Etap III: Sukces

Decyzja, przed jaką stają właściciele na tym etapie, dotyczy tego, czy wykorzystać osiągnięcia firmy i rozszerzyć, czy też utrzymać firmę stabilną i rentowną, zapewniając podstawę dla alternatywnych działań właściciela. Dlatego kluczową kwestią jest to, czy wykorzystać firmę jako platformę wzrostu – firmę podstopnia III-G – czy też jako środek wsparcia dla właścicieli, którzy całkowicie lub częściowo odłączają się od firmy, czyniąc ją spółką podstopnia III-D. . Za wycofaniem się może kryć się chęć zakładania nowych przedsiębiorstw, ubiegania się o urząd polityczny lub po prostu realizowania hobby i innych zewnętrznych interesów, przy jednoczesnym utrzymaniu biznesu w mniejszym lub większym stopniu w status quo.

Podetap III-D.

W podetapie Sukces-Odłączenie firma osiągnęła prawdziwą kondycję ekonomiczną, ma dostateczną wielkość i penetrację rynku produktów, aby zapewnić sukces ekonomiczny i osiąga średnie lub ponadprzeciętne zyski. Firma może pozostać na tym etapie w nieskończoność, pod warunkiem, że zmiany środowiskowe nie zniszczą jej niszy rynkowej lub nieefektywne zarządzanie zmniejszy jej konkurencyjność. Organizacyjnie firma rozrosła się na tyle, że w wielu przypadkach wymaga się od kierowników funkcyjnych przejęcia pewnych obowiązków wykonywanych przez właściciela. Menedżerowie powinni być kompetentni, ale niekoniecznie najwyższego kalibru, ponieważ ich potencjał awansu jest ograniczony przez cele korporacyjne. Gotówki jest pod dostatkiem, a głównym problemem jest uniknięcie odpływu gotówki w okresach prosperity ze szkodą dla zdolności firmy do przetrwania nieuniknionych trudnych czasów. Ponadto na pokład wchodzą pierwsi profesjonalni pracownicy, zwykle kontroler w biurze i być może planista produkcji w zakładzie. Dostępne są podstawowe systemy finansowe, marketingowe i produkcyjne. Planowanie w postaci budżetów operacyjnych wspiera delegację funkcjonalną. Właściciel oraz, w mniejszym stopniu, kierownicy firmy powinni monitorować strategię, aby zasadniczo utrzymać status quo. Wraz z dojrzewaniem firmy, ona i właściciel coraz bardziej się od siebie oddalają, do pewnego stopnia z powodu działalności właściciela w innym miejscu, a do pewnego stopnia z powodu obecności innych menedżerów. Wiele firm pracuje przez długi czas w podetapie Sukces-Odłączenie. Nisza rynkowa niektórych produktów nie pozwala na wzrost; dzieje się tak w przypadku wielu firm usługowych w małych lub średnich, powoli rozwijających się społecznościach oraz w przypadku posiadaczy franczyz na ograniczonym terytorium. Inni właściciele faktycznie wybierają tę trasę; jeśli firma będzie w stanie nadal dostosowywać się do zmian środowiskowych, może kontynuować taką działalność, jak jest, zostać sprzedana lub połączona z zyskiem, a następnie może zostać pobudzona do wzrostu. Dla posiadaczy franczyzy ta ostatnia opcja wymagałaby zakupu innych franczyz. Jeśli firma nie będzie w stanie dostosować się do zmieniających się okoliczności, jak miało to miejsce w przypadku wielu dealerów samochodowych w późnych latach siedemdziesiątych i wczesnych osiemdziesiątych XX wieku, to albo upadnie, albo wróci do marginalnie funkcjonującej firmy.

Podetap III-G.

W podetapie Sukces-Rozwój właściciel konsoliduje firmę i organizuje zasoby na rozwój. Właściciel bierze gotówkę i ustaloną siłę pożyczkową firmy i ryzykuje wszystko w finansowaniu wzrostu. Do ważnych zadań należy zadbanie o to, aby podstawowy biznes był rentowny, aby nie wyprzedził swojego źródła gotówki, a także wyszkolenie menedżerów na potrzeby rozwijającego się biznesu. To drugie zadanie wymaga zatrudniania menedżerów z myślą o przyszłości firmy, a nie o jej obecnym stanie. Systemy powinny być również instalowane z uwzględnieniem przyszłych potrzeb. Planowanie operacyjne, podobnie jak w podetapie III-D, ma formę budżetów, ale planowanie strategiczne jest rozległe i głęboko angażuje właściciela. Właściciel jest zatem o wiele bardziej aktywny we wszystkich fazach spraw firmy niż w aspekcie wycofania się z tej fazy. Jeśli się powiedzie, firma III-G przechodzi do etapu IV. Rzeczywiście, III-G jest często pierwszą próbą rozwoju przed przyjęciem strategii wzrostu. Jeśli firma III-G nie odniesie sukcesu, przyczyny mogą zostać wykryte na czas, aby firma przeszła na III-D. Jeśli tak się nie stanie, powrót do etapu przetrwania może być możliwy przed bankructwem lub sprzedażą w niebezpieczeństwie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *