Słowniczek Biznesmena


Międzynarodowe Instytucje Finansowe


*** Materiały przeniesione do Bazy Wiedzy ***
Wczoraj , Dziś … Jutro
Chcesz mówić jak Jezus? Po aramejsku? Da się zrobić…www.szkolazpieklarodem.pl

Numer 12 (48) / 2020
Odwiedzin: 24212
Dzisiaj: 11
On-line: 1
Strona istnieje: 1513 dni
Ładowanie: 0.888 sek


[ 1804 ]24 Grudnia 2020Począwszy od powyższej daty , Magazyn "ZSF24" ropoczyna cykl artykułów pt. "Etyka w biznesie".

1.Dlaczego taki termin? : W Wigilię nawet zwięrzęta przemówią ludzkim głosem, to może i "nieetyczny" się opamięta?

2.Dajemy szansę zszokowanym czytelnikom / start-upowcom / biznesmenom, na przyjęcie do wiadomości ,że coś takiego JESZCZE JEST!

3. … "Celem jest pomoc w doskonaleniu umiejętności podejmowania etycznych decyzji w biznesie poprzez zapewnienie im ram, których mogą używać do identyfikowania, analizowania i rozwiązywania problemów etycznych w podejmowaniu decyzji biznesowych. W tym procesie ważne są indywidualne wartości i etyka. Studiując etykę biznesu, zaczniesz rozumieć, jak radzić sobie z konfliktami między ich osobistymi wartościami a wartościami organizacji. Wiele decyzji etycznych w biznesie jest bliskich. Często potrzeba wielu lat doświadczenia w danej branży, aby wiedzieć, co jest dopuszczalne. Nie podajemy etycznych odpowiedzi, zamiast tego staramy się przygotować Cię do podejmowania świadomych decyzji etycznych. Po pierwsze, nie moralizujemy, wskazując, co robić w określonej sytuacji. Po drugie, chociaż przedstawiamy przegląd filozofii moralnych i procesów decyzyjnych, nie narzucamy żadnej filozofii ani procesu jako najlepszej lub najbardziej etycznej. Po trzecie, sam tekst nie uczyni Cię bardziej etycznym ani nie powie , jak oceniać etyczne zachowanie innych. Jego celem jest raczej pomoc w zrozumieniu i wykorzystaniu ich obecnych wartości i przekonań w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz zachęcenie wszystkich do zastanowienia się nad skutkami swoich decyzji dla biznesu i społeczeństwa. Wiele osób uważa, że etyki biznesu nie można się nauczyć. Chociaż nie twierdzimy, że uczymy etyki, sugerujemy, aby studiując etykę biznesu, dana osoba mogła poprawić podejmowanie decyzji etycznych poprzez identyfikację problemów etycznych i rozpoznanie dostępnych metod ich rozwiązania. System nagród organizacji może wzmacniać odpowiednie zachowanie i pomagać w kształtowaniu postaw i przekonań na temat ważnych kwestii. Na przykład sukces niektórych kampanii mających na celu położenie kresu dyskryminacji rasowej lub płciowej w miejscu pracy dowodzi, że postawy i zachowania można zmienić dzięki nowym informacjom, świadomości i wspólnym wartościom."