Etap II: Przetrwanie

Dochodząc do tego etapu, firma pokazała, że ​​jest sprawnym podmiotem gospodarczym. Ma wystarczającą liczbę klientów i wystarczająco ich satysfakcjonuje swoimi produktami lub usługami, aby ich zatrzymać. Kluczowy problem przesuwa się zatem od samego istnienia do relacji między przychodami a wydatkami. Główne kwestie są następujące:

* Czy na krótką metę możemy wygenerować wystarczającą ilość gotówki, aby wyjść na zero i pokryć koszty naprawy lub wymiany naszych aktywów kapitałowych w miarę ich zużywania się?

* Czy możemy przynajmniej wygenerować wystarczające przepływy pieniężne, aby pozostać w biznesie i sfinansować wzrost do wielkości, która jest wystarczająco duża, biorąc pod uwagę naszą branżę i niszę rynkową, aby uzyskać zwrot ekonomiczny z naszych aktywów i siły roboczej?

Organizacja jest nadal prosta. Firma może mieć ograniczoną liczbę pracowników nadzorowanych przez kierownika sprzedaży lub generalnego brygadzistę. Żaden z nich nie podejmuje samodzielnie poważnych decyzji, ale zamiast tego wykonuje dość dobrze określone polecenia właściciela. Rozwój systemów jest minimalny. Planowanie formalne to w najlepszym przypadku prognozowanie gotówkowe. Głównym celem jest nadal przetrwanie, a właściciel nadal jest synonimem firmy. Na etapie przetrwania przedsiębiorstwo może wzrosnąć pod względem wielkości i rentowności i przejść do etapu III. Albo, jak wiele firm to robi, może pozostać na etapie przetrwania przez jakiś czas, uzyskując marginalne zwroty z zainwestowanego czasu i kapitału  i ostatecznie zakończyć działalność, gdy właściciel zrezygnuje lub przejdzie na emeryturę. Do tej kategorii należą sklepy „rodinne”, podobnie jak firmy produkcyjne, które nie mogą sprzedać swojego produktu lub procesu zgodnie z planem. Niektóre z tych marginalnych przedsiębiorstw osiągnęły wystarczającą rentowność ekonomiczną, aby ostatecznie zostać sprzedane, zwykle z niewielką stratą. Lub mogą całkowicie zawieść i zniknąć z pola widzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *