6. BLOCKCHAIN TO ZABÓJCA PRACY

Na dorocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego w 2015 r. W Davos w Szwajcarii panel dyrektorów ds. Technologii z Microsoft, Facebook i Vodaphone omawiał wpływ technologii na miejsca pracy. Wszyscy zgodzili się, że chociaż innowacje technologiczne mogą tymczasowo zakłócać rynki pracy, generalnie generują one nowe i stopniowo więcej miejsc pracy. „Dlaczego ten czas miałby być inny?” powiedział Eric Schmidt, prezes Google. Przesunięcie pracowników poprzez automatyzację nie jest niczym nowym. Rozważ wpływ Internetu na biura podróży i sprzedawców muzycznych. Uber i Airbnb stworzyły dochody dla kierowców z dodatkowym czasem, a właścicieli domów z wolnymi pokojami, ale nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego ani innych świadczeń pracowniczych, a oba wypierają lepiej płatne miejsca pracy w branży turystycznej i hotelarskiej. Blockchain to niezwykła platforma radykalnej automatyzacji, w której kod komputerowy, a nie ludzie, wykonują pracę, zarządzając zasobami i ludźmi. Co się stanie, gdy autonomiczne pojazdy zastąpią kierowców Uber? Albo waluty cyfrowe eliminują pięćset tysięcy punktów sprzedaży Western Union na całym świecie. A może kiedy wspólna platforma blockchain dla usług finansowych eliminuje dziesiątki tysięcy zadań związanych z rachunkowością i zarządzaniem systemami informatycznymi?

Chociaż dzięki IoT powstanie wiele nowych możliwości biznesowych i związanych z zatrudnieniem, czy spowoduje to dalsze bezrobocie, zwłaszcza na stosunkowo niewykwalifikowanym rynku stosunkowo rutynowych zadań? W rozwijającym się świecie blockchain i kryptowaluty mogłyby umożliwić przedsiębiorcom pozyskiwanie kapitału, ochronę aktywów i własności intelektualnej oraz tworzenie miejsc pracy nawet w najbiedniejszych społecznościach. Setki milionów mogą stać się mikroprzedsiębiorcami w nowych korporacjach i uczestniczyć w wymianie gospodarczej. Technologia ta może radykalnie poprawić dostarczanie i wdrażanie pomocy, zwiększyć przejrzystość rządu, zmniejszyć korupcję i stworzyć warunki dla dobrego rządzenia – warunek wstępny dla miejsc pracy w wielu częściach świata. Nawet w rozwiniętym świecie efektów nie da się określić. Globalna platforma, która obniża koszty transakcji, w szczególności koszty ustanowienia zaufanego handlu i tworzenia bogactwa, może przynieść większą liczbę uczestników. Nawet jeśli ta technologia pozwala nam robić więcej przy mniejszych zasobach ludzkich, wciąż nie mamy powodów do obaw, opóźniania lub zatrzymania marszu. Ostatecznie ważne jest nie to, czy istnieją nowe możliwości, ale stopień, w jakim społeczeństwa zamieniają je w korzyści społeczne. Jeśli maszyny tworzą tyle bogactwa, może nadszedł czas na nową umowę społeczną, która redefiniuje ludzką pracę i ile czasu wszyscy powinniśmy poświęcić na utrzymanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *