyscy powinniśmy wspierać trwające wysiłki w jej obronie, takie jak działania World Wide Web Foundation, które walczą o utrzymanie jej otwartości, neutralności i ciągłej ewolucji. Teraz, dzięki technologii blockchain, świat nowych możliwości otworzył się, aby odwrócić wszystkie te trendy. Mamy teraz prawdziwą platformę peer-to-peer, która umożliwia wiele ekscytujących rzeczy, które omówimy. Każdy z nas może posiadać naszą tożsamość i nasze dane osobowe. Możemy przeprowadzać transakcje, tworząc i wymieniając wartość bez potężnych pośredników działających jako arbitrzy pieniędzy i informacji. Miliardy wykluczonych osób mogą wkrótce wejść do światowej gospodarki. Możemy chronić naszą prywatność i zarabiać na własnych informacjach. Możemy zapewnić, że twórcy otrzymują rekompensatę za własność intelektualną. Zamiast próbować rozwiązać problem rosnącej nierówności społecznej tylko poprzez redystrybucję bogactwa, możemy zacząć zmieniać sposób podziału bogactwa – w jaki sposób jest on tworzony, ponieważ ludzie na całym świecie, od rolników po muzyków, mogą dzielić się pełniej, a priori, w bogactwie, które tworzą. Niebo wydaje się być granicą. To bardziej Yoda niż Bóg. Ale ten nowy protokół, jeśli nie boski, umożliwia nawiązywanie zaufanej współpracy w świecie, który tego potrzebuje, i to dużo. Jesteśmy podekscytowani.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *