Spojrzenie wstecz na modele rozwoju biznesu

Badacze biznesowi opracowali w ciągu ostatnich 40 lat szereg modeli, które mają na celu nakreślenie etapów rozwoju przedsiębiorstwa.

Joseph W. McGuire, opierając się na pracy W.W. Rostow w ekonomii sformułował model, w którym firmy przechodzą przez pięć etapów rozwoju gospodarczego:

 1. Tradycyjna mała firma.
 2. Planowanie wzrostu.
 3. Start lub odlot z istniejących warunków.
 4. Dążenie do profesjonalnego zarządzania.
 5. Masowa produkcja naznaczona „dyfuzją celów i interesem dobrobytu społeczeństwa”.

Lawrence L. Steinmetz wysunął teorię, że aby przetrwać, małe firmy muszą przejść przez cztery etapy wzrostu. Steinmetz przewidział .],że każdy etap kończący się krytyczną fazą, z którą należy się uporać przed tym zanim firma mogłaby wejść w kolejny etap. Jego etapy i fazy są następujące:

 1. Bezpośredni nadzór. Najprostszy etap, na końcu którego właściciel musi zostać menadżerem ucząc się delegować na innych.
 2. Nadzór nadzorowany. Aby przejść dalej, menedżer musi poświęcić uwagę wzrostowi i ekspansji, zarządzać zwiększonymi kosztami ogólnymi i złożonymi finansami oraz nauczyć się zostać administratorem.
 3. Kontrola pośrednia. Aby rozwijać się i przetrwać, firma musi nauczyć się delegować zadania kluczowym menedżerom oraz radzić sobie z malejącą bezwzględną stopą zwrotu i nadmiernym zatrudnieniem na średnim szczeblu.
 4. Organizacja działów. Na tym etapie firma „przybyła” i posiada zasoby i strukturę organizacyjną, które to umożliwią aby pozostać przy życiu.

Roland Christensen i Bruce R. Scott skupili się na rozwoju złożoności  organizacyjnej w firmie, która ewoluuje w relacjach produkt-rynek.Sformułowali trzy etapy, przez które przechodzi firma, gdy rośnie ogólna wielkość, liczba produktów i pokrycie rynku:

 1. Zarządzanie jednostkowe bez wyspecjalizowanych części organizacyjnych.
 2. Zarządzanie jedną jednostką z częściami funkcjonalnymi, takimi jak marketing i finanse.
 3. Wiele jednostek operacyjnych, takich jak dywizje, które działają we własnym imieniu na rynku.

Wreszcie Larry E. Greiner zaproponował model ewolucji korporacji w którym organizacje biznesowe przechodzą przez pięć faz wzrostu, przechodzą od małych do dużych (pod względem sprzedaży i pracowników) oraz od młodych do dojrzałych. Każda faza wyróżnia się ewolucją w stosunku do fazy poprzedniej, a następnie rewolucją lub kryzysem, który przyspiesza przejście do następnej fazy. Każda faza ewolucyjna charakteryzuje się określonym stylem zarządzania, a każdy okres rewolucyjny dominującym problemem zarządzania, z którym boryka się firma.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *