JAK E-COMMERCE ZMIENIA BIZNES: STRATEGIA, STRUKTURA I PROCES

Teraz, gdy masz już jasne pojęcie o różnorodności modeli biznesowych stosowanych przez firmy e-commerce, musisz również zrozumieć, jak handel elektroniczny zmienił środowisko biznesowe w ciągu ostatniej dekady, w tym struktury branżowe, strategie biznesowe oraz branżę i firmę. operacje (procesy biznesowe i łańcuchy wartości). W dalszej części książki powracamy do tych koncepcji, badając zjawisko handlu elektronicznego. Ogólnie rzecz biorąc, Internet jest systemem opartym na otwartych standardach, dostępnym dla wszystkich graczy, a fakt ten nieodłącznie ułatwia nowym konkurentom wejście na rynek i oferowanie produktów zastępczych lub kanałów dostaw. Internet ma tendencję do intensyfikacji konkurencji. Ponieważ informacje stają się dostępne dla wszystkich, Internet z natury przenosi władzę na kupujących, którzy mogą szybko znaleźć najtańszego dostawcę. Z drugiej strony Internet oferuje wiele nowych możliwości tworzenia wartości, tworzenia marki produktów i naliczania wysokich cen, a także powiększania już potężnej fizycznej firmy, takiej jak Walmart czy Sears.

Wszechobecność: zmienia strukturę branży, tworząc nowe kanały marketingowe i zwiększając rozmiar całego rynku. Tworzy nową efektywność w operacjach branżowych i obniża koszty operacji sprzedażowych firm. Umożliwia nowe strategie różnicowania.

Globalny zasięg: zmienia strukturę branży poprzez obniżenie barier wejścia, ale jednocześnie znacznie rozszerza rynek. Obniża koszty przemysłu i działalności firmy dzięki wydajności produkcji i sprzedaży. Umożliwia konkurencję w skali globalnej.

Uniwersalne standardy: Zmienia strukturę branży poprzez obniżenie barier wejścia i zaostrzenie konkurencji w branży. Obniża koszty działalności przemysłu i firm poprzez obniżenie kosztów obliczeniowych i komunikacyjnych. Umożliwia strategie o szerokim zakresie.

Bogactwo: zmienia strukturę branży, zmniejszając siłę potężnych kanałów dystrybucji. Zmienia branżę i koszty operacyjne firmy o zmniejszenie zależności od sił sprzedaży. Poprawia  strategię obsługi posprzedażowej.

Interaktywność: zmienia strukturę branży, zmniejszając zagrożenie ze strony substytutów dzięki ulepszonej personalizacji. Zmniejsza koszty przemysłu i firmy poprzez zmniejszenie zależności od sił sprzedaży. Umożliwia strategie różnicowania.

Personalizacja / dostosowywanie: zmienia strukturę branży poprzez zmniejszenie zagrożeń związanych ze substytutami, podnosząc bariery wejścia. Zmniejsza koszty łańcucha wartości w przemyśle i firmach, zmniejszając zależność od sił sprzedaży. Umożliwia spersonalizowane strategie marketingowe.

Gęstość informacji: zmienia strukturę branży, osłabiając potężne kanały sprzedaży, przenosząc siłę przetargową na konsumentów. Obniża koszty przemysłu i firmy poprzez obniżenie kosztów pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o dostawcach i konsumentach.

Technologie społecznościowe: Zmienia strukturę branży, przenosząc decyzje programowe i redakcyjne na konsumentów. Tworzy zastępcze produkty rozrywkowe. Energetyzuje dużą grupę nowych dostawców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *