V Etapów Rozwoju Małych Firm

Klasyfikowanie problemów i wzorców rozwoju małych przedsiębiorstw w systematyczny sposób, który jest przydatny przedsiębiorcom, wydaje się na pierwszy rzut oka beznadziejnym zadaniem. Małe firmy są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości i możliwości rozwoju. Charakteryzują się niezależnością działania, odmiennymi strukturami organizacyjnymi i odmiennymi stylami zarządzania. Jednak po bliższej analizie okazuje się, że doświadczają wspólnych problemów pojawiających się na podobnych etapach ich rozwoju. Te punkty podobieństwa można ułożyć w ramy, które zwiększą nasze zrozumienie natury, cech i problemów firm, od narożnej pralni chemicznej zatrudniającej dwóch lub trzech pracowników o minimalnej pensji po firmę zajmującą się oprogramowaniem komputerowym, która zarabia 20 milionów dolarów rocznie z  40% roczną stopą wzrostu. Dla właścicieli i menedżerów małych firm takie zrozumienie może pomóc w ocenie bieżących wyzwań; na przykład potrzeba unowocześnienia istniejącego systemu komputerowego lub zatrudnienia i przeszkolenia menedżerów drugiego poziomu w celu utrzymania planowanego wzrostu. Może pomóc w przewidywaniu kluczowych wymagań w różnych momentach – np. nadmierne zaangażowanie czasowe właścicieli w okresie rozruchu oraz potrzeba delegowania i zmian w ich rolach kierowniczych, gdy firmy stają się większe i bardziej złożone. Ramy te stanowią również podstawę do oceny wpływu obecnych i proponowanych rządowych regulacji i polityk na własną działalność. Przykładem jest wykluczenie dywidend z podwójnego opodatkowania, co mogłoby być bardzo pomocne dla dochodowego, dojrzałego i stabilnego biznesu, takiego jak dom pogrzebowy, ale w ogóle nie pomaga nowemu, szybko rozwijającemu się przedsiębiorstwu zaawansowanego technologicznie. Wreszcie, ramy pomagają księgowym i konsultantom w diagnozowaniu problemów i dopasowywaniu rozwiązań do mniejszych przedsiębiorstw. Na problemy 6- miesięcznego, 20-osobowego biznesu rzadko radzi się doradztwo w postaci 30-letniej, 100-osobowej firmy produkcyjnej. W przypadku tych pierwszych planowanie przepływu środków pieniężnych jest najważniejsze; w tym drugim przypadku najważniejsze jest planowanie strategiczne i budżetowanie w celu osiągnięcia koordynacji i kontroli operacyjnej.

OPRACOWANIE RAM DLA MAŁYCH BIZNESÓW

Różni badacze przez lata opracowali modele do badania przedsiębiorstw. W każdym z nich jednym wymiarem jest wielkość firmy, a drugim dojrzałość firmy lub etap rozwoju. Chociaż ramy te są przydatne pod wieloma względami, są nieodpowiednie dla małych firm z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, zakładają, że firma musi się rozwijać i przejść przez wszystkie etapy rozwoju lub zginąć w trakcie próby. Po drugie, modele nie są w stanie uchwycić ważnych wczesnych etapów powstawania i rozwoju firmy. Po trzecie, ramy te charakteryzują wielkość firmy w dużej mierze na podstawie rocznej sprzedaży (chociaż czasami wspomina się o liczbie pracowników) i pomijają inne czynniki, takie jak wartość dodana, liczba lokalizacji, złożoność linii produktów i tempo zmian produktów lub technologia produkcji. Aby opracować ramy odpowiednie dla małych i rozwijających się firm, wykorzystaliśmy połączenie doświadczenia, przeszukania literatury i badań empirycznych. Ramy, które wyewoluowały z tych wysiłków, wyznaczają pięć etapów rozwoju. Każdy etap charakteryzuje się wskaźnikiem wielkości, różnorodności i złożoności oraz jest opisany przez pięć czynników zarządzania: styl zarządzania, organizację struktura, zakres systemów formalnych, główne cele strategiczne oraz zaangażowanie właściciela w biznes. Przedstawiamy każdy etap i opisujemy każdy z nich ….

Zapraszam do  dalszej lektury 🙂

Remik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *