Rozwiązywanie sporów

Niektóre spory prawne najlepiej jest pozostawić poza sądem. Widzieliśmy, jak inteligentne umowy mogą umożliwić zdecentralizowane, niezależne i autonomiczne rozstrzyganie sporów handlowych. Inteligentne umowy są jednak obojętne na pojęcia uczciwości lub sprawiedliwości i nie są w stanie pogodzić sprzecznych wersji faktów. Nawet bardziej rewolucyjny w zakresie rozstrzygania sporów niż weryfikowalny zapis dowodów, blockchain może być platformą do rozwiązywania sporów P2P. W tym modelu jury składające się z setek lub tysięcy rówieśników mogłoby skutecznie rozważyć, jak powiedziała Pamela Morgan z Empowered Law: „crowdsource sprawiedliwości”

ALTERNATYWNE MODELE POLITYKI I SPRAWIEDLIWOŚCI

Jeśli blockchain mógłby umożliwić bardziej skuteczny, elastyczny rząd i poprawić sposób zarządzania demokracją za pomocą nowych procedur głosowania, czy mógłby również katalizować nowe procesy polityczne? Dla niektórych zwolenników rządu nowej generacji ostatecznym celem reformy systemu wyborczego jest stworzenie systemu „płynnej demokracji”. Eduardo Robles Elvira, CTO Agory Voting, jest jednym z takich fanów. Opisuje demokrację płynną jako połączenie najlepszych części demokracji bezpośredniej (takich jak te praktykowane w starożytnych Atenach) z dzisiejszymi demokracjami reprezentatywnymi, które niewiele proszą swoje elektoraty. Płynna demokracja, zwana także demokracją delegatywną, pozwala obywatelom na maksymalne dostosowanie i personalizację doświadczeń demokratycznych. Mówiąc słowami Roblesa Elviry, w płynnej demokracji „możesz wybrać swój poziom uczestnictwa w dowolnym momencie”. Twój wkład jest zawsze mile widziany, ale nie jest wymagany do utrzymania kraju. Wyborcy mogą przekazać uprawnienia do głosowania wielu przedstawicielom wyznaczonym na różne tematy. Referenda są następnie często organizowane i kategoryzowane według tematów, wskazując, który pełnomocnik (jeśli istnieje) powinien zostać poproszony o oddanie głosu w tej sprawie. Umożliwia to system, w którym wyborcy mogą wybierać wielu zaufanych ekspertów lub doradców do głosowania w ich imieniu. U podstaw tej ideologii leży przekonanie że żadna osoba (ani strona) nie ma pełnej, właściwej odpowiedzi na każde pytanie. W reprezentatywnych demokracjach ten aksjomat jest często zarówno przyjmowany, jak i ignorowany. Robles Elvira współpracuje z rządami nad stworzeniem „wysoce rozproszonego, unikalnego dziennika zdarzeń, który jest naprawdę dobry w rozwiązywaniu rozproszonych ataków typu„ odmowa usługi ”(DDOS).” Umożliwia to technologia Blockchain. Powiedział: „Bardzo trudno jest stworzyć bezpieczny, rozproszony system, a blockchain pozwala nam to zrobić. . . i nie chodzi tylko o to, że jest rozpowszechniany, ale że jest dystrybuowany w bezpieczny sposób. Jest to bardzo ważne i może być przydatne w wielu aplikacjach; Głosowanie elektroniczne jest tylko jednym z nich. ” Jego firma, Agora Voting, zapewnia infrastrukturę technologiczną niezbędną do przeprowadzenia sprawdzalnych, przejrzystych i weryfikowalnych wyborów elektronicznych. „Dzięki najwyższej technologii kryptograficznej ludzie stają się najsłabszym ogniwem w łańcuchu bezpieczeństwa. Podemos, hiszpańska partia anty-oszczędnościowa (przetłumaczona na „We Can”), korzysta z Agory Voting, aby przeprowadzić pierwsze wybory. Zaangażowanie partii w demokrację uczestniczącą stała się zobowiązaniem do przejrzystości, zmiany ideologicznej w Hiszpanii i poza nią, zgodnej z tą, która stanowi podstawę technologii rozproszonych. Robles Elvira również widzi pewne ograniczenia. Aby zmaksymalizować bezpieczeństwo i anonimowość, użytkownik potrzebuje obecnie dostępu do całego blockchain, giganta pliku. Rozmiar utrudnia dostęp (szczególnie na telefonie komórkowym) i zdecydowaniea nieprzyjazny dla użytkownika. Mimo to technologia stale się rozwija, a projekty ciągle się ulepszają. „Jesteśmy na początku głosowania elektronicznego”, powiedział Robles Elvira. Technologia jest elastyczna. Niewątpliwie najlepsze aplikacje mają dopiero nadejść.

Ochrona wyborców

Zastraszanie wyborców może przybrać gwałtowny obrót. W Zimbabwe partia przeciwna Robertowi Mugabe wycofała się z wyborów, gdy przymus poparcia milicji stał się zbyt śmiertelny. Wybory i tak zostały przeprowadzone – Mugabe wygrał. Chociaż postęp technologiczny zawsze towarzyszy ludziom, którzy wykorzystują je na swoją korzyść, niektórzy zaczynają mówić, że technologia blockchain może wyeliminować korupcję w miejscach takich jak Azja. W lipcu 2014 r. Podczas jednego z najbardziej spornych wyborów prezydenckich w historii indonezyjskiej anonimowa grupa siedmiuset hakerów utworzyła organizację o nazwie Kawal Pemilu lub „Chroń głosowanie”. Jego misją było publiczne zliczanie kart wyborczych online, aby umożliwić wyborcom weryfikację wyników przy każdym głosowaniu. Zasady decentralizacji, przejrzystości i indywidualnej anonimowości połączone w celu odpierania złośliwych cyberataków i zapewnienia sprawiedliwych wyborów. „Czy skorumpowane rządy chcą zachować uczciwość?” – zapytał Anson Zeall, CEO CoinPip, firmy specjalizującej się w wysyłaniu walut fiducjarnych ponad granicami międzynarodowymi za pomocą blockchaina. Pyta, czy wszyscy popierają postępy w głosowaniu i czy politycy rzeczywiście chcą uczciwych wyborów. Dla innych głosowanie elektroniczne wydaje się niepotrzebnym lub pospiesznym krokiem naprzód. Twierdzimy, że wiele z tych zagadnień należy do dziedziny wdrażania, a nie projektowania. Przeprojektowanie naszych systemów wyborczych i politycznych prawdopodobnie wpłynie na bardziej fundamentalne kwestie związane z głosowaniem w demokratycznych wyborach. Porównaj oszustwo związane z identyfikacją wyborcy z innymi bardziej podstępnymi czynnikami. Kompleksowe dochodzenie w sprawie oszustw związanych z identyfikacją wyborców w Stanach Zjednoczonych w 2014 r. Wykazało trzydzieści jeden incydentów, w tym ściganie i wiarygodne zarzuty, w wyborach federalnych, stanowych i lokalnych – od 2000 r. W tym czasie oddano ponad miliard kart do głosowania i same wybory podstawowe. W czterech stanach, w których obowiązują najostrzejsze przepisy dotyczące tożsamości, ponad trzy tysiące głosów zostało pozytywnie odrzuconych z powodu braku prawidłowej tożsamości. Nie obejmuje to tych, którzy nie zawracali sobie głowy próbowaniem – i to jest o wiele większy problem. Podczas gdy ich model demokracji jest zapowiadany na całym świecie, większość Amerykanów nie głosuje w wyborach, powołując się na takie powody, jak „nic się nigdy nie robi”, „polityka jest tak skorumpowana” i „nie ma różnicy między wyborami”. Oczekujemy, że technologia blockchain będzie miała również innowacyjne podejście do tych problemów. Z czasem i rozwojem technologia blockchain może być impulsem, który pozwala głosowaniu elektronicznemu przekształcić demokratyczne wybory i instytucje poprzez skuteczne i niezawodne przekazanie ich w ręce wyborców.

Neutralne bloki głosowania

W Australii organizacja o nazwie Neutral Voting Bloc (NVB) korzysta z głosowania na blockchain, aby całkowicie zrewolucjonizować demokrację. Mają unikalne podejście do rządu i jest optymistyczne: „Uważamy, że najlepszym sposobem na naprawienie polityki jest uczestnictwo w nas”. Założyciel Max Kaye opisuje NVB jako „aplikację polityczną”, w której zainteresowani obywatele mogą rejestrować swoje opinie w kwestiach politycznych poprzez „głosowanie” na blockchain. Gdy czas minie, ostateczne podsumowanie instruuje wybranych urzędników, jak głosować w postępowaniu rządowym. Na pytanie, dlaczego używasz blockchain? Max Kaye odpowiedział: „Ponieważ zamierzamy ułatwiać różne imprezy, niektóre z nich niekoniecznie będą się zdecydowanie nie zgadzać. Aby zachować uczciwość, potrzebujemy, aby każda ze stron mogła niezależnie zweryfikować zapis głosowania i każdy głos. ” Co więcej, Kaye sugeruje, że istnieją właściwości przeciw cenzurze i niezmienność. Powiedział: „Jedyną znaną mi strukturą elektroniczną na tej planecie jest sieć bitcoin. (Chociaż istnieją inne łańcuchy bloków, nie są one wystarczająco niezmienne, ponieważ ich współczynniki skrótu są tak niskie). ”

Kompleksowe systemy do głosowania elektronicznego

Obywatele cały czas robią postępy. W 2015 r. Naukowcy z National and Kapodistrian University of Athens opublikowali artykuł przedstawiający DEMOS, nowy system głosowania elektronicznego typu end-to-end (E2E) możliwy do zweryfikowania w modelu standardowym, bez polegania na założeniach konfiguracji lub dostępu do „sygnału losowości” . ” Wykorzystuje rozproszoną księgę publiczną, taką jak blockchain, do stworzenia cyfrowej urny wyborczej, za pomocą której obywatele mogą głosować z dowolnego miejsca na świecie. Potwierdzalne przez E2E wybory wykrywają władze wyborcze, które próbują fałszywie przedstawiać wyniki. Wyborcy oddają głosy w zamian za pokwitowania, które pozwalają im sprawdzić, czy (a) ich głos został oddany zgodnie z przeznaczeniem; (b) został nagrany w trakcie oddawania; oraz (c) został policzony w trakcie rejestracji. Zewnętrzna strona trzecia może zweryfikować wyniki wyborów. Wyborcy nadal muszą zaakceptować założenia i dokonać skoku wiary w wyniki wyborów. W systemie DEMOS system głosowania generuje szereg liczb losowych. Głosujący otrzymują dwa zestawy liczb lub kluczy: jeden odpowiadający im, a drugi ich preferowanemu kandydatowi. Po oddaniu zaszyfrowanego głosu jest on przesyłany na wiele serwerów. Wyniki są publikowane na tablicy ogłoszeń publicznie ,wyświetlając wszystkie informacje związane z wyborami

GŁOSOWANIE W BLOCKCHAIN

Jak może działać głosowanie na blockchain? Wyobraź sobie, że komisja wyborcza tworzy cyfrowe „portfele” dla każdego kandydata lub wyboru, a zatwierdzeni wyborcy przydzielają po jednym żetonie lub monety na każde otwarte miejsce. Obywatele głosują anonimowo za pośrednictwem osobistego awatara, wysyłając „monetę” do portfela wybranego kandydata. Blockchain rejestruje i potwierdza transakcję. Ten, kto skończy najwięcej monet, wygrywa. Niektórzy próbowali rozwiązać problem zaufania za pomocą kompleksowych systemów do głosowania. Głosy są zazwyczaj dokonywane za pomocą kiosku, który tworzy kryptograficznie uwierzytelniony zapis papierowy z karty do głosowania, ale umożliwia liczenie głosów w formie elektronicznej. CommitCoin wykorzystuje kryptograficzne systemy proof-of-work, aby udowodnić, że wiadomość została wysłana w określonym terminie. Wynalazcy, Jeremy Clark i Aleks Essex, twierdzą, że możemy je wykorzystać do udowodnienia integralności danych wyborczych przed wydarzeniem, jako środka „zobowiązań dotyczących dat emisji”, stanowiących podstawę przeciwdziałania oszustwom i błędom

Wprowadzenie demokracji do Blockchain

Wszystkie te problemy sugerują nowy model demokracji, który kładzie nacisk na dyskurs publiczny i zaangażowanie obywateli. Nie mylmy zaangażowania obywatelskiego z pojęciem tak zwanej demokracji bezpośredniej, w której wszyscy oglądamy wieczorne wiadomości i głosujemy w sprawie publicznych zawieszeń za pośrednictwem naszych urządzeń mobilnych lub interaktywnych telewizorów. Obywatele nie mają czasu, zainteresowania ani wiedzy, aby uzyskać informacje na wszystkie tematy. Chcemy uzasadnionej opinii, a nie tylko opinii. Nadal potrzebujemy zgromadzeń legislacyjnych do debaty, udoskonalania i rozwiązywania problemów. Ale z pewnością bardziej demokratyczny model demokracji – być może taki, który nagradza uczestnictwo, taki jak funkcja górnicza – może zachęcić obywateli do zaangażowania się i dowiedzieć się o problemach, a jednocześnie ożywić sektor publiczny z dobrym rozumowaniem, które naród może wspólnie zaoferować. Czy możemy stworzyć kulturę, w której ludzie są włączani przez proces demokratyczny, a nie przez nadużywanie mandatu przez swoich przedstawicieli? Dlaczego do tej pory tak się nie stało? Główny problem nie jest technologiczny. Wydaje się, że większość polityków, bez względu na pasek polityczny, bardziej zależy na wygraniu wyborów niż na rozwiązaniu kryzysu prawomocności poprzez zaangażowanie obywateli. Zacznijmy od podstaw. Najbardziej fundamentalnym procesem demokracji przedstawicielskiej są wybory. Głosowanie jest prawem (a w niektórych krajach, np. W Belgii, odpowiedzialnością) wszystkich uprawnionych obywateli w demokracji. Jednak wybory na całym świecie są głęboko wadliwe. Skorumpowani urzędnicy manipulują wynikami lub wprost je fałszują. Głosowanie można stłumić za pomocą wszystkiego, od braku dostępu do przekupstwa i zastraszania. Manipulowanie wyborami to skomplikowana sprawa, ale dzieje się tak prawie wszędzie. Czy technologie blockchain mogą pomóc usprawnić proces głosowania? Mimo wszystkich naszych postępów technologicznych mechanika głosowania w wyborach pozostała w dużej mierze niezmieniona przez setki lat. W wielu częściach świata, aby oddać swój głos, idziesz do lokalu wyborczego, identyfikujesz się, zaznaczasz papierową kartę do głosowania, wkładasz ją do bezpiecznego pudełka i czekasz, aż ludzie policzą karty do głosowania. Głosowanie elektroniczne (głosowanie elektroniczne) to termin głosowania za pomocą dowolnego systemu elektronicznego. Głosowanie elektroniczne okazało się w wielu przypadkach równie niewiarygodne, jak głosowanie ręczne. W dzisiejszym głosowaniu elektronicznym występują trzy problemy: ataki na oprogramowanie i sprzęt, błędy lub błędy w kodowaniu oraz błąd ludzki. W 2004 r. Urządzenie do głosowania, pomagające w wyborach powszechnych w Karolinie Północnej, zostało przypadkowo ustawione tak, aby przechowywać tylko 3000 głosów. Nieodwołalnie straciła 4438 głosów w wyścigu, który został rozstrzygnięty różnicą jedynie 2 287

Zaczynamy Projekt “Inżynier S.T.E.M.” oraz S.T.E.M. Start-Up!!!!

“Zmień Swoje Życie Prywatne I Zawodowe… Na Zawsze.”

“Zmień Swoją Wiedzę…Na Kasę !!!”

Oto Specjalizacje XXI Wieku Jakie Oferujemy:

*Artificial Intelligence
*Astrofizyka
*Augmented Reality
*Big Data
*Cloud Computing
*Cyber  […]
*Data Mining
*Deep Learning
*Fotonika
*Internet Of Things
*Machine Learning
*(Industrial) Mathematics
*Mechanika Kwantowa
*Mechatronika
*Nanotechnologia
*Robotyka
*Virtual Reality
Wejdź – Zobacz – Dołącz :

 

Technologia i demokracja: niezbyt szczęśliwa historia

Jak technologia wpłynęła na demokrację? Co zaskakujące, historia jest co najwyżej mieszana. Telewizja prawdopodobnie zdegradowała demokratyczną dyskusję, zamieniając to, co Al Gore nazwał „rynkiem pomysłów” w dialog jednokierunkowy. Dodaj równie toksyczne wiadomości kablowe – gdzie gadające głowy zdobywają oceny, atakując przeciwników, a nie omawiając pomysły – i masz oszałamiające bitwy skrajności. Jak fikcyjny prezenter wiadomości Howard Beale w filmie Network powiedział: „Jestem szalony jak diabli i nie zamierzam tego więcej znosić!” Jak dotąd Internet nie zmienił demokracji na lepsze. Co więcej, przy zwiększonym nadzorze i naruszaniu prywatności pod pretekstem bezpieczeństwa narodowego, rządy demokratyczne zachowują się bardziej jak reżimy autorytarne. Chcemy skupić się na trzech konkretnych wyzwaniach

  1. Fragmentacja dyskursu publicznego

Al Gore miał nadzieję, że epoka cyfrowa odwróci falę negatywności, niszcząc nasze podstawowe instytucje. „Największym źródłem nadziei na przywrócenie energicznego i dostępnego rynku pomysłów jest Internet”. Nie był sam. Od dawna twierdzimy, że w miarę rozszerzania się sieci, zasobów i łączności, zwiększony dostęp do informacji opartych na faktach poprawiłby jakość dyskursu publicznego. Wydaje się jednak, że jest odwrotnie: bałkanizacja perspektyw i wykorzystanie nowych narzędzi przez ideologów, którzy organizują się w bataliony. Dzisiaj, gdy produkcja treści staje się coraz bardziej rozpowszechniona, a źródła informacji i opinii rozprzestrzeniają się, każdy może przedstawić pewne zdanie i przyciągnąć podobnie myślących odbiorców, które mogą być małe, ale mogą być także gorliwe. Nowe narzędzia komunikacji i analizy danych umożliwiły także grupom napędzanym ideologicznie przejmowanie debat społecznych i politycznych. Zarówno liberałowie, jak i konserwatyści używają ich do tworzenia komór echa, które podważają potencjał kompromisu, nie mówiąc już o konsensusie.

  1. Skalowanie ignorancji w sieci WWW

Tak jak ludzie nie potrafią odróżnić osoby od psa w Internecie, nie zawsze mogą rozpoznać prawdę. Teoretycy spiskowi popularyzują swoje poglądy na dowody w ciągu kilku dni, a nawet godzin, ostatnio te dotyczące katastrofy lotu Malaysia Airlines Flight MH370. Weź pod uwagę, że trzech na dziesięciu Amerykanów uważa teraz, że ludzie istnieli od początku czasów. I pomimo przytłaczających dowodów naukowych, że emisje węgla zagrażają życiu na Ziemi, osoby o krótkoterminowych interesach skutecznie oczerniły naukę i zablokowały inteligentną dyskusję, nie mówiąc już o planach działania. Ci, którzy używają sieci do dalszej ignorancji i zaprzeczania, są oszałamiającymi naukowcami i racjonalistami. Kraje represyjne na arenie międzynarodowej, od Iranu po Koreę Północną, tworzą prywatne, ograniczone wersje Internetu dla swoich obywateli, dzięki czemu sieć staje się coraz potężniejszym narzędziem do przebijania racjonalizmu ideologią.

  1. Komplikowanie zasad i wdrażania

W erze predigitalnej uchwalanie i egzekwowanie polityki było mniej skomplikowane. Specjaliści ds. Polityki i doradcy prezydenci dobrze znali te kwestie. Dzisiaj ledwo nadążają za określaniem problemów, nie mówiąc już o opracowywaniu rozwiązań lub wyjaśnianiu ich opinii publicznej. Tak poważny jest problem, że prezydent Obama podpisał ustawę Plain Writing Act z 2010 r., Wymagającą od agencji federalnych używania języka, który społeczeństwo może zrozumieć. Dziś między wyborami powstaje wiele nieprzewidzianych problemów. Żaden rząd nie może wiarygodnie stwierdzić, że ma mandat wyborcy do podjęcia określonych działań we wszystkich istotnych kwestiach. Ponadto rządom brakuje wystarczającej wiedzy specjalistycznej w zakresie polityki w wielu kwestiach. Nawet jeśli rząd zleca sondaż opinii publicznej w celu rozeznania opinii publicznej, proces głosowania nie wykorzystuje mądrości i wglądu, które obywatele narodu mogą wspólnie zaoferować.

DRUGA ERA DEMOKRACJI

Chociaż demokracja przedstawicielska jest złożona i zmienia się na całym świecie, jedno pozostaje niezmienne: pasywna postawa obywatelska. Do tej pory dyskusja koncentrowała się na tym, w jaki sposób technologia blockchain może pomóc stworzyć warunki do sprawiedliwego, bezpiecznego i wygodnego głosowania. Oczywiście mamy duże możliwości. Głosowanie online w oparciu o blockchain pozwoliłoby obywatelom częściej wyrażać swoje opinie. Ale próba zastąpienia demokracji przedstawicielskiej byłaby błędem. „Wnioski poddane pod głosowanie są zwykle dobrze dopracowanymi destylacjami dużych i złożonych kwestii. Wynikają z długiego procesu obejmującego konflikty, sprzeczności i kompromisy. Aby zrozumieć wniosek i odpowiedzialnie głosować, obywatele muszą uczestniczyć w pewnej formie procesu udoskonalania ”, Don napisał w„ Cyfrowej gospodarce ”ponad dwadzieścia lat temu. Jeśli jednak nie będziemy w stanie znieść konturu nowego modelu, możemy zobaczyć, w jaki sposób Technologia blockchain może znacznie pomóc w głosowaniu.