Rozporządzenie o ochronie prywatności konsumentów: Federalna Komisja Łączności (FCC)

W 2015 roku, w kontekście kontrowersji wokół neutralności sieci, dostawcy usług szerokopasmowego Internetu (ISP) tacy jak Verizon, Comcast i AT&T, do których należą kable i sieci światłowodowe, Internet zostały sklasyfikowane jako podobne do usług użyteczności publicznej podobne do firm telefonicznych, a zatem podlegają regulacjom FCC. W 2016 roku FCC zatwierdziła nowe zasady ochrony prywatności mające zastosowanie do tych firm. Aż do tego czasu kwestia prywatności w Internecie koncentrowała się na tym, jak strony internetowe i aplikacje wykorzystują dane osobowe. Jednak ci gigantyczni dostawcy usług szerokopasmowych mieli również dostęp do wielu tych samych informacji, takich jak dane o transakcjach, lokalizacji, przeglądaniu i korzystaniu z aplikacji, a nawet numery ubezpieczenia społecznego, które gromadzili bez zgody użytkownika. Dostawcy usług szerokopasmowych sprzedają te informacje lub wykorzystują je do ukierunkowanej reklamy, tak jak robią to Google, Facebook i setki innych witryn i aplikacji. Nowe przepisy FCC nakładają na dostawców usług szerokopasmowych obowiązek powiadamiania użytkowników o nowych opcjach prywatności za pośrednictwem poczty e-mail lub w witrynach internetowych oraz uzyskiwania zgody użytkownika na gromadzenie tych informacji. Dostawcy usług internetowych nie mogą oferować usług uzależnionych od wyrzeczenia się przez konsumentów ich prywatności i nie mogą odmawiać usług konsumentom, którzy nie zezwalają im na zbieranie danych osobowych (co jest typowe w przypadku zasad świadczenia usług dla witryn internetowych). Po raz pierwszy w trwającej od dziesięcioleci debacie na temat prywatności w Internecie agencja regulacyjna zadeklarowała, że ​​dane osobowe gromadzone przez firmy internetowe należą do konsumentów, a nie do właścicieli sieci. Nowe zasady nie dotyczą stron internetowych, które nie podlegają przepisom FCC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *